Main Menu
User Menu

Conrad von Hötzendorf, Franz

     
Příjmení:
Surname:
Conrad von Hötzendorf
Jméno:
Given Name:
Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Conrad von Hötzendorf
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.11.1852 Penzing /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.08.1925 Bad Mergentheim /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 55. pěší brigády
velitel 8. pěší divize
náčelník generálního štábu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Byl zastáncem preventivní války proti Srbsku a Itálii.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk
http://de.wikipedia.org
http://www.firstworldwar.com
URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#320621Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Conrad von Hötzendorf
Jméno:
Given Name:
Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Conrad von Hötzendorf
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.08.1871 poručík
01.05.RRRR nadporučík
DD.MM.1882 kapitán
01.05.1888 major
01.05.RRRR podplukovník
01.05.1893 plukovník
01.05.1899 generálmajor
01.11.1903 polní podmaršál
01.11.1908 polní zbrojmistr
15.11.1908 generál pěchoty
23.06.1915 generálplukovník
23.11.1916 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1895-DD.MM.1897 Velitel : Pěší pluk č. 1
DD.MM.1906-DD.MM.1908 Velitel : Generální štáb
DD.MM.1908-DD.MM.1908 Velitel : Generální štáb
DD.MM.1908-DD.MM.1911 Velitel : Generální štáb
DD.MM.1912-DD.MM.1915 Velitel : Generální štáb
DD.MM.1915-DD.MM.1916 Velitel : Generální štáb
DD.MM.1916-DD.MM.1917 Velitel : Generální štáb
02.03.1917-21.07.1918 Velitel : Conradova skupina armád

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk
http://de.wikipedia.org
http://www.firstworldwar.com
URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#493104Verze : 0
MOD
Generalstabschef Feldmarschall Franz Graf Conrad von Hötzendorf


(Náčelník generálního štábu polní maršál Franz hrabě Conrad von Hötzendorf)


(1852-1925)


Náčelník generálního štábu rakousko-uherské armády od roku 1906.
Po vypuknutí I. Světové války se snažil "zabít dvě mouchy jednou ranou" a k nezbytné obraně Haliče se navíc rozhodl pro útočné tažení do Srbska. Tato strategie se ukázala být velmi nešťastná a jak na srbské, tak na haličské frontě utrpěly r-u armády porážku. Tři neúspěšné invaze do Srbska a nepřesvědčivé výkony R-U na východě, vedly k poklesu důvěry německého spojence v r-u armádu a zároveň také k poklesu důvěry v Conrada samotného. V září 1916 bylo R-U nuceno souhlasit s přijetím německého velení na všech frontách. Na počátku roku 1917 byl Conrad sesazen z postu náčelníka c. a k. armády a bylo mu svěřeno velení nad částí italské fronty, okolo Tridentu, kde působil až do července roku 1918, kdy byl definitivně propuštěn po neúspěšné ofenzivě.


(nadpis upravil RoBoT)
URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#104311Verze : 0
*1852, Penzing (Viedeň)
+1925, Bad Mergentheim (pochovaný vo Viedni)


1871 - po absolvovaní Vojenskej akadémie vo V. N. Meste sa stal poručíkom v 11. prápore poľných strelcov
1876 - po absolvovaní Vojenskej školy vo Viedni pridelený ku generálnemu štábu
1878 - 1879 - účasť na okupácii Bosny
1879 - hajtman generálneho štábu
1882 - účasť na operáciách v Bosne, Hercegovine a Dalmácii v rámci 47. pešej divízie
1883 - šéf štábu 11. pešej divízie v Haliči
1887 - major generálneho štábu
1888 - 1892 - učiteľ taktiky na Vojenskej škole vo Viedni
1890 - podplukovník
1892 - veliteľ práporu v pešom pluku č. 93 v Olomouci
1893 - plukovník
1895 - 1897 - veliteľ pešieho pluku cisára Františka Jozefa I. č. 1 v Opave
1899 - generálmajor
1899 - 1903 - veliteľ 55. pešej brigády v Terste
1903 - podmaršal
1903 - 1906 - veliteľ 8. pešej divízie v Innsbrucku
1906 - 1911 - šéf generálneho štábu
1908 - poľný zbrojmajster
1911 - 1912 - po odvolaní z generálneho štábu inšpektorom brannej moci
1912 - 1917 - opäť šéf generálneho štábu
1915 - generálplukovník
1916 - poľný maršal
1917 - veliteľ skupiny vojsk Conrad
1918 - veliteľ cisárskych gárd
1918 (1.12.) - daný do dôchodku


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 327.
URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#290787Verze : 0
Conrad von Hötzendorff se narodil v roce 1852. Byl blízkým přítelem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, který byl v roce 1914 zavražděn a jehož vražda se stala bezprostřední příčinou vzniku První světové války. V roce 1906 se stal náčelníkem generálního štábu rakousko-uherské armády. Byl zastáncem agresivní zahraniční politiky a to bylo i důvodem k jeho odvolání z funkce v roce 1911. Ovšem v prosinci roku 1912 byl povolán zpět do své funkce a setrval v ní i v době vyhlášení války Srbsku v červenci 1914. Vedl tažení do Srbska i Ruska a často byl kritizován pro malou schopnost vnímat reálnou situaci na bojištích.
Po smrti císaře Františka Josefa I. 21. listopadu 1916 , kdy na trůn nastoupil Karel I. byl ze své funkce opět odvolán a nahrazen Arzem von Straussenbergerem.
Hotzendorff byl pověřen velením rakousko-uherských sil na Italské frontě, avšak po dalších bojových neúspěších byl odvolán i z této pozice a odešel do výslužby. Conrad von Hotzendorff zemřel v roce 1925.


Zdroj:volně přeloženo ze stránek http://www.spartacus.schoolnet.co.uk


foto: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#320721Verze : 0
Náčelník R-U generálního štábu Franz Conrad von Hötzendorf


Zdroj: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
Conrad von Hötzendorf, Franz - Portrét - Franz Conrad von Hötzendorf

Portrét - Franz Conrad von Hötzendorf
Conrad von Hötzendorf, Franz - Franz Conrad von Hötzendorf
s generálním štábem

Franz Conrad von Hötzendorf
s generálním štábem

URL : https://www.valka.cz/Conrad-von-Hoetzendorf-Franz-t29367#379072Verze : 0