Main Menu
User Menu

Polní podmaršál

Lieutenant Field Marshal

Feldmarschalleutnant

Česky: Polní podmaršál
English: Lieutenant Field Marshal
Deutsch: Feldmarschalleutnant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Polní podmaršál
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Field Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Polni-podmarsal-t90171#416367Verze : 1
MOD
Polní podmaršál
Feldmarschalleutnant
Lieutenant Field MarshalTato hodnost byla zavedena v roce 1632 a zavedena byla i v hodnostním systému při vzniku stálého vojska v roce 1649. V českém jazykovém prostředí se nezřídka vyskytuje i v podobě polní podmaršálek. V němčine se původně zapisovala též jako generál polní podmaršál (General-Feldmarschall-Lieutenant). Ke konci monarchie se hodnost uváděla jako Feldmarschalleutnant či Feldmarschall-Leutnant.
URL : https://www.valka.cz/Polni-podmarsal-t90171#337167Verze : 0
MOD