Main Menu
User Menu

Filip II.

Felipe II de España

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Felipe II
Jméno v originále:
Original Name:
Felipe II de España
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.05.1527 Valladolid /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.09.1598 San Lorenzo de El Escorial /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Španělska, Portugalska, Neapolu, Sicilie a Sardinie
král Anglie a Irska
Panovník Nizozemska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Filip-II-t21615#623779Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Felipe II
Jméno v originále:
Original Name:
Felipe II de España
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

DD.MM.RRRR

Řád věže a meče - velkokříž
Order of Tower and Sword - Grand Cross
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkokříž
Military Order of Saint James of the Sword - Grandcross
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

DD.MM.RRRR

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Filip-II-t21615#623781Verze : 0
MOD
Král Filip II.


-vládl v letech 1556 - 1598
URL : https://www.valka.cz/Filip-II-t21615#82577Verze : 0
Filip II. usedl na trůn po abdikaci svého otce Karla V. v roce 1556. Na počátku své vlády zůstával v Nizozemí, aby dal do pořádku své zdejší záležitosti. Patřila k nim v duchu tradic císařů-vojáků porážka Francie v bitvě u St. Quentinu roku 1557. Než odjel do Španělska, aby se ujal trůnu, zemřel nejen jeho otec, ale i druhá manželka Marie Tudorovna a tak pojal za třetí manželku dceru francouzského krále Jindřicha II. Alžbětu z Valois, aby tak stvrdil mír uzavřený v roce 1559 s Francií.

Po příjezdu do Španělska se usídlil v Madridu, kam přesídlil všechny úřady a státní správu. Nedaleko od Madridu si začal budovat mohutnou residenci, jež byla zároveň palácem, klášterem (král byl bigotní katolík) i pevností současně - Escorial. Sídlo mělo symbolizovat spojení tří pilířů - koruny, církve a armády, které měly být nástrojem španělské velikosti. U svého dvora v Madridu soustředil šlechtu a posílil tím absolutismus. Ačkoliv nebyl intelektuál, v mládí procestoval Itálii a to v něm probudilo zájem o umění, zejmína malířství. Projevoval také velký zájem o hudbu a divadlo.

V období Filipovy vlády dominovaly mezinárodní záležitosti. Španělsko muselo čelit třem problémům: konfliktu s Francií, šíření protestantismu v Evropě a osmanské expanzi. Míru s Francií bylo dosaženo dohodou v roce 1559, která potvrdila španělskou kontrolu nad Itálií a Nizozemím. Poté se Filip rázně vypořádal s hrozbou protestantismu s pomocí inkvizice a zřízení jezuitského řádu na území Španělska a jeho držav.

Nejobtížnější bylo vypořádat se s osmanskou hrozbou. Turecká flotila již roku 1558 vyplenila Minorcu a Španělsko se tak ocitlo v přední linii nové islámské svaté války. Po celá 60. léta se Filip II. věnoval odvrácení turecké hrozby. Ústředním bodem se stala Malta, kterou turecké síly oblehly v roce 1565. Kdyby ji Turci dobyli, ocitly by se v ohrožení španělské državy v Itálii. Filip II. proto uzavřel spojenectví s papežem a Benátkami a společnými silami pak porazili tureckou flotilu roku 1571 u Lepanta. Současně také zahájil operace proti povstalým moriskům v Granadě. Do čela vojska postavil svého nevlastního bratra Dona Juana d Austria - vítěze od Lepanta a povstání rozdrtil.

V roce 1572 vypuklo povstání v Nizozemí, které se Filipovi i přes značné úsilí a teror jeho místodržícího vévody Alby nepodařilo potlačit, a jež vedlo ke ztrátě severní - protestantské části této bohaté provincie. Přes toto zklamání se přeci jen dočkal zisku v podobě portugalské koruny, kterou pu po smrti krále Manuela I. získal v roce 1581 jako syn Isabely Portugalské. Posílen novou državou pokusil se znovu získat i severní Nizozemí, ale anglická královna Alžběta I. poslala nizozemcům na pomoc expediční vojsko. Současně s tím Britové vedení Francisem Drakem vyplenili město Vigo v Galicii.

Filip II. na to roku 1588 reagoval vysláním ohromné válečné flotily - tzv. armady, aby provedla invazi do Anglie a sesadila protestantskou královnu Alžbětu I. z trůnu. Armada se měla připojit k invaznímu vojsku z Flander, vedenému vévodou z Parmy. Flotila čítala 130 lodí, 10 000 námořníků a 20 000 vojáků a byla to největší flotila jaká do té doby vplula do lamanšského průlivu. Tam se jí postavily anglické lodě a pokus o vylodění Španělů odrazily. Výpravu poté na její cestě zpět zastihla prudká bouře, při které byla velká většina lodí zničena. Zbytek pak rozprášil kapitán Francis Drake u irského pobřeží. Toto dobrodružství stálo krále ztrátu námořní převahy ve prospěch Anglie a spolu s vydatnou podporou poskytovanopu francouzským katolíkům ve válce s hugenoty mělo za následek státní bankrot v roce 1596.
Když v roce 1598 zemřel, válka s Anglií ještě nebyla u konce.
URL : https://www.valka.cz/Filip-II-t21615#82598Verze : 1
URL : https://www.valka.cz/Filip-II-t21615#169592Verze : 0
MOD