Main Menu
User Menu

Madrid, Ministerstvo obrany [1977-RRRR]

Ministry of Defence

Ministerio de Defensa

     
Název:
Name:
Ministerstvo obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerio de Defensa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°27'20.08"N 3°41'29.43"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1977
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.01.1977-25.01.1984
Generální sekretariát pro personální a sociální otázky
General Secretariat for Personnel and Social Affairs
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Generální technický sekretariát
General Technical Secretary
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Generální technický vicesekretariát
General Technical Deputy Secretary
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro administrativní informace a zdroje
General Subdirectorate for Administrative Information and Resources
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro periferní správu
General Subdirectorate for Peripheral Administration
04.07.1977-10.05.1996
Generální zastupitelství pro vzdělávání
Subdirectorate General for Educational Management
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství publikací a kulturního dědictví
General Subdirectorate for Publications and Cultural Heritage
04.07.1977-10.05.1996
Generální ředitelství pro vojenskou službu
General Directorate of Military Service
04.07.1977-10.05.1996
Generální ředitelství pro výcvik
General Directorate of Training
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Ministerstvo obrany
Ministry of Defence
04.07.1977-18.05.1990
Podsekretariát obrany
Undersecretary of Defense
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Divize finanční kontroly a auditu
Financial Control and Audit Division
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro mezinárodní vztahy
Subdirectorate General for International Relations
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro nákup výzbroje a materiálu
Subdirectorate General for Armament and Material Acquisitions
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro plánování, technologii a inovaci
General Subdirectorate of Planning, Technology and Inovation
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro programy
Subdirectorate General for Programs
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství výzbroje a materiálu
Directorate General of Armament and Material
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Úřad hlavního kontrolora obrany
Office of the Comptroller General of the Defence
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství ekonomického řizení
The General Subdirectorate for Economic Management
25.01.1984-01.01.1987
Generální zastupitelství personálních nákladů
General Subdirectorate of Personnel Expenses
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro kontraktaci
The Subdirectorate General for Contracting
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro plánováni a náklady lidských zdrojů
General Subdirectorate for Planning and Human Resources Costs
25.01.1984-02.08.1996
Generální zastupitelství pro programy a dohled
Subdirectorate General for Programming and Monitoring
25.01.1984-02.08.1996
Generální zastupitelství pro stavby a montáže
Subdirectorate General for Buildings and Installations
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro vojenský personál
General Subdirectorate for Military Personnel
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství ekonomických záležitostí
Directorate General of Economic Affairs
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství pro infrastrukturu
Directorate General of Infrastructure
25.01.1984-01.01.1987
Hlavní učtárna plateb
General Payments Accountancy
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Kanelář státního tajemníka ministerstva obrany
Office of the Secretary of State for Defense
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Personální generální ředitelství
General Directorate of Personnel
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Rozpočtová kancelář
The Budget Office
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Státní tajemník ministerstva obrany
Secretary of State for Defense
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Technická kanelář státního tajemníka ministerstva obrany
Technial Office of the Secretary of State for Defense
01.01.1987-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro účetnictví
General Subdirectorate for Accounting
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství ekonomických záležitostí a plateb
General Subdirectorate for Economic Affairs and Payments
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství vnitřního režimu
General Subdirectorate for Internal Regime
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Podsekretariát obrany
Undersecretary of Defense
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Technická kancelář podsekretariátu obrany
Technical Office of the Undersecretary of Defense
10.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro nábor a profesionální rozvoj vojenského personálu a záložníků zvláštní použitelnosti
General Subdirectorate of Recruiting and Proffesional Development of Military Personnel and Special Availability Reservists
10.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro vojenský výcvik
General Subdirectorate of Military Training
10.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství pro nábor a vojenský výcvik
General Directorate of Recruiting and Military Training
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro plánování a životní prostředí
Subdirectorate General for Planning and Environment
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro projekty a stavby
Subdirectorate General for Projects and Buildings
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Hlavní komise pro prodej a likvidaci materiálu
General Board of Disposals and Liquidation of Material
22.10.1999-DD.MM.RRRR
Rada pro prodej movitého majetku a obrannýh produktů
Board of Transfers of Movable Property and Defense Products
05.03.2012-DD.MM.RRRR
Generální právní poradenství obrany
General Legal Advisory of Defense


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Madrid-Ministerstvo-obrany-1977-RRRR-t237785#657344Verze : 0
MOD