Main Menu
User Menu

Správa raketového vojska a dělostřelectva [1966-1992]

Missile Troops and Artillery Main Directorate

     
Název:
Name:
Správa raketového vojska a dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Správa raketového vojska a dělostřelectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Správa raketového vojska a dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1969-31.12.1988 Federální ministerstvo národní obrany
31.12.1988-31.12.1992 Hlavní správa pozemních vojsk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1966-DD.08.1969 Blatenský, Karel (Generálporučík)
DD.08.1969-DD.MM.1973 Šrank, Emil (Generálmajor)
DD.MM.1973-DD.MM.1974 Tuzar, Jaroslav - poverený zastupovaním (Plukovník)
DD.MM.1974-DD.11.1984 Peloušek, Miroslav (Generálporučík)
DD.11.1984-02.10.1986 Križan, Ján (Generálmajor)
02.10.1986-DD.09.1988 Križan, Ján (Generálporučík)
DD.MM.1988-DD.MM.1990 Roule, Leopold (Generálmajor)
DD.MM.1990-31.12.1992 Vampula, Miroslav (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.09.1969 41. samostatný dělostřelecký oddíl
01.11.1966-01.09.1969 92. automobilní rota
01.11.1966-01.09.1969 Správa dělostřeleckého vyzbrojování
01.11.1989-01.11.1991 321. těžká dělostřelecká brigáda
01.11.1991-31.12.1992 6. raketový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Sprava-raketoveho-vojska-a-delostrelectva-1966-1992-t50070#420862Verze : 1
MOD