Main Menu
User Menu
Reklama

Gewehr 88

Kommissionsgewehr 1888

     
Název:
Name:
Gewehr 88
Originální název:
Original Name:
Kommissionsgewehr 1888
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1888-DD.MM.1899 Německé státní zbrojovky, ? /
DD.MM.1889-DD.MM.1899 Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft, Štýr /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,9 kg
Ráže:
Calibre:
7,92 mm
Náboj:
Cartridge:
8 x 57 I, 8 x 57 IS
Délka:
Length:
1245 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
740 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
820 m/s
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
varianty:
Karabiner 88
Gendarmeriekarabiner 88
Gewehr 91
G 88/05
G 88/14
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gewehr_1888
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewehr_88
foto: www.lot-art.com

URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#680403Verze : 1
MOD
Gewehr 1888

Historie
V 80. letech 19. století všechny evropské armády začaly hromadně zavádět do výzbroje opakovací pušky. Sjednocené Německo v roce 1884 zavedlo do výzbroje opakovačku Mauser 1871/84 ráže 11,15 mm. Němečtí vojenští činitelé však byli kritizováni za zavedení zbraně v ráži 11,15 mm, když již bylo zcela jasné, že vývoj spěje k použití zbraně menší ráže. Významný vliv měl v této otázce i fakt, že tradiční protivník Německa, Francie, v roce 1886 zavedla do výzbroje opakovačku systému Lebel, která byla nejen ráže 8 mm (náboj 8x50R), ale náboje s celoplášťovou střelou byly plněny poslední novinkou - bezdýmným střelným prachem.

Konstrukcí nové opakovačky ráže 8 mm byli pověřeni důstojníci puškové zkušební komise (Gewehr-Prüfungskommision) ve Spandau. Vývoj zbraně nebyl svěřen žádné ze zbrojovek, protože velení německé armády věřilo, že pušková zkušební komise se vyhne případným konstrukčním nedostatkům zbraně. Komise při vývoji zbraně vyšla z osvědčeného závěrového mechanismu pušky Mauser 1871/84, doplněným dvěma předními uzamykacími ozuby a nábojovou schránkou systému Mannlicher (za což jednotliví výrobci rakouské firmě Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft odváděly licenční poplatky). Od mauserovky byla převzata i konstrukce neotáčivé hlavy závěru a můstku pouzdra závěru. Nábojová schránka byla plněna náboji, umístěnými v nábojovém rámečku. Vzhledem k bezokrajové nábojnici mohl být rámeček navržen symetrický, což umožňovalo jeho vložení do zbraně kterýmkoli koncem (na rozdíl od rakouských pušek Mannlicher 1886 a 1895, kde nábojový rámeček, kvůli nábojům s okrajem, musel být do zbraně vložen orientovaně). Po zasunutí posledního náboje do komory prázdný rámeček vlastní vahou vypadl otvorem ve dně nábojové schránky.

Dokončená zbraň, označená "Gewehr 88", byla 12. listopadu 1888 zavedena do výzbroje císařské armády. Podle konstrukčního původu je zbraň někdy nazývána komisní puškou (Kommissionsgewehr); často je možné se setkat i s nesprávným označením Mauser 1888, ačkoli Paul Mauser se zbraní neměl nic společného a naopak vůči její konstrukci měl řadu námitek. Již krátce po zavedení do výzbroje se projevil závažný konstrukční nedostatek zbraně. Počínaje rokem 1890 došlo k několika případům utržení závěru při střelbě, samozřejmě s fatálními následky pro střelce. K vyšetření příčin byla ustanovena zvláštní komise, která po dvou letech vyšetřování došla k nejpravděpodobnější příčině - při rychlé střelbě střelec po zasunutí náboje do komory plně neuzamkl závěr a po stisknutí spouště nedošlo k výstřelu. Střelec se proto snažil zbraň znovu přebít, ale kvůli plnému neuzamčení závěru nedošlo k zachycení náboje drápkem vytahovače a ten zůstal v nábojové komoře. Při pokusu o rychlé zasunutí nového náboje špička střely narazila na zápalku náboje v komoře a iniciovala ji. Přestože příčinou byla jednoznačně konstrukce zbraně, staly se nehody záminkou pro kampaň, s antisemitským podtextem, proti berlínské zbrojovce Ludwig Löwe, u jejichž výrobků docházelo k nehodám nejčastěji. Počet nehod u zbraní, vyrobených firmou Löwe, byl dán tím, že tato zbrojovka vyrobila největší množství pušek M1888 a tudíž zde byla vyšší pravděpodobnost výskytu závady. Nicméně majitel zbrojovky Isidor Löwe, coby německý Žid, byl automaticky prvním podezřelým...

