Main Menu
User Menu

Vojenský výcvikový prostor Lešť [1993-2008]

Military Training Area Lest

     
Název:
Name:
Vojenský výcvikový prostor Lešť
Originální název:
Original Name:
Vojenský výcvikový priestor Lešť
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský výcvikový prostor Lešť
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2008
Nástupce:
Successor:
súčasť Veliteľstva výcviku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.07.2002 Ministerstvo obrany SR
01.07.2002-01.01.2003
01.01.2003-01.07.2008 Velitelství výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.07.2008 Pliešovce, Lešť

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.2004 , ( )
DD.MM.2004-01.07.2008 Durmis, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.06.2008
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-01.07.2008 Vojenský výcvikový priestor generála Alexandra Kordu
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4558
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-vycvikovy-prostor-Lest-1993-2008-t80622#406518Verze : 0
MOD
Vojenský výcvikový priestor Lešť prešiel do podriadenosti Armády SR k 1.1.1993. Až do 3é.06.2008 existoval ako samostatný útvar, spočiatku ako súčasť Pozemného vojska, neskôr ako súčasť Síl výcviku a podpory. Súčasťou VVP Lešť sa stali aj ďalšie VVP - Kamenica na Cirochou a Turecký vrch (do 30.05.2008). Vo VVP bolo vybudované aj Spoločné bojové a výcvikové centrum v podriadenosti VeV Martin. VVP bol zrušený k 30.06.2008 keď sa stal súčasťou Ústavu špecializovaného zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (spolu s SBVC), VVP Kamenica nad cirochou a Turecký Vrch sa stali súčasťou VeV Martin.


Zdroj: archív autora
https://www.vsvap.mil.sk/index.php?idpage=112
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-vycvikovy-prostor-Lest-1993-2008-t80622#295404Verze : 0
MOD