Mauser, Peter Paul

     
Příjmení:
Surname:
Mauser Mauser
Jméno:
Given Name:
Peter-Paul Peter-Paul
Jméno v originále:
Original Name:
Peter-Paul Mauser
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.06.1838 Oberndorf am Neckar /
27.06.1838 Oberndorf am Neckar /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.05.1914 Oberndorf am Neckar /
29.05.1914 Oberndorf am Neckar /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
konštruktér zbraní weapon designer
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Mauser
URL : https://www.valka.cz/Mauser-Peter-Paul-t29093#412465 Verze : 2
Mauser, Peter Paul
(27.6.1838 - 29.5.1914)
německý konstruktér zbraníPaul Mauser (celým jménem Peter Paul Mauser) se narodil 27. června 1838 v Oberndorfu nad Neckarem ve Würtembersku jako nejmladší ze třinácti dětí. Jeho otec, Franz Andreas Mauser do Oberndorfu přišel pravděpodobně v roce1815, začal pracovat v místní královské würtemberské zbrojovce jako puškař a v roce 1819 se zde oženil.
Na jaře 1859 Paul Mauser narukoval k dělostřelectvu při zbrojovce v Ludwigsburgu, kde se brzy stal puškařem. Po skončení vojenské služby se vrátil do Oberndorfu, kde s pomocí staršího bratra Wilhelma (1834-1882) vyrobil zadem nabíjený kanón. Nicméně svůj další život oba bratři spojili se zbraněmi ručními. Paul se nechal zaměstnat v královské zbrojovce v Oberndorfu, kde navrhl vylepšení jehlovky Dreyse (napínání bicí pružiny zároveň s pohybem závěru) a později navrhl i její modifikaci na jednotný náboj s kovovou nábojnicí. Žádný z Paulův návrhů však nebyl přijat, protože würtemberská armáda lpěla na svých předovkách systému Minie a pruská armáda považovala jehlovky Dreyse za tak dokonalé, že neměla zájem na nich cokoli měnit. Nicméně Paulův návrh otočného odsuvného závěru jehlovky Dreyse se stal výchozím konstrukčním prvkem jeho pozdějších zbraní.
Větší úspěch (i když nepřímý) Paul Mauser zaznamenal v sousedním Rakousku, kde se právě rozhodlo o transformaci předovek na zadovky. Rakouská armáda se sice rozhodla zavést zbraň systému Wänzel, ale rakouský ministr obrany Mauserovu pušku ukázal evropskému zástupci americké firmy Remington (zajímavostí je, že Paulův nejstarší bratr Franz v roce 1853 odešel do Spojených států, kde získal zaměstnání právě ve zbrojovce Remington) Samuelu Norrisovi s vysvětlením, že by byla zavedena do rakouské armády, kdyby krátce předtím nebyla přijata zbraň Wänzelova. Norris usoudil, že Mauserova konstrukce otočného odsuvného závěru je velmi vhodná pro modernizaci francouzské jehlovky Chassepot 1866. Protože würtemberská armáda teprve chystala transformaci předovek Minie na jehlovku a o jiném systému nechtěla slyšet, Paul i Wilhelm Mauserové uvítali Norrisovu nabídku a v roce 1867 se společně odebrali do belgického Lutychu, kde dostali prostor k dalšímu vývoji své zbraně. Výsledkem byla puška Mauser-Norris Model 67/69, kterou Samuel Norris neúspěšně nabídl francouzské armádě jako náhradu za jehlovku Chassepot. Bratři Mauserové se tímto neúspěchem dostali do finančních problémů a postupně se oba vrátili do Německa. V domě Paulova tchána si zřídili dílnu a pokračovali ve vývoji své zbraně.
Výsledkem byla nová puška, nenesoucí žádné typové označení a proto nazývaná mezitypem. Zbraň byla nabídnuta pruské armádě, která ji, společně s bavorskou puškou Werder 1869, podrobila zkouškám, při kterých byly shledány některé nedostatky, po jejichž odstranění byla zbraň 2. prosince 1871 vybrána jako náhrada za dosud zavedené jehlovky a 14. února 1872 byla zbraň oficiálně zavedena do výzbroje pruské armády jako Infanterie Gewehr Model 71. Puška M1871 byla postupně zavedena do výzbroje všech právě sjednocených německých států (posledním bylo v roce 1877 Bavorsko) a stala se tak první standardní zbraní německého císařství.
Zdálo by se, že přijetí pušky M1871 do výzbroje znamenalo pro Paula a Wilhelma Mausery značný finanční zisk, ale německá vláda požadovala výrobu zbraně ve státních nebo velkých, zavedených, zbrojovkách a tak se první zakázkou pro bratry Mausery v dubnu 1872 stala pruská zakázka na výrobu 3000 kusů hledí právě pro pušku M1871.
Mezitím založená firma Gebrüder Wilhelm-und Paul Mauser proto 5. února 1874 uzavřela partnerství se Stuttgartskou Würtemberg Vereinsbank (podíl Mauserů byl 200 000 marek, podíl WVB byl rovný milión marek) a 23. března 1874 společně zakoupili královskou württemberskou zbrojovku v Oberndorfu, která již plnila zakázku na výrobu 100 tisíc pušek M1871 pro Württembersko.
