Main Menu
User Menu

Križan, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Križan
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Križan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.10.1932 Važec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Správy raketového vojska a dělostřelectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Krizan-Jan-t231530#642232Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Križan
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Križan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1950-DD.MM.1951 Škola dôstojníckeho dorastu, Košice
DD.MM.1951-DD.MM.1953 Dělostrělecké učiliště
DD.MM.1957-DD.MM.1958 kurz delostrelectva, Hranice
DD.MM.1962-DD.MM.1966 Vojenská akademie
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Vojenská akademie generálního štábu K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1979-DD.MM.1979 vyšší akademický kurz, Vojenská akademie generálního štábu K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1965 major
01.09.1970 podplukovník
01.10.1975 plukovník
01.10.1979 generálmajor
02.10.1986 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1984-02.10.1986 Velitel : Správa raketového vojska a dělostřelectva
02.10.1986-DD.09.1988 Velitel : Správa raketového vojska a dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1956

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1975

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1977

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.1981

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1982

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Krizan-Jan-t231530#642233Verze : 0
MOD
Diskuse
Len na okraj - Ján Štaigl v publikácii Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012 udáva miesto narodenia Liptovský Hrádok.
URL : https://www.valka.cz/Krizan-Jan-t231530#642237Verze : 0
MOD