Počátkem 90. let 19. století bylo zjištěno nadměrné opotřebení vývrtu hlavní, zaviněné jeho velkou těsností. Proto byly drážky vývrtu všech pušek M1888 prohlouben z 0,10 mm na 0,15 mm. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „Z“.

V roce 1903 byl do výzbroje přijat nový náboj (8x57JS) se zahrocenou střelou a výrazně zlepšenými balistickými vlastnostmi. Krátce nato bylo rozhodnuto o úpravě pušek M1888 na tento nový náboj. Hloubka drážek vývrtu byla zvětšena na 0,30 mm, byl zvětšen průměr přechodového kužele nábojové komory a zkonstruováno zcela nové hledí, odpovídající balistice nového náboje. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „S“. V mnoha případech však byly provedeny veškeré popsané úpravy, s výjimkou prohloubení drážek vývrtu hlavně. Tyto zbraně byly na pouzdře sice označeny písmenem “S“, ale střelba náboji 8x57JS není doporučeníhodná.

Gewehr 88/05

V roce 1905 bylo rozhodnuto adaptaci pušek M1888 pro nabíjení pomocí nábojových pásků. Nábojová schránka byla dole uzavřena a doplněna vložkou s podavačem. Na levé vnitřní straně nábojové schránky byl namontován přidržovač nábojů a na můstek pouzdra závěru byly přiletovány čelisti pro nasazení nábojového pásku. Detaily konstrukce a přiletování čelistí se lišily podle konkrétní zbrojovky, která úpravu prováděla. Zbraně upravené pro nabíjení z pásků byly neoficiálně označeny M1888/05 a jejich úprava proběhla v letech 1906 až 1907.

Gewehr 88/14

Během první světové války se v německé armádě projevil nedostatek moderních zbraní, a proto byly nejmodernější zbraně, v případě opakovaček to byla puška Mauser G98, přednostně přidělovány prvosledovým jednotkám a jednotky zabezpečovací byly vyzbrojeny zbraněmi zastaralými, popřípadě kořistními. Mezi zbraněmi, opětovně zařazenými do služby, byly i pušky M1888, které byly před zařazením k jednotkám upraveny stejným způsobem, jako pušky M1888/05. Zbraně, upravené v letech 1915 až 1916, byly neoficiálně označeny M1888/14. Na rozdíl od pušek M1888/05 byly úpravy na těchto zbraních provedeny mnohem hruběji a s horším dílenským zpracováním.
Na provedení 1888/05 nebo 1888/14 bylo celkem upraveno asi 200 tisíc zbraní.

K pušce M1888 nebyl vyvinut žádný nový bodák, ale zbraň byla od počátku navržena k používání bodáku z pušky Mauser 1871 nebo 1871/84. V době první světové války se na zbrani používal i celokovový náhradní bodák M88/98.

