Napoleon I.

Napoleon I
Napoléon Bonaparte
     
Příjmení:
Surname:
Napoleon I. Napoleon I
Jméno:
Given Name:
- -
Jméno v originále:
Original Name:
Napoléon Bonaparte
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
císař Emperor
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.08.1769 Ajaccio, Korsika /
15.08.1769 Ajaccio, Corsica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.05.1821 Longwood House, Svatá Helena /
05.05.1821 Longwood House, Saint Helena /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- císař Francie
- král Itálie
- první konzul
- Emperor of the French
- King of Italy
- First Consul
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vojenský a politický vůdce - military and political leader
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
URL : https://www.valka.cz/Napoleon-I-t18428#419307 Verze : 0
Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)


Narodil sa 15.augusta 1769 v Ajacciu na ostrove Korzika. Keď mal Napoleon 9 rokov poslal ho otec do Francúzska aby získal vojenské vzdelanie. Študoval na vojenskej škole v Brienne a neskôr v Paríži, ktorú skončil s v hodnosti poručíka.
Prvým prejavením jeho veľkého vojenského talentu bol plán útkou na Toulon, ktorý bol obsadený britskými vojskami. Napoleon velil delostrelectvu, ktoré obliehalo toto mesto a napokon sa mu ho podarilo 22.12.1793 dobýt. Za tento čin bol povýšený do hodnosti generála. O rok neskôr nastali vo Francúzsku veľké udalosti, keď bola zosadená doterajšia vláda a jej členovia boli popravený. K moci sa dostali gierondisti. Čoskoro povstali proti Konventu roajalisti. Proti tomuto povstaniu bol povolaný Napoleon Bonaparte, ktorý ho mal potlačiť. 4. októbra 1795 (13. vendémiairu) sa mu podarilo použitím diel a takzvaných kartáčových striel, vzbúrencov v uliciach rozohnať. V tomto období stretol tiež svoju budúcu manželku Joséphine de Beauharnais.


Francúzska armáda bola v tom čase vo veľmi zlom stave. A vtedy Napoleon prichádza na taliansku frontu, kde Francúzi bojovali s rakúsko-piemontskými vojskami. Napriek tomu, že Francúzska armáda bola na tom veľmi zle a trpela častými vojnami s okolitými štátmi, dokázal Napoleon spraviť z tohto bojiska víťazné bojisko. Podarilo sa mu piemontské vojská poraziť a Rakúske vojská zatalčoval stále ďaľej do vnútra Rakúska. Rakúšania boli napokon 17. októbra 1797 nútený podpísať s Francúzskom mier v Campo Formio.


Po tomto triumfe nasledoval Napoleon armádu do Egypta. Plánoval sa útok proti Británii, no Napoleon sa rozhodol najprv pre Egypt. Vojská vyrazili 19.mája 1789. Cestou do severnej Afriky obsadil ostrov Malta a pristáť na egyptských brehoch. Ťaženie šlo podľa predstáv, 21. júla 1798 porazil egypstké vojská a obsadil Káhiru. Pri ťažení narazili jeho vojská na mnohé historické artefakty, ktoré boli na Napoleonov príkaz presne zaznamenané. Napriek tomu, že ťaženie dalo Francúzsku mnoho bohatstiev, ozývali sa z doma hlasy proti Napoleonovi aby ťaženie ukončil. Bolo to spôsobené mnohými chorobami, ktoré postihli vojsko ale najmä britským loď stvom pod vedením admirála Nelsona, ktorý porazil francúzske loďstvo pri Abúkire.


Vojsko bičované neustálimi výpadmi arabských bojovníkov, ktorých podporovali Angličania, morom a tiež nedostatkom zásob sa napokon stiahlo späť na územie Káhiry.


Napoleon sa v lete 1799 dozvedel o prehrách francúzskej armády v Európe a o ohrození Paríža a odišiel do Francúzska. Armádu v Egypte zvreil Kleberovi, ten bol však pod stálimi útokmi turkov a angličanov a napokon bol nútený v roku 1801 nútený zložiť zbrane.


Napoleon sa 30.októbra 1799 spojil s členom Direktória Sieyesom, aby naplánovali štátny
prevrat. 18.brumaira (9. novembra) zosadil Direktórium. Rada však toto neznala a tak musel s pomocou vojska nastolil vládu troch konzulov: Sieyes, Roger Ducas a Napoleon. Napoleon sa napokon stal prvým Konzulo a tým aj vládcom Francúzska.


Počas svojej vlády zaviedol mnohé nariadenia, ktoré tvoria ešte dnes súčasný právny systém vo Francúzsku.


V roku 1804 bol naňho podniknutý atentát, ktorý však bez ujmy na zdraví prežil. V máji 1804 sa dal vyhlásiť az cisára a jeho korunovácia prebehla 2. decembra v chráme Notre Dame, kde si korunu nasadil na hlavu sám.


