Main Menu
User Menu
Reklama

Alexandr I.

Alexander I

Александр I Павлович

     
Příjmení:
Surname:
Alexandr I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Алекса́ндр I Павлович
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Imperátor
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.12.1777 St. Petersburg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.11.1825 Taganrog
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alexandr-I-t21828#638039Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alexandr I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Алекса́ндр I Павлович
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Vladimíra 1. třída s meči
Order of St. Vladimir 1st Class with Swords
Орден Святого Владимира 1-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída
Order of Red Eagle 1st Class
Roter Adler Orden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ludvíka velkokříž
Order of Saint Louis Grand Cross
Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis Grands-croix
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
-

DD.MM.RRRR

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.RRRR

Medaile za lásku k vlasti
Medal for Love of Fatherland
Медаль За любовь к Отечеству
-

DD.MM.RRRR

Válečný řád Virtuti Militari - 1. třída
War Order of Virtuti Militari - 1st Class
Order Wojenny Virtuti Militari
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

ŘÁD SVATÉHO STANISLAVA
THE ORDER OF ST STANISLAS
ORDER ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 1. třída
Iron Cross 1813 - 1st Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Řád svatého Ducha
Order of the Holy Spirit
Ordre du Saint-Esprit
-

DD.MM.RRRR

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád sv. Januaria
Order of Saint Januarius
Insigne Real Ordine di San Gennaro
-

DD.MM.RRRR

Šerpa tří řádů
Sash of Three Orders
Banda das Três Ordens
-

DD.MM.RRRR

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

DD.MM.RRRR

Řád věže a meče - velkořetěz
Order of Tower and Sword - Grand Collar
Grande-Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Aviský - velkokříž
Grand Cross of the Military Order of Aviz
Ordem Militar de Avis
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - řetěz
Military Order of Saint James of the Sword - Collar
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád věrnosti velkokříž
Order of Fidelity Grandcross
Hausorden der Treue
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Domácí rytířský řád Sv. Huberta
Order of St Hubert
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Ordre Illustre la Toison ďOr
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Williama - rytíž velkokříže
Knight Grand Cross of the Order of William
Ridder-grootkruis den Militaire Willems-Orde
-

DD.MM.RRRR

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

DD.MM.RRRR

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Jiří za vojenské zásluhy velkokříž
Order of St George for Military Merit Grand Cross
Ordine di San Giorgio al Merito Militare Gran Croce
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alexandr-I-t21828#638040Verze : 0
MOD
Prvorozený syn následníka trůnu Pavla se narodil 12. prosince 1777. Imperátorka Kateřina II. ho pojmenovala na počest Alexandra Něvského, hrdiny ruského lidu v boji s německými rytíři a se Švédy na Něvě. Byl jejím milovaným vnukem, ze kterého chtěla vychovat pokračovatele díla, které započal Petr I. Veliký.


Kateřina II. převzala plně jeho výchovu a sama pro něho dokonce psala učebnice. Alexandr projevil veliký talent pro jazyky, například anglicky se naučil ještě dříve než rusky! O carovo vzdělání pečoval Kateřinou jmenovaný švýcarský učitel Lagarph, jakobín, který cara seznámil s idejemi francouzských osvícenských filosofů 18. století. Kateřina si přála, aby se Alexandr stal jejím nástupcem místo jeho otce Pavla, ale část závěti se záhadně ztratila a sám Alexandr přísahal po smrti Kateřiny II. roku 1796 věrnost svému otci Pavlovi I. Ten byl však 11. března 1801 zavražděn spiklenci.


Po svém nástupu začal teprve čtyřiadvacetiletý car napravovat mnohé nepravosti svého otce. Chtěl prosadit reformu, zahrnující zrušení nebo alespoň omezení nevolnictví, a prosadit liberální ústavu, ale proti jeho plánům vznikla silná opozice šlechty, a proto se ji nepodařilo nikdy uskutečnit. Zavedl však v Rusku všeobecný vzdělávací systém.


V zahraniční politice se orientoval na protinapoleonskou koalici. Ruská armáda však utrpěla řadu porážek od francouzských vojsk, nejprve 1805 u Slavkova a poté roku 1807 u Friedlandu. Car Alexandr byl nucen přistoupit k tzv. kontinentální blokádě, namířené proti Anglii. V letech 1804 až 1812 získal vítězstvím ve válkách s Persií, Tureckem a Švédskem území v Zakavkazsku, Besarábii a Finsko.

Roku 1812 vpadl Napoleon do Ruska pod záminkou, že porušuje kontinentální blokádu. Začala Vlastenecká válka. Ruská armáda musela ustupovat a po bitvě u Borodina vydala Napoleonovi Moskvu. Car však odmítl uzavřít s Napoleonem mír a ten se musel nakonec dát na ústup. Napoleon si dopisoval i s carovou sestrou, a chtěl ji přimět, aby se jako Kateřina III. ujala vlády v Rusku a podepsala s ním mírovou smlouvu, ale ona jeho plány odmítla. Ruská vojska vedená Kutuzovem poté pronásledovala ustupující francouzskou armádu až k hranicím Ruska. Ruská vojska se zúčastnila závěrečných operací proti Napoleonovi včetně bitvy u Lipska a 30. března 1814 vjel car Alexandr I. na bílém koni do Paříže jako vítěz.


Na kongresu ve Vídni car inicioval vznik tzv. Svaté aliance, která se v budoucnu stala nástrojem k potlačování liberálních myšlenek a revolucí proti absolutismu, čímž zcela popřel svůj původní program reforem. Naděje vkládané do Alexandra se nakonec nesplnily. Na sklonku jeho vlády propukla četná povstání v samotném Rusku, nejvýznamnější z nich bylo tzv. děkabristické. Car zemřel během inspekční cesty na Ukrajinu 19. listopadu 1825.zdroj:
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Alexandr-I-t21828#83626Verze : 3