Main Menu
User Menu

Drake, Francis

     
Příjmení:
Surname:
Drake
Jméno:
Given Name:
Francis
Jméno v originále:
Original Name:
Francis Drake
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
viceadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
rytíř
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1540 Tavistock (Devon) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.01.1596 Portobello (Colón) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel floty
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- korzár a objevitel
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#652217Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Drake
Jméno:
Given Name:
Francis
Jméno v originále:
Original Name:
Francis Drake
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1588 viceadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#652219Verze : 0
MOD

Francis Drake


Odešel již jako velmi mladý k námořnictvu. V roce 1565 plul poprvé do Západní Indie a po návratu se vydal se svým bratrancem Johnem Hawkinsem na otrokářskou výpravy do Guineje. V následujících letech podnikl několik pirátských nájezdů na španělské kolonie ve Střední Americe a potopil několik španělských lodí, převážejících mexické stříbro pro Filipa II.

Roku 1577 byl anglickou královnou pověřen, aby podnikl jako vůbec první Angličan cestu kolem světa. Smyslem jeho cesty bylo narušit španělský obchod v oblasti Tichomoří. Drake vyplul s lodí Golden Hind a čtyřmi dalšími loděmi směrem k Jižní Americe. Zde vyplenil španělské osady u La Platy a mezi 20. srpnem a 6. zářím proplul Magalhaesovým průlivem. Tam bouře donutila ostatní lodě k návratu a Drake pokračoval dále na jediné lodi Golden Hind v plavbě. Bouře jej zanesla na jih od Ohňové země a Drake zjistil, že je zde otevřené moře. Část oceánu oddělující Ohňovou zemi od Antarktidy nese nyní název Drakeův průliv. V průběhu dalšího roku plul podél západoamerického pobřeží a přepadal osady Španělů a narušoval jejich plavební trasy. Přitom opravil španělské mapy, zobrazující Již. Ameriku mnohem širší než ve skutečnosti je. Přistál u kalifornského pobřeží poté, co se vzdal myšlenky na obeplutí Ameriky severní cestou. Roku 1937 byla na místě, kde tehdy přistál nalezena destička s nápisem oznamujícím zabrání této země jménem jejího Veličenstva Alžběty I. Poté se vydal napříč Pacifikem k Molukám, kam dorazil v listopadu 1579. Úžinou mezi Bali a Lombokem pronikl do Indického oceánu a okolo mysu Dobré naděje se v listopadu 1580 vrátil do Plymouthu. Byl po Magalhaesovi teprve druhý člověk, kterému se podařilo obeplout zeměkouli.

V roce 1585 vedl výpravu proti španělským državám v záp. Indii a vyplenil Cartagenu, Santo Domingo a St. Augustine na Floridě. Po svém návratu se dozvěděl, že Filip II. chystá invazi své "armady" do Anglie. Ihned se vydal do Cádizu, kde napadl a zničil část španělské flotily ještě před vyplutím, za což byl jmenován viceadmirálem anglického loďstva v Plymouthu. S ním se pak zúčastnil porážky "armady" v průlivu La Manche a jejího následného pronásledování v Severním moři. Za služby prokázané anglické koruně byl královnou Alžbětou I. vlastnoručně pasován na rytíře (v roku 1581).

Roku 1595 se naposledy vydal do Karibiku, kde o rok později zemřel na úplavici.

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake

URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#82678Verze : 4
Protože jsem měl Drakea napůl zpracovaného, tak trochu podrobněji popíšu jeho první akce proti Španělům v Americe.

23.září 1568 se v přístavu San Juan de Ulúa (Veracruz) v Mexickém zálivu, dostala Hawkinsova malá flotila, ve které byl i Drake, do bitvy s nenadále připluvším španělským konvojem. Španělé i Hawkins přišli o tři lodě. Po návratu do Anglie, byl Drake obviněn Hawkinsem z útěku z bitvy, ve které Španělé zajali asi sto anglických námořníků. Ty čekal krutý osud, byli mučeni, část byla popravena a část poslána na nucené práce.

Rozzuřený Drake přichystal Španělům odplatu. Po dvou letech se do Nového světa vrátil. Na korzárské lodi Golden Hinde, která díky svým malým rozměrům, 30 metrů délky a 6 metrů šířky, byla rychlejší a snadno ovladatelnější, a s ponorem pouhých tří metrů snadno unikala mohutným španělským galeonám do pobřežních mělčin, kam se galeony nemohly odvážit. Na ukořistěných španělských lodích, kromě zlata a drahých kamenů, získal i mapy španělských kapitánů a dokonale využil svých znalostí členitého východního pobřeží Střední Ameriky. Přímo uprostřed španělských držav si zřídil tajnou základnu, Bažantí přístav, který se nacházel v blízkosti tzv. camino real-královské cesty, která protínala Střední Ameriku na jejím nejužším místě, mezi Panamou na západním břehu a Nombre de Dios na východním pobřeží. Drake se spojil c Cimarrony, uprchlými španělskými otroky, kteří ovládali vnitrozemské pralesy na východ od camino real a s indiány kmene Kuna, usazenými na pobřeží východně od Camino Real.

