Main Menu
User Menu
Reklama

Břetislav II.

Bretislaus II / Břetislav II.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Břetislav II.
Jméno v originále:
Original Name:
Břetislav II.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.12.1100 Zbečno
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_II.
URL : https://www.valka.cz/Bretislav-II-t21741#82899Verze : 1
MOD
Břetislav II.


žil:okolo 1150?-22.12.1100, Zbečno u Prahy
vládl:1092 - 1100


Kníže Břetislav II. je ne neprávem zván také Kladivo na pohany. Prvorozený syn knížete a krále Vratislava I. (jako knížete II.) a Adleyty Uherské je poprvé zmiňován roku 1087, kdy mu byla otcem svěřena obrana hranice proti Sasům. Mladý a nezkušený následník se nechal nepřítelem překvapit při koupání v řece. Zatímco většina jeho doprovodu zahynula, on sám údajně vyvázl jen s lehčím poraněním.


Břetislav byl podle všeho dost zuřivý- když mu jeden z dvořanů jeho otce výše zmíněnou ostudu připomněl, rozzuřený Břetislav jej nechal zavraždit. Od dob Břetislavova poklesku se mezi ním a Vratislavem II. rozevřela propast, která hrozila přerůst v občanskou válku, když Vratislav nechal zvolit svým následníkem v souladu se stařešinským řádem Konráda I. Brněnského. Konrád ale obratným jednáním otce a syna usmířil. Břetislav přesto odešel se svou družinou do Uher, odkud se vrátil až po smrti svého otce i Konráda I. Brněnského .


Roku 1092 nastupuje Břetislav na uprázdněný knížecí stolec a své panování zahajuje vpádem do Polska. Tím získává Slezsko a svůj nájezd opakuje znovu v roce 1096.


Vystupuje také ostře proti rozličným pohanským přežitkům- nechá kácet posvátné stromy a háje, vyvracet posvátné kameny, nechá vypovědět ze země všechny čaroděje, šamany, kouzelníky a zaklínače, zakazuje pohřby mimo hřbitovy nebo věštění. Počátkem roku 1097 také zasáhl proti mnichům slovanské liturgie, které podezíral z pletich a proto je vypudil ze sázavského kláštera a nahradil je mnichy latinskými. Mimoto - vzhledem k počátku křížových výprav - je Břetislavova doba spojena s protižidovskými bouřemi a židovským exodem z českých zemí.


Roku 1099 si v rozporu se seniorátním řádem vyprosil od německého krále a římského císaře Jindřicha IV. potvrzení nástupnictví pro svého mladšího bratra Bořivoje (pozdějšího knížete Bořivoje II.).


Samotného Břetislava už příliš dlouhá budoucnost nečekala- při návratu z lovu v křivoklátských lesích na knížecí dvorec ve Zbečně jej zezadu probodl kopím muž neznámého původu jménem Lork (nebo Lorek), patrně najatý vrah. Motiv činu nebyl odhalen, protože vraha knížecí družiníci následně chytili a okamžitě zabili jeho vlastní dýkou.


Ačkoliv Kosmas píše, že "při jeho pohřbu plakali kněží i lid, bohatí i chudí", Břetislavovo nemoudré rozhodnutí o následnictví započalo období bojů o knížecí stolec, trvající téměř 100 let.
URL : https://www.valka.cz/Bretislav-II-t21741#157484Verze : 0