Main Menu
User Menu

Mauser 1871

jednoranná puška

Puška Mauser 1871


Historie
V šedesátých létech 19. století bratři Paul Mauser (1838-1914) a Wilhelm Mauser (1834-1882), ve spolupráci se Samuelem Norrisem, v belgickém Lutychu sestrojili jednoranou zadovku, nazvanou Mauser-Norris Model 67/69. Zbraň byla patentována ve Spojených státech dne 2. června 1868 (číslo patentu 78603) a patentová zpráva ji popisuje jako úpravu francouzské jehlovky Chassepot na jednotný náboj s kovovou nábojnicí. Tato zbraň byla prvním vývojovým prvkem, vedoucím k pozdějším úspěšným opakovačkám a vyznačovala se některými jejich prvky, především napínáním úderníku při odemykání závěru a vnějším vytahovačem. Zcela odlišné konstrukční pojetí měla hlava závěru, která byla tvořena samostatným, neotáčivým dílem; důvodem byla konstrukce tehdejších nábojů s olověnou střelou, krytou papírovým límečkem. Přímoběžná hlava závěru měla zabránit poškození papírového límečku při uzamykání závěru.
Norris pušku neúspěšně nabídl francouzské armádě, jako náhradu za jehlovky systému Chassepot. Bratři Mauserové se tímto neúspěchem dostali do finančních problémů a postupně se oba vrátili do Německa. V domě Paulova tchána si zřídili dílnu a pokračovali ve vývoji své zbraně.
Na základě pušky M67/69 bratři Mauserové nakonec vytvořili pušku, která nenesla žádné typové označení a proto bývá nazývána mezitypem. Hlavními rozdíly oproti pušce M67/69 bylo použití vinuté bicí pružiny, pojistného ozubu a přesunutím kliky závěru dopředu, před můstek pouzdra závěru, takže klika zároveň sloužila jako uzamykací ozub. Zbraň byla nabídnuta pruské armádě, která ji, společně s bavorskou puškou Werder 1869, podrobila zkouškám, při kterých byly shledány některé nedostatky; především nevyhovovala konstrukce pojistného ozubu. Paul Mauser proto rychle zkonstruoval novou pojistku, tvořenou křidélkem, otočným o 180°, která se později stala typickým prvkem všech pušek systému Mauser. Pruská císařská pušková zkušební komise (Gewehr- Prüfungskommision) byla novými konstrukčními prvky natolik uspokojena, že 2. prosince 1871 byla zbraň vybrána jako náhrada za dosud zavedené jehlovky a 14. února 1872 byla zbraň oficiálně zavedena do výzbroje pruské armády jako Infanterie Gewehr Model 71. Puška M1871 byla postupně zavedena do výzbroje všech právě sjednocených německých států (posledním bylo v roce 1877 Bavorsko) a stala se tak první standardní zbraní německého císařství.
Zdálo by se, že přijetí pušky M1871 do výzbroje znamenalo pro Paula a Wilhelma Mausery značný finanční zisk, ale pruská vláda požadovala výrobu zbraně ve státních nebo velkých, zavedených, zbrojovkách. Výrobu pro pušek pro Pruskou armádu tak zajišťovaly státní zbrojovky Spandau, Erfurt a Danzig (Gdaňsk) a rakouská Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft ve Steyru. První zakázkou pro bratry Mausery tak byla v dubnu 1872 pruská zakázka na výrobu 3000 kusů hledí právě pro pušku M1871. Mezitím založená firma Gebrüder Wilhelm-und Paul Mauser proto 5. února 1874 uzavřela partnerství se Stuttgartskou Würtemberg Vereinsbank (podíl Mauserů byl 200 000 marek, podíl WVB byl rovný milión marek) a 23. března 1874 společně zakoupili královskou württemberskou zbrojovku v Oberndorfu, která již plnila zakázku na výrobu 100 tisíc pušek M1871 pro Württembersko (zakázka byla dokončena v roce 1878).
Kvůli nedostatku moderních zbraní byly pušky M1871 používány ještě za první světové války, konkrétně byly ve výzbroji německého Landsturmu.