Drake požíval strategii francouzských pirátů, kteří rovněž čekali na možnost, sebrat Španělům bohatství uloupené v Americe. Na malých lodích s nízkým ponorem, pinasách, někdy dokonce na vorech, začal napadat španělské přístavy a obchodní stanice na pralesních řekách. Španělé byli proti němu prakticky bez šancí. Pronásledovat Drakea do hloubky území Cimarronů, krutě nenávidějících Španěly, se neodvažovali.

První přepad sezóních španělských karavan, přepravujících zlato a stříbro po šedesátikilometrové cestě z Panamy do Nombre de Dios, k čekajícím konvojům španělských galeon, se ještě nepodařil, ale 29. dubna 1573 získal úspěšným přepadem obrovské bohatství. Poté Drake ostentativně proplul kolem Cartageny s vyvěšenou anglickou vlajkou a zamířil do domovského Plymouthu. 9. srpna 1573 byl přivítán jako hrdina. Poslal dary i královně Alžbětě I. Ta je sice přijala, ale oficiálně se k Drakeovi ještě nehlásila. Španělé ho považovali za piráta a pořád ještě byl mezi Anglií a Španělskem mír.
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#83471Verze : 2
Něco málo k Drakeově cestě kolem světa.

Drakeova cesta kolem světa se začala 13.12 1577, kdy s více než 160 muži vyplul na pěti lodích z přístavu Plymouth. Kromě vlajkové lodi Pelican, která se svými asi 100 tunami výtlaku byla největší lodí flotily to byly lodi Elizabeth a Marigold, dále dvě lodi vezoucí zásoby Swan a Benedict. Cíle nebyly příliš jasné, stejně jako není jisté zda podílníkem byla i královna, oficiálně mělo jít o zkoumání možností obchodu a hledání severní cesty do Pacifiku. S tím ovšem poněkud koliduje to že výprava zamířila na jih k Ostrovům zeleného mysu a po naložení zásob vody a potravin vyrazila k břehům Jižní Ameriky. Cestou zajal Drake portugalskou loď, a s vlastní posádkou ji vzal sebou, později nedaleko jihoamerického přístavu San Julian potopil své zásobovací lodi, potom co jejich náklad přeložil na portugalskou loď. Drake zde také potlačil vzpouru a nechal stít jednoho ze svých kapitánů Thomase Doughtyho. Bouře do které se lodi dostaly na jihu nedaleko mysu Horn poničila Marigold a vychýlila Elizabeth z kurzu natolik že se vrátila do Anglie. Dále pokračovala jen Drakeova loď přejmenovaná na Golden Hind. Po vyloupení několika španělských městeček a stanic na západním pobřeží jižní Ameriky se Drakeovi podařilo ukořistit loď Cacafuego (plivač ohně) a její náklad zlata stříbra a drahokamů. Drake plul až na úroveň 48 stupňů severní šířky, ale nalézt cestu domů se mu nezdařilo. Vrátil se proto na jih a nedaleko dnešního San Franciska opravil svou loď v místě které nazval Nový Albion. Původně se chtěl vrátit Magellanovou úžinou domů, ale hlídkující španělské lodě ho zahnaly zpět a donutily ho plout domů přes Pacifik a Indický oceán, kolem mysu Dobré naděje. Cestou se ještě zastavil na Filipínách kde naložil vodu a na Molukách kde nabral tehdy velmi ceněné koření. Do Plymouthu dorazil 26.9. 1580. Tato cesta z Drakea udělal národního hrdinu a znalosti při ní shromážděné umožnily britské pronikání do Pacifiku. Španělé protestovali a žádali jeho potrestání, ale namísto toho byl v roce 1581 povýšen na rytíře. V letech 1581 -82 byl pak velitelem přístavu Plymouth, v letech 1584 – 85 zasedal v Dolní Sněmovně.
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#83579Verze : 1
Diskuse
Myslím že Drakeova loď se původně jmenovala Pelican (přejmenování na Golden Hind tedy zlatá laň bylo až v průběhu výpravy). Výprava byla investována pokud vím soukromě a cílem bylo získat majetek pro investory, k obeplutí světa došlo spíše proto že návrat stejnou cestou nebyl pro špatné podmínky u Hornova mysu a číhající španělské lodě možný. Drake byl bezesporu skvělý námořník, ale nešlo mu o nějaké "vyšší cíle", ale hlavně o peníze. Sláva s obeplutím světa byla připojena až jako dodatek, původně to vypadalo že ho investoři dají k soudu, ale výsledek (asi 570% zisku) byl natolik skvělý, že mu bylo odpuštěno.
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#83553Verze : 0
Ano Bitaxe má pravdu, Pelican byl přejmenován na Golden Hinde až v průběhu výpravy. O bohatství na galeoně Nuestra Seňora de la Concepción ( Cacafuego byla její přezdívka ), zajaté u peruánského pobřeží , hovoří fakt, že pouhé přeložení nákladu zlata, stříbra a drahokamů, zabralo Drakeovým mužům šest dní. Zisky investorů byly podle toho, co jsem četl až 4 000 %.
URL : https://www.valka.cz/Drake-Francis-t21637#83706Verze : 0