Main Menu
User Menu

2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise [1938-1938]

2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Rapid Division

     
Název:
Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 130 - Mobilisovaný útvar 130-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
23.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-23.10.1938 Štáb 1. rychlé divise
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-25.09.1938 Slaný, ? /
25.09.1938-29.05.1938 Strakonice, ? /
29.05.1938-10.10.1938 Pacov, ? /
10.10.1938-21.10.1938 Benešov, ? /
21.10.1938-23.10.1938 Praha, Valdštejnský palác /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-23.10.1938 ?
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno KAZIMÍR 5
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Kazimír"
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-zpravodajske-stabu-1-rychle-divise-1938-1938-t210520#594221Verze : 2
MOD