V roce 1876 Mauser obdržel první, a velmi důležitou, zahraniční objednávku na 26’000 pušek M1871 pro Čínu - značka Mauser tak poprvé vylétla do světa.


Zbrojovka Steyr, mimo pruskou zakázku, vyvezla 70 tisíc pušek M1871 do Číny, Japonska, Transvaalska (území v dnešní Jihoafrické republice) a Uruguaje. Uruguajské zbraně v pozdější době prošly generální opravou ve Francii, kde dostaly novou hlaveň, komorovanou pro náboj 6,5 x53,5 Daudetau.Tyto pušky jsou na hlavni značeny St. Denis a v samotné Uruguaji byly, podle příjmení autora úprav, nazývány Dovitiis.


Od pušky M1871 byly odvozeny další varianty zbraně:
- Jäger Gewehr Model 71 - zkrácená na 1237 mm
- Karabiner Model 71 - zkrácená na 998 mm
- Kurz Gewehr Model 71 - zkrácená na 1013 mm


Konstrukce
Mauser 1871 je jednoranná puška s odsuvným, válcovým závěrem. Zbraň nebyla vybavena vyhazovačem nábojnic a její odstranění z nábojiště se provádělo překlopením zbraně. Poprvé v historii byla na pušce použita pojistka jako samostatná součást. Byla tvořena křidélkem v zadní části závěru - při poloze křidélka vlevo byla puška odjištěná, při poloze křidélka nahoru byla zajištěna a při poloze vpravo byla zbraň zajištěna a navíc blokován pohyb závěru.
Mířidla byla otevřená, stavitelná. Hledí bylo osazeno třemi překlopnými plátky, se zářezem tvaru V. Standardní plátek byl určen pro střelbu na vzdálenost 270 metrů, malý plátek na 350 m a velký plátek byl stavitelný pro střelbu na vzdálenost 400 až 1600 metrů.


Technické údaje
Ráže - 11,15 mm
Náboj - 11,15x60R Mauser
Hmotnost - 4,6 kg
Délka - 1344 mm
Délka hlavně - 852 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání drážek - 550 mm
Smysl stoupání vývrtu - pravý
Hloubka drážek - 0,15 mm
Šířka drážek - 4,4 mm
Úsťová rychlost - 440 m/s
Úsťová energie - 1975 J
Rozsah hledí - 270 až 1600 m


Výroba
Výroba pušek M1871 probíhala v následujících zbrojovkách:
- Bayrische Gewehrfabrik, Amberg
- Gebrüder Wilhelm-und Paul Mauser, Oberndorf am Neckar
- Österreichrische Waffenfabriks- Geselschaft (ÖWG), Steyr
- Spangenberg -und Sauer, Suhl
- National Arms and Ammunition Company, Birmingham


- státní zbrojovka Spandau
- státní zbrojovka Erfurt
- státní zbrojovka Danzig (Gdaňsk)


Známé vyrobené počty:
- Mauser - 100 000 pro Německo, 26 000 pro Čínu
- ÖWG - 350 000 pro Německo, 70 000 pro Čínu, Japonsko, Transvaalsko a Uruguay.


Značení
Pušky Mauser M1871 byly na levé straně pouzdra závěru značeny švabachem „I.G. Mod. 71“, na horní straně osmihranné objímky pouzdra závěru bylo jméno výrobce, spolu s císařskou orlicí. Na levé šikmé ploše osmihranu byla vyražena císařská koruna, pod níž bylo písmeno, identifikující konkrétní německý stát – pruské měly „F.W.“ (císař Frederik Wilhelm), bavorské „L“ (král Ludwig), württemberské „W“ (jako Württemberg).
URL : https://www.valka.cz/Mauser-1871-t28415#99647Verze : 0
MOD