Main Menu
User Menu

Polní maršál

Field Marshal

Feldmarschall

Česky: Polní maršál
English: Field Marshal
Deutsch: Feldmarschall
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Polní maršál
Link to the Dictionary Entry ranks
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.01.1664 Raduit de Souches, Jean Luis
25.03.1693 Savojský-Carignanský, Evžen František
22.04.1795 von Clerfayt, François Sebastien de Croix
17.09.1836 Radecký z Radče, Josef Václav
08.12.1914 -, Bedřich
01.09.1915 - von Langer, Robert
23.11.1916 -, Evžen
23.11.1916 Conrad von Hötzendorf, Franz
05.08.1917 Kövess von Kövessháza, Hermann
05.11.1917 von Krobatin, Alexander
31.01.1918 von Böhm-Ermolli, Eduard
01.02.1918 Boroević von Bojna, Svetozar
09.02.1918 Rohr von Denta, Franz
24.05.1918 - von Magutti, Albert
24.10.1918 -, Josef August
DD.MM.RRRR -, Vilém II.

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#416341Verze : 1
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#382828Verze : 1
MOD
Feld-Marschall / Polní maršál / Field Marshal

Příjmení a jméno
Surname and name
Datum udělení hodnosti
Date of promotion to rank
Albert, vévoda sasko-těšínský 10.08.1804
Albrecht, arcivévoda rakouský 04.04.1863
Alvinczy Josef svobodný pán von
08.09.1808
Bedřich, vévoda z Yorku 06.11.1814
Bedřich August, vévoda nassavský 10.08.1804
Bedřich František, kníže hohenzollernský 18.09.1830
Bedřich Josef, princ sasko-koburský 10.08.1804
Bellegarde Heinrich hrabě von 12.09.1809
Colloredo-Waldsee Josef Maria hrabě 10.08.1804
Colloredo-Waldsee Václav Josef hrabě 06.09.1808
Czartoryski Adam Kazimierz kníže 24.02.1805
Ferdinand I., císař rakouský 18.09.1830
Ferdinand, arcivévoda rakouský 17.09.1836
Ferdinand Bedřich, vévoda württemberský 01.04.1805
Ferdinand Josef, velkovévoda toskánský 10.08.1804
Ferdinand Karel, vévoda modenský 10.08.1804
Ferraris Josef Johann hrabě von 08.09.1808
Filip, landkrabě hessenský 28.11.1846
Hess Jindřich svobodný pán von 12.07.1859
Jan, arcivévoda rakouský 17.09.1836
Jindřich XV., kníže reusský 10.09.1824
Jiří IV., král Velké Británie 06.11.1814
Josef Antonín, arcivévoda rakouský 06.09.1808
Karel, arcivévoda rakouský 10.08.1804
Kinský z Vchynic Josef hrabě 10.08.1804
Kollowrat Jan Karel hrabě Krakovský z 12.09.1809
Lambertie Camille hrabě von 09.01.1826
Lattermann Christoph svobodný pán von 02.07.1833
Lederer Ignat svobodný pán von 16.06.1848
Liechtenstein Jan Josef kníže 12.09.1809
Ligne Karl Josef kníže von 06.09.1808
Nugent Laval hrabě 16.10.1849
Paskevič Ivan kníže 30.10.1850
Radecký z Radče Josef Václav hrabě 16.09.1836
Schwarzenberg Edmund kníže 19.10.1867
Schwarzenberg Karel Filip kníže 02.10.1812
Vilém I., král nizozemský 15.12.1814
Wellington Arthur Wellesley vévoda of 06.09.1818
Wimpffen Maximilien svobodný pán von 04.11.1844
Windischgrätz Alfred Candidus kníže von 17.10.1848
Wratislaw z Mitrowic Evžen hrabě 10.09.1855
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#217318Verze : 0
MOD
Feld-Marschall / polní maršál / Field MarshalPříjmení a jméno
Surname and name
Datum udělení hodnosti
Date of promotion to rank
Bedřich, arcivévoda rakouský 08.12.1914
Böhm-Ermolli Eduard von 31.01.1918
Boroević von Bonja Svetozar 01.02.1918
Conrad von Hötzendorf Franz hrabě 25.11.1916
Edvard VI., král Velké Británie 1904
Evžen, arcivévoda rakouský 23.11.1916
Ferdinand I., car bulharský 1917
Josef, arcivévoda rakouský 24.10.1918
Kövess von Kövessháza Hermann von 05.08.1917
Krobatin Alexander von 05.11.1917
Rohr von Denta Franz 30.01.1918
Vilém II., císař německý 04.05.1900
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#260606Verze : 1
MOD