Main Menu
User Menu

774. stíhací letecký pluk [1941-1945]

774th Fighter Aviation Regiment

774-й истребительный авиационный полк (774 иап)

     
Název:
Name:
774. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
774-й Берлинский орденов Суворова и Александра Невского истребительный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
1. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
10.04.19471)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.03.1942-10.06.1942 2. úderná letecká skupina
22.10.1942-16.03.1943 282.IAD
14.07.1943-15.08.1943 234.IAD
15.08.1943-09.05.1945 282.IAD
Dislokace:
Deployed:
13.03.1942-17.06.1942 Severozápadný front
15.10.1942-13.03.1943 Juhozápadný front
01.06.1943-14.07.1943 Stredný front
14.07.1943-15.08.1943 Brjanský front
15.08.1943-17.10.1943 Stredný front
20.10.1943-09.05.1945 1. bieloruský front
DD.07.1945-10.12.1945 Großenhain, Letisko Grossenhain
10.12.1945-10.04.1947 Charkov (Sokoľniki)

Velitel:
Commander:
16.02.1942-DD.03.1942 Gutkin, Lev Mojsejevič (Major / Mайор)
DD.03.1942-DD.08.1942 Žemčužin, Alexej Alexejevič (Major / Mайор)
DD.08.1942-DD.07.1943 Anaščenko, Ivan Semjonovič (Major / Mайор)
DD.07.1943-DD.09.1944 Najdenko, Michail Makarovič (Major / Mайор)
DD.09.1944-DD.11.1945 Makogon, Afanasij Alexejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
11.06.1945-10.04.1947 Berlínsky (Берлинский)
Vyznamenání:
Decorations:
28.05.1945 Rad Alexandra Nevského
19.02.1945 Rad Suvorova III. st.
Poznámka:
Note:
1)pluk bol rozpustený dňa 10.04.1947, pričom väčšina jeho príslušníkov bola použitá na doplnenie iných jednotiek 282. IAD

Rad Suvorova III. stupňa bol pluku udelený Výnosom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR "za príkladný výkon veliteľských úloh v boji proti nacistickým útočníkom a za ovládnutie mesta Varšava".

Čestný názov "Berlínsky" bol pluku udelený dňa 11.06.1945 Rozkazom najvyššieho velenia № 0111 za úspešnú bojovú činnosť v Berlínskej operácii.

Za vzorné plnenie úloh velenia pri útoku na Berlín bol pluku Výnosom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR udelený Rad Alexandra Nevského.
Zdroje:
Sources:
Феськов, В.И., Калашников К.А., Голиков В.И.: Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг., Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537552Verze : 10
MOD

História pluku
História 774. stíhacieho leteckého pluku (774. IAP) sa začína písať dňa 16.02.1942, kedy pluk vzniká premenovaním pôvodného 1. IAP na základe rozkazu 8. záložného stíhacieho leteckého pluku (8. ZIAP) № 006. Ide len o formálny akt, keďže nový pluk tvorí kompletná zostava pôvodného pluku. O mesiac nato, 12.03.1942 je podriadený 2. údernej leteckej skupine a spadá pod velenie štábu vojenského letectva Severozápadného frontu. Do bojovej činnosti sa zapája 17.03.1942 na lietadlách Jak-1. Vzhľadom na utrpené straty na živej sile a technike je 17.06.1942 stiahnutý na doplnenie do 16. ZIAP Povolžského vojenského okruhu (obec Balanda, Saratovská oblasť). Odtiaľ je presunutý 18.08.1942 do 19. ZIAP Sibírskeho vojenského okruhu, kde došlo k preškoleniu jednotky na stíhacie lietadlá Jak-7B. Po jedenásť dňovom presune železnicou je pluk dňa 13.10.1942 zaradený pod 282. IAD Moskovského vojenského okruhu. O pár dní nato (22.10.1942) sa zapája do bojov Leteckej armády Kalininského frontu