Konstrukce

Puška M1888 je opakovačka s odsuvným válcovým závěrem, konstruovaná pro náboje plněné bezdýmným střelným prachem. Závěr je uzamykán prostřednictvím dvou protilehlých uzamykacích ozubů, umístěných v přední části závěru, hned za neotočnou hlavou závěru. Oba ozuby se uzamykají do vybrání v objímce pouzdra závěru. Plochá nábojová schránka Mannlicherova systému, nacházící se pod nábojištěm a tvořící jeden celek s lučíkem spouště, a byla plněna náboji, umístěnými v nábojovém rámečku nebo, od roku 1905, v nábojovém pásku. Hlaveň je, kvůli lepší ochraně střelce před rozpálenou hlavní, po celé délce uložena v plechovém, válcovém plášti. Mířidla byla otevřená, stavitelná. Hledí bylo osazeno třemi překlopnými plátky, se zářezem tvaru V. Standardní plátek byl určen pro střelbu na vzdálenost 250 metrů, malý plátek na 350 m a velký plátek byl stavitelný pro střelbu na vzdálenost 450 až 2050 metrů.


Technické údaje původního provedení
Ráže - 8 mm
Náboj - 8x57 Mauser (8x57J)
Hmotnost - 3,9 kg
Délka - 1240 mm
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 240 mm
Smysl stoupání vývrtu - pravý
Hloubka drážek - 0,10 mm (od 7. července 1896 - 0,15 mm)
Šířka drážek - 4,4 mm
Úsťová rychlost - 440 m/s
Úsťová energie - 1975 J
Rozsah hledí - 250 až 2050 m
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů

Výroba
Pušky M1888 byly vyráběny od roku 1888 ve státních zbrojovkách Danzig (Gdaňsk), Erfurt a Spandau a od roku 1889 i ve státní zbrojovce Amberg a také v soukromých zbrojovkách Ludwig Löwe, Berlín a Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft (ÖWG) v rakouském Steyeru. Firma Mauser se do výroby, kvůli zakázce na půl miliónu pušek M1887 pro Turecko, nezapojila. Celkem bylo vyrobeno asi 1,55 miliónu pušek M1888, z toho Ludwig Löwe 425 000 ks a ÖWG 351 300 ks (z toho 306 000 ks pro Německo, zbytek na vývoz do Brazílie, Peru a Číny)
Výroba ve státních zbrojovkách není přesně známa, ale průměr byl asi 192 tisíc zbraní na zbrojovku.

Značení
Pušky M1888 byly na levé straně pouzdra závěru označeny "Gew. 88", na horní straně objímky pouzdra závěru byl vyražen název výrobce a nad ním císařská koruna. Zbraně, s drážkami vývrtu prohloubenými na 0,15 mm, byly na pouzdře závěru značeny písmenem „Z“, zbraně upravené pro střelbu náboji 8x57JS byly na pouzdře závěru značeny písmenem „S“.
URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#99660Verze : 2
MOD
Údržba, Cöln, listopad 1916


Zdroj:
www.flickr.com
URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#345756Verze : 0
Přidávám několik dobových fotografií této skvělé zbraně ve službách c. a k. armády za Velké války.
Fotografie ze soukromé sbírky.
Gewehr 88 - Příslušníci Landsturmu vyzbrojeni vz.88, foceno dne 5. 9. 1914

Příslušníci Landsturmu vyzbrojeni vz.88, foceno dne 5. 9. 1914
Gewehr 88 - Další fotografie Landšturmáka s touto jedinečnou zbraní

Další fotografie Landšturmáka s touto jedinečnou zbraní
Gewehr 88 - Detail nábojového rámečku pro pozdější modifikace.

Detail nábojového rámečku pro pozdější modifikace.
Gewehr 88 - R-U pěšák se vz.88

R-U pěšák se vz.88
Gewehr 88 - R-U pěšák v plné polní vyzbrojen vz.88

R-U pěšák v plné polní vyzbrojen vz.88
URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#345840Verze : 0
Diskuse
Jde na tuto pusku i bodak M95 nebo M88? Jake bodaky se pouzivali krom bodaku z pusek Mauser 1871 nebo 1871/84? Diky Wink
URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#528074Verze : 0
Drazka v bodaku by mela byt stejna nebo se mylim? Jde mi o to ze doma mam tuto pusku a chtel bych k ni peknej bajonet tak do 2 tis co by se mohl drive opravdu pouzivat.
URL : https://www.valka.cz/Gewehr-88-t28417#528076Verze : 0