V téže době zbrojovka Mauser také získala první zahraniční zakázku - 26 tisíc pušek Gew.71 pro Čínu.
Následovalo několik špatných let, kdy Paul Mauser zkonstruoval revolver a jednorannou pistoli, ale pouze revolver se dočkal alespoň nějaké výroby pro Bavorsko a Würtembersko. Existenci firmy v roce 1881 zachránila objednávka pušek Model 1878/80 od srbské vlády, což umožnilo další pokračování vývoje pušek. V roce 1881 ze zdravotních důvodů opustil vedení firmy Paulův bratr Wilhelm a veškerý technický rozvoj je od této chvíle dílem Paula Mausera.
Prvního dubna 1884 se zbrojovka Mauser stává akciovou společností a jméno firmy se mění na Waffenfabrik Mauser. Z dvou tisíc akcií Paul vlastní 334 kusů, zbytek patří bance WVB. Banka ve firmě ustanovila správce, ale Paul zůstává ředitelem závodu i technickým ředitelem.
Pod Paulovým vedením zbrojovka zaznamenala rozmach. Již od roku 1880 Paul pracoval na vývoji opakovačky s použitím systému pušky M1871. Po neúspěšných pokusech s konstrukcí schránkového zásobníku nakonec použil upravenou trubicovou nábojovou schránku rakouského systému Kropatschek, uloženou podélně pod hlavní. V roce 1882 císař Wilhelmu I rozhodl o jejím zkušebním zařazení do výzbroje čtyř praporů císařské armády a po úpravách byla dopracovaná opakovačka 31. ledna 1884 oficiálně zavedena do výzbroje německé armády jako Infanterie Gewehr Model 71/84. Významnou byla v roce 1887 i turecká zakázka na půl miliónu pušek Model 1887, ale nedostatečné výrobní kapacity oberndorfského závodu Paula Mausera donutili podělit se o výrobu s berlínskou zbrojovkou Ludwig Löwe. 28. prosince 1887 banka WVB překvapivě prodala celý svůj balík akcií Waffenwerke Mauser právě firmě Ludwig Löwe & Co, ale Paul zůstal technickým ředitelem závodu. Silná a zavedená zbrojovka Löwe pro Mausera sjednala mnoho velkých zakázek a v roce 1889 v belgickém Lutychu spoluzaložila později slavnou zbrojovku FN, kde vlastnila majoritní balík akcií, určenou právě pro výrobu Mauserovi pušky model 1889 pro belgickou armádu.
Dalším mezníkem v životě Paula Mausera bylo založení firmy Detsche Waffen-und Munitionsfabriken A.-G. 7. listopadu 1896, která vznikla fůzí firem Deutsche Matellpatronenfabrik A.-G. v Karlsruhe, Ludwig Löwe & Co A.-G. v Berlíně, Rheinisch-Westfälischen Pulver Co. v Kolíně nad Rýnem a Rottweil-Hamburg Pulver Co. v Rottweilu. Jelikož přes 80% Waffenfabrik Mauser patřil firmě Löwe, stal se součástí koncernu DWM i Mauser. Součástí koncernu DWM, který se po válce přejmenoval na Industrie-Werke Karlsruhe A.-G. (zkratka IWKA) zůstala firma Mauser (v roce 1922 přejmenovaná na Mauser Werke A.-G.) dodnes.
23. dubna 1897 byl název firmy doplněn o zkratku akciové společnosti - Waffenfabrik Mauser A.-G. Paul Mauser zůstal členem správní rady společnosti a vedoucím vývoje, ale již neměl žádný vliv na ekonomiku firmy.
5. dubna 1898 německá armáda přijala do výzbroje zbraň, která měla jméno Paula Mausera proslavit po celém světě a způsobila, že jméno Mauser se stalo synonymem druhu zbraně - opakovací pušku Gewehr 1898. Zbraň, kterou do své výzbroje, v různých modifikacích, zařadilo několik desítek zemí se stala srovnávacím etalonem všech opakovaček vzniklých po ní, byla vyráběna v mnohamiliónových sériích a ve výzbroji mnoha armád byla ještě více než sedmdesát let po svém vzniku.
Počátkem 20. století se Paul Mauser zabýval především vývojem samonabíjecích pušek a kapesních pistolí. Zatímco pistole se s úspěchem vyráběly a prodávaly, vývoj samonabíjecí pušky nebyl nikdy úspěšně dokončen. Během zkušební střelby v roce 1901 dokonce došlo k nehodě, následkem které Paul Mauser oslepl na levé oko.
V roce 1912 byl Paul Mauser povýšen do šlechtického stavu a od té doby mohl používat jméno „von Mauser“.
Paul Mauser zemřel 29. května 1914 ve věku 76 let.
Mauser, Peter Paul - Bratři Mauserové - vlevo Paul, vpravo Wilhelm

Bratři Mauserové - vlevo Paul, vpravo Wilhelm
URL : https://www.valka.cz/Mauser-Peter-Paul-t29093#102985 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více