Main Menu
User Menu

Madrid, Ministerstvo obrany [1977-RRRR]

Ministry of Defence

Ministerio de Defensa

     
Název:
Name:
Ministerstvo obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerio de Defensa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°27'20.08"N 3°41'29.43"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1977
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
04.07.1977-DD.MM.RRRR
Ministerstvo obrany
Ministry of Defence
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro mezinárodní vztahy
Subdirectorate General for International Relations
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro nákup výzbroje a materiálu
Subdirectorate General for Armament and Material Acquisitions
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro plánování, technologii a inovaci
General Subdirectorate of Planning, Technology and Inovation
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro programy
Subdirectorate General for Programs
02.11.1977-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství výzbroje a materiálu
Directorate General of Armament and Material
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství ekonomického řizení
The General Subdirectorate for Economic Management
25.01.1984-01.01.1987
Generální zastupitelství personálních nákladů
General Subdirectorate of Personnel Expenses
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro kontraktaci
The Subdirectorate General for Contracting
25.01.1984-02.08.1996
Generální zastupitelství pro programy a dohled
Subdirectorate General for Programming and Monitoring
25.01.1984-02.08.1996
Generální zastupitelství pro stavby a montáže
Subdirectorate General for Buildings and Installations
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství ekonomických záležitostí
Directorate General of Economic Affairs
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální ředitelství pro infrastrukturu
Directorate General of Infrastructure
25.01.1984-01.01.1987
Hlavní učtárna plateb
General Payments Accountancy
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Kanelář státního tajemníka ministerstva obrany
Office of the Secretary of State for Defense
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Rozpočtová kancelář
The Budget Office
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Státní tajemník ministerstva obrany
Secretary of State for Defense
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Technická kanelář státního tajemníka ministerstva obrany
Technial Office of the Secretary of State for Defense
01.01.1987-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro účetnictví
General Subdirectorate for Accounting
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro plánování a životní prostředí
Subdirectorate General for Planning and Environment
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Generální zastupitelství pro projekty a stavby
Subdirectorate General for Projects and Buildings
02.08.1996-DD.MM.RRRR
Hlavní komise pro prodej a likvidaci materiálu
General Board of Disposals and Liquidation of Material
22.10.1999-DD.MM.RRRR
Rada pro prodej movitého majetku a obrannýh produktů
Board of Transfers of Movable Property and Defense Products


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Madrid-Ministerstvo-obrany-1977-RRRR-t237785#657344Verze : 0
MOD