Main Menu
User Menu

Alžběta I.

Královna Alžběta I.
URL : https://www.valka.cz/Alzbeta-I-t21055#79929Verze : 0
MOD
Alžběta byla dcerou krále Jindřicha VIII. a Anny Boleynové. Na trůn nastoupila po smrti své nevlastní sestry, katolické královny Marie Tudorovny v roce 1558. Bylo jí dvacet pět let a do té doby žila v ústraní v Hatfieldu.


Jako nová královna musela Alžběta čelit velkým problémům. Anglie byla nábožensky rozvrácená, hospodářsky slabá a obklopená nepřáteli. Od mladé královny se očekávalo, že se brzy provdá a do roku 1559 se o ni také ucházelo 12 králů či princů. Královna se vyhýbala odpovědi a doufala, že se jí tak podrží udržet katolické mocnosti na kontinentě - Francii a Španělsko ve vzájemném napětí.


Ve vnitřní politice pokračovala Alžběta v díle svého otce Jindřicha VIII. a obnovila postavení anglikánské církve. Potlačila katolické povstání a definitivně se tím rozešla s Římem. Papež Pius V. vydal dokonce bulu, ve které prohlásil Alžbětu za sesazenou. Tak se Alžběta I. stala vůdčí osobností protestantské Evropy. Když v roce 1566 povstaly nizozemské provincie proti španělskému králi, dostalo se jim od anglické královny podpory. V anglických přístavech poskytla Alžběta útočiště protestantským korzárům, tzv. námořním gézům. Kapitán Francis Drake v jejích službách plenil španělské državy v Karibiku. Touto politikou velice rozhněvala španělského krále Filipa II., který začal proti Anglii připravovat vojenské tažení s cílem Alžbětu svrhnout.


Velkou hrozbu pro Alžbětu představovala její sestřenice , katolička Marie Stuartovna, skotská královna a vdova po francouzském králi Františkovi II. Marie vznášela nárok na anglický trůn, ale poté co proti ní povstala skotská protestantská šlechta, uchýlila se do Anglie. Alžběta věděla, že katolické mocnosti usilují o dosazení Marie Stuartovny na anglický trůn a uvěznila ji.


V roce 1587, kdy se stala hrozba španělské invaze reálnou, nechala Marii Stuartovnu, obvinit ze spiknutí a popravit. Poté v Tillbury shromáždila vojsko proti očekávané invazi a sama v zbroji a na koni pronesla tato slova: "Vím že mám tělo slabé, křehké ženy. Ale mám i kuráž a srdce anglického krále!" Poté došlo k bitvě v lamanšském průlivu, ve které byla "armada" Filipa II. odražena. Při svém útěku pak její zbytky zničila bouře v Severním moři. Tato katastrofální porážka španělské flotily nesmírně pozvedla prestiž Anglie a byla ve svých důsledcích vítězstvím všech protestantů v Evropě.


Když královna v roce 1603 zemřela, byla Anglie námořní velmocí světového významu a měla své první kolonie v Sev. Americe. Alžběta, která zemřela jako "panenská" královna, odkázala trůn synovi popravené Marie Stuartovny, skotskému králi Jakubovi, aby tak umožnila sjednocení Anglie se Skotskem.
URL : https://www.valka.cz/Alzbeta-I-t21055#82696Verze : 0