Dňa 06.11.1942 prechádza spoločne s 282. IAD do zostavy 17. leteckej armády a presúva sa na Juhozápadný front. Od 17.03.1943 do 02.06.1943 nebol nasadený do bojov a bol vedený ako rezerva vrchného velenia. Počas tohto obdobia bol 07.04.1943 prevelený k 13. ZIAP (mesto Kuzneck) na doplnenie stavov a nových lietadiel Jak-1B. Do bojov bol opätovne nasadený 03.06.1943, opäť v zostave 282. IAD. 14.07.1943 bol presunutý ako posila do zostavy 234. IAD do oblasti Brjanského frontu, k 282. IAD sa vracia o mesiac, 15.08.1943. Nové lietadlá typu Jak-9 sú pluku dodané 15.09.1944, kedy sa pluk nachádza v Poľsku. Z bojujúcej armády je pluk vyradený 09.05.1945.


774. IAP bol rozpustený dňa 10.04.1947, pričom väčšina jeho príslušníkov bola použitá na doplnenie iných jednotiek 282. IAD.


Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537755Verze : 9
MOD

Bojová činnosť


Druh bojovej úlohySpolu19411942194319441945
útoky na pozemné vojská
553
318
63
142
-
12
prieskum
298
7
60
109
34
88
voľné stíhanie
72
-
-
-
44
28
zachytenie nepriateľských lietadiel
154
-
45
64
45
-
podpora svojich vojsk
1161
38
706
343
74
-
osobitné úlohy
260
-
19
241
-
-
stíhacie krytie bombardérov
1763
-
-
716
702
345
stíhacie krytie bitevníkov
1576
72
271
94
1053
86
Spolu bojových letov
5819
435
1164
1709
1952
559
Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537555Verze : 10
MOD

Zostrelené nepriateľské lietadlá


Podľa typovSpolu19411942194319441945
stíhacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji

190

5

69

66

39

11
bombardovacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na zemi

77
1

1
1

51
-

25
-

-
-

-
-
Spolu
zničené v leteckom súboji
zničené na zemi
268
267
1
7
6
1
120
120
0
91
91
0
39
39
0
11
11
0Pri útokoch na pozemné ciele bolo zničených:
3 tanky, 73 protilietadlových zbraní, 286 automobilov, 3 ťahače, 124 povozov, 5 lokomotív, 30 železničných vagónov a 3 sklady.Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537751Verze : 3
MOD

Vlastné straty lietadiel


Druh stratySpolu19411942194319441945
BOJOVÉ
zostrelené v leteckom súboji
zostrelené protilietadlovou paľbou
zničené na letisku
nevrátilo sa z bojového letu

44
10
1
38

-
-
-
14

18
1
1
12

16
2
-
7

8
5
-
4

2
2
-
1
Celkom
93
14
32
25
17
5
NEBOJOVÉ
letecké nehody
havárie
odpísané pre opotrebenie

6
14
17

1
-
2

-
1
-

2
2
-

1
5
8

2
6
7
Celkom
37
3
1
4
14
15
Spolu
130
17
33
29
31
20

Podľa typov lietadiel:


13 I-16
4 I-15bis
59 Jak-1
27 Jak-7B
27 Jak-9


Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537752Verze : 2
MOD

Vlastné straty na ľuďoch


Druh stratyCelkomPilotiMechanici
zahynuli v leteckom súboji
15
15
-
nevrátili sa z bojového letu
36
36
-
zahynuli pri leteckej nehode
8
6
2
zahynuli pri náletoch
3
-
3
ostatné nebojové
3
1
2
Spolu
65
58
7

Podľa rokov:


1941 12 (pilotov)
1942 22 (19 pilotov, 3 mechanici)
1943 14 (12 pilotov, 2 mechanici)
1944 12 (11 pilotov, 1 mechanik)
1945 5 (4 pilotov, 1 mechanik)


Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/774-stihaci-letecky-pluk-1941-1945-t24855#537754Verze : 3
MOD