Main Menu
User Menu

Baterie útočných děl 665 [1940-1942]

665th Assault Gun Battery

Sturmgeschütz-Batterie 665

     
Název:
Name:
Baterie útočných děl 665
Originální název:
Original Name:
Sturmgeschütz-Batterie 665
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.03.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.03.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1941-02.10.1941 XXVIII. armádní sbor
02.10.1941-28.01.1942 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
15.02.1941-02.03.1942 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
Dislokace:
Deployed:
30.03.1940-10.06.1940 Jüterbog, Altes Lager /
10.06.1940-DD.MM.RRRR Saarbrücken, ? /

Velitel:
Commander:
30.03.1941-15.07.1941 Speyerer, ? (Oberleutnant)
15.07.1941-02.03.1942 Neumann, ? (Oberleutnant)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo Recio Cardona & Carlos de Diego Vaquerizo: Sturmgeschütz: Development, Weaponry and Uniforms of the Wehrmacht’s Assault Gun Units (1940-1945)
Thomas Anderson: Sturmartillerie. Úderná pěst pěchoty
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.hl-barbara.de
www.okh.it

URL : https://www.valka.cz/Baterie-utocnych-del-665-1940-1942-t234354#647603Verze : 1
MOD
Baterie útočných děl 665 byla zřízena 30.března 1940 v Jüterbogu.

Před začátkem západního tažení se přesunula do Saarbrückenu. Po vpádu do Francie se probila přes Vogézy, kde byla nasazována při průlomech opevněnými úseky obranných línií. Přes Maginotovu linií pronikla mezi Hambachem a Holvingem a pokračovala směrem k Vodnímu kanálu Marna-Rýn. Francouzská kapitulace zastihla baterii v alsaském Saverne, v zemi nadále působila jako okupační jednotka. Koncem července byla přeložena do Buchy severovýchodně od Rouenu. Během přípravy na invazi na Britské ostrovy se přesunula na pobřeží mezi Le Havre a Dieppe, kde nacvičovala vyloďovací operace.

Kampaň proti Sovětskému svazu zahájila v sestavě XXVIII. armádního sboru, během léta se probojovala k Ilmeňskému jezeru. Od října 1941 až do konce ledna 1942 poskytovala podporu jednotkám XXXXI. armádního sboru (motorizovaného) v severním úseku východní fronty. Během ústupových bojů vynucených kolapsem zásobování v lednových mrazech (až do -40 stupňů) byla baterie donucena kvůli nedostatku pohonných hmot zničit 6 útočných děl, 6 tahačů a další techniku.
V únoru byla jednotka převelena k LVI. armádnímu sboru (motorizovanému), počátkem března byla použita ke zformování Oddílu útočných děl 600 jako jeho 2. baterie.
Ricardo Recio Cardona & Carlos de Diego Vaquerizo: Sturmgeschütz: Development, Weaponry and Uniforms of the Wehrmacht’s Assault Gun Units (1940-1945)
Thomas Anderson: Sturmartillerie. Úderná pěst pěchoty
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.hl-barbara.de
www.okh.it
URL : https://www.valka.cz/Baterie-utocnych-del-665-1940-1942-t234354#647606Verze : 1
MOD