Main Menu
User Menu

Pěší pluk (motorizovaný) 92 [1937-1939]

92nd Infantry Regiment (motorized)

Infanterie-Regiment (motorisiert) 92

     
Název:
Name:
Pěší pluk (motorizovaný) 92
Originální název:
Original Name:
Infanterie-Regiment (motorisiert) 92
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.10.1939
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 92
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.10.1937-13.10.1939 2. pěší divize (motorizovaná)
15.10.1939-29.10.1939 60. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
12.12.1937-DD.MM.RRRR Stettin, ? /

Velitel:
Commander:
12.10.1937-29.10.1939 Rossum, Fritz (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-motorizovany-92-1937-1939-t227340#632418Verze : 1
MOD