Main Menu
User Menu

Slaný

okr. Kladno

     
Název:
Name:
Slaný
Originální název:
Original Name:
Slaný
Další názvy:
Other Names:
Schlan
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kladno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°13'47.48"N 14°05'05.33"E
Místní části:
Local Municipalities:
Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný, Trpoměchy, Želevčice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1239
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Městská radnice
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel svatého Gotharda
Velvarská brána
Černá bašta
Kaple Božího hrobu
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.02.1938-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Cyklistický prapor 1
1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 1
Replacement Company of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
Heavy Weapon Company of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-00.05.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
20.09.1938-26.09.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 1. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
Štáb 1. rychlé divise
Staff of the 1st Rapid Division
01.06.1945-01.10.1945
1. minometná brigáda
1st Mortar Brigade
01.10.1945-DD.MM.1946
Dělostřelecký pluk 201
201st Artillery Regiment
01.03.1946-01.10.1946
Kulometná rota 5/5
5th Machine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
DD.MM.1946-DD.MM.1949
1. dělostřelecká brigáda
1st Artillery Brigade
DD.MM.1946-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 201
201st Artillery Regiment
01.10.1947-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 207
207th Artillery Regiment
01.10.1949-01.10.1950
Dělostřelecká baterie 5
Artillery Battery of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Rota těžkých zbraní 6/5
6th Heavy Weapons Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Samopalná rota 4/5
4th Submachine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1950-01.01.1951
5. divise /mechanisovaná/
5th Division /Mechanized/
01.10.1950-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 5. divise
5th Division Artillery Command
01.01.1951-09.05.1955
5. chemická četa
5th Chemical Platoon
01.01.1951-09.05.1955
5. mechanizovaná divize
5th Mechanized Division
01.01.1951-01.10.1953
5. protiletadlový oddíl
5th Anti-Aircraft Division
01.01.1951-DD.MM.1953
5. průzkumný prapor
5th Reconnaissance Battalion
01.01.1951-09.05.1955
5. spojovací prapor
5th Signal Battalion
01.11.1953-09.05.1955
58. mechanizovaný pluk
58th Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
1. mechanizovaná divize
1st Mechanized Division
09.05.1955-01.12.1992
2. spojovací prapor
2nd Signal Battalion
09.05.1955-01.10.1956
3. mechanizovaný pluk
3rd