V nasledujúcom roku sa musel postaviť proti trojici tvorenej Veľkou Britániou, Ruskom a Rakúskom. Od plánovanej invázie na Ostrovy ho odradila sila britského námorného loďstva a námorná porážka pri Trafalgarde roku 1805 opäť od Nelsona, ktorý pri bitke sám zahynul, zmaril tým však úplne francúzsku inváziu.


Napoleonovi sa podarilo oslabiť silu trojice, rýchlim útokom do Rakúska, kde 3.decembra 1805 v bitke pri Slávkove porazil rakúsko-ruskú armádu. V bitke pri Jene úplne zničil pruskú armádu a obsadil jej územie.


Roku 1810 sa rozviedol so svojou ženou Josephine, s ktorou nemal syna a vzal si rakúsku arcivojvodkyňu Máriou Luisou, ktorej sa na jar nasledujúceho roku narodil syn Napoleon II.
V roku 1806 pod dobytí nemeckých štátov nariadil kontinentálnu blokádu, ktorá mala oslabiť anglické obchody v Európe. Rusko však túto bliokádu porušilo a tak v 24.júna 1812 so 600 000 mužmi napadol Rusko, čo sa mu stalo osudným. Ruské vojská pod vedením generála Kutuzova neustále ustupovali. Napoleonova armáda tak musela na zabezpečovanie dobytého územia ponechávať stále viac vojakov a tiež sa jej predĺžili zásobovacie trasy. Po obsadení Moskvy, ktorá bola úplne vydrancovaná a zničená postihla Napoleona v Rusku krutá zima. Po stretnutí s rusmi Malom Jarovci, sa dal napokon na ústup. Na spiatočnej ceste trpel útokmi partizánov, postupujúcou ruskou armádou a hľavne zimou. Späť z ruského ťaženia sa vrátilo len 10 000 vojakov.


Napoleon sa vrátil späť do Paríža aby znovuzorganizoval svoju armádu. To už ale proti nemu stáli všetky veľké štáty Európy, ktoré v marci 1813 podpísali dohodu, že budú spolu bojovať proti Francúzsku. O rok neskôr spojenci dobili Paríž a Napoleon bol nútený abdikovať a bol poslaný na ostrov Elba. Na jeho miesto zasadol Ludvik XVIII.


Napoleon sa však na čelo armády ešt vrátil. V marci 1815 sa vylodil na juhu Francúzska, kde sa mu podarilo opäť si získať svojich vojakov. Král Ludvik XVIII. ušiel do Belgicka a na tróne ho nahradil opäť Napoleon Bonaparte. Hlásal, že si nepraje ďaľšiu vojnu, ostatné štáty, ho však považovali za rušiteľa mieru. Plánovali preto útok na Francúzsko aby ho zosadili z trónu. Napoleon však opäť pripravil preventívny útok, keď zaútočil na Brusel. Podarilo sa mu síce pri Ligny a Quatre Bras nepriateľa poraziť, nie však zničiť. Poslednou bitkou bola bitka pri Waterloo 15. júna 1815. V nej narazil na vojská pod vedením maršála Wellingtona. Francúzom sa podarilo odbor britov nalomiť avšak po príchode pruských vosjk maršála Bluchera, musel priznať porážku. Napoleon utiekol do Paríža a za svojho nástupcu na tróne navrhol svojho syna Napoleona II. Spojenci však toto odmietli a Napoleon bol vyhnaný na ostrov Sv. Heleny na juhu Atlantického oceánu. Tu bol pod stálym dohľadom vojsk a napokon tu vo veku 52 rokov v roku 1821 zomrel. Boli šírené fámy, že bol údajne otrávený svojimi doktormi. Jeho telesné pozostatky boli v roku 1840 prevezené do Paríža. Sú uložené v sarkofágu v Invalidovni.
Napoleon I. - Napoleon v bitvě u Wagramu, malba Horace Verneta

Napoleon v bitvě u Wagramu, malba Horace Verneta
URL : https://www.valka.cz/Napoleon-I-t18428#69222 Verze : 3
Císař Napoleon I. Bonaparte


(1769 - 1821)
URL : https://www.valka.cz/Napoleon-I-t18428#68200 Verze : 0
.
Napoleon I. - Korunovácia, ktorej sa zúčastnil pápež Pius VII (sediaci na tróne), rok 1804, Napoleon práve korunuje Josephinu.

Korunovácia, ktorej sa zúčastnil pápež Pius VII (sediaci na tróne), rok 1804, Napoleon práve korunuje Josephinu.
Napoleon I. - Napoleon na trone

Napoleon na trone
Napoleon I. - Cisárovna Josephine

Cisárovna Josephine
URL : https://www.valka.cz/Napoleon-I-t18428#71450 Verze : 1
.
Napoleon I. - Napoleon na ostrove sv. Heleny

Napoleon na ostrove sv. Heleny
Napoleon I. - Mapa Napoleonova tažení v Rusku

Mapa Napoleonova tažení v Rusku
URL : https://www.valka.cz/Napoleon-I-t18428#71451 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více