Main Menu
User Menu

Církevní stát [754–1870]

State of the Church

Stato della Chiesa / Status Ecclesiasticus

     
Název:
Name:
Církevní stát
Originální název:
Original Name:
Stato della Chiesa / Status Ecclesiasticus
Hlavní město:
Capital:
Řím
Státní zřízení:
Government System:
teokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled papežů / List of Popes
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
Apeninský poloostrov
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.754
Zánik:
Dissolution:
20.09.1870 Italské království
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
DD.MM.754-DD.MM.1803DD.MM.1803-D.MM.1825DD.MM.1825-20.09.1870
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
15.02.1798-DD.06.1800 - okupováno Francií, Římska republika
DD.MM.1808-DD.MM.1814 - okupováno Francií (anektováno 17.05.1809)
DD.02.1848-DD.MM.1850 - Římska republika
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_States
URL : https://www.valka.cz/Cirkevni-stat-754-1870-t228748#635631Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

2.1.533 Jan II (Ioannes II) zasadá na svatý stolec

25.1.817 Paschal I je zvolený Pápežom

18.6.860 Vylodenie slovanských vojsk pri Konštantinopole.


2.2.962 V Ríme pápež Jan XII posvetní Otta I ako cisára Svatej Rímskej ríše

14.5.964 Zemřel - Jan XII - (papež)

17.7.1048 Damazus II je menovaný pápežom v Ríme

9.8.1048 Zemřel - Damasus II. - (151. papež (17.07.1048-09.08.1048))

8.1.1198 Lotario de Segni je zvolený pápežom a dávi si meno Inocenc III

16.7.1228 v Assisi, pápež Gregor IX kanonizuje Francisca de Asís

28.6.1243 Sinibald Fieschi je menovaný pápežom a príjma meno Inocent IV

25.5.1261 Zemřel - - Alexandr IV. (papež)

5.6.1305 v Ríme je Bertrand de Goth zvolený na Svatopeterksý stolec a dostáva meno Klement V

18.7.1323 Jan XXII kanonizuje Tomáša Aquinského


23.10.1491 Narodil se - Ignác z Loyoly (zakladatel a první Generální představený Tovaryštva Ježíšova)

3.1.1521 Pápež Leo X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) excomulguje Martina Luthera

2.6.1537 v Ríme pápež Pavel III publikuje bulu Sublimis Deus kde dekrétuje že Americkí indiáni sú skotočnými ľudmi majúcimi dušu


31.7.1556 Zemřel - Ignác z Loyoly (zakladatel a první Generální představený Tovaryštva Ježíšova)


26.1.1564 Trentský koncil ustanoví rozdiely medz katolicismom a protestantismom

7.1.1566 Pius V zasadá na svatý stolec a stáva sa pápežom


6.1.1587 Narodil se - Gaspar de Guzmán


22.7.1645 Zemřel - Gaspar de Guzmán

12.7.1730 Lorenzo Corsini je zvolený za pápeža ako Clemente XII9.12.1751 Narodil se - María Luisa de Borbón-Parma (Královný manželka Španielska)2.1.1819 Zemřel - María Luisa de Borbón-Parma (Královný manželka Španielska)

15.4.1826 Narodil se plukovník Giovanni Lepri (velitel Papežských draků
)

16.6.1846 Giovanni María Mastai Ferretti je zvolený pápežom a príjma meno Pius IX


3.7.1849 Francúzi vstupujú do Ríma avy tu znovunastolili pápeža Pía IX


23.1.1855 Španielska vláda oznamuje parlamentu prerušenie diplomatických stykov so Svatou stolicou

1.6.1885 Zemřel plukovník Giovanni Lepri (velitel Papežských draků
)
URL : https://www.valka.cz/Cirkevni-stat-754-1870-t228748#645253Verze : 0
MOD