Main Menu
User Menu

Grnáč, Roman

     
Příjmení:
Surname:
Grnáč
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Grnáč
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1969 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky
- zástupca veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://vepba.mil.sk/51214/
https://vepba.mil.sk/8441/
URL : https://www.valka.cz/Grnac-Roman-t225934#628827Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Grnáč
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Grnáč
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1983-31.08.1987 Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání Banská Bystrica, Banská Bystrica /
01.09.1987-11.07.1991 Vysoká vojenská škola pozemního vojska , Vyškov /
DD.MM.2000-DD.MM.2001 Veliteľsko-štábny kurz UK I
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.2008-01.07.2009 Velitel : Základní výcviková škola
01.07.2009-31.08.2010 Velitel : Dopravní prapor
01.06.2013-07.01.2014 Velitel : Velitelství posádky Bratislava
01.09.2010-01.07.2014 Velitel : Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky

Ručně vyplněné položky:
12.07.1991-31.12.1992 veliteľ protitankovej batérie, 2. mpr
01.01.1993-30.06.1993 veliteľ protitankovej batérie, 2. mpr
01.07.1993-30.09.1995 veliteľ delostreleckej strelnice, Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.10.1997-31.01.1997 veliteľ delostreleckej strelnice, Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.02.1997-02.06.1999 zástupca veliteľa, , Vojenský výcvikový priestor Lešť
03.06.1999-31.12.2000 veliteľ delostreleckej strelnice, Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.01.2001-31.03.2006 zástupca veliteľa, , Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.04.2006-31.08.2008 zástupca veliteľa, Poddôstojnícka akadémia
01.09.2008-30.06.2009 veliteľ, Základná výcviková škola
01.07.2009-31.08.2010 veliteľ, Dopravný prápor
01.09.2010-30.06.2014 zástupca veliteľa, Veliteľstvo posádky Bratislava / veliteľ, Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
01.07.2014-15.06.2020 zástupca veliteľa, Veliteľstvo posádky Bratislava
15.06.2020-DD.MM.RRRR Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Vyznamenání:
Awards:

26.09.2018

Pamětní odznak Posádkového velitelství Praha - 3.stupeň - BRONZOVÝ
Commemorative badge Garrison Command Prague - 3st stage - BRONZE
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Poddůstojnícké akademie
Commemorative badge of Non-Commissioned Officer´s Academy
Pamätný odznak Poddôstojníckej akadémie
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Poddůstojnícké akademie
Commemorative badge of Non-Commissioned Officer´s Academy
Pamätný odznak Poddôstojníckej akadémie
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-

MM.DD.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative Medal for the 60th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 60. výročiu Slovenského národného povstania
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vepba.mil.sk/51214/
https://vepba.mil.sk/8441/
https://vepba.mil.sk/80491/?pg=1
https://www.mil.sk/89956/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Grnac-Roman-t225934#628828Verze : 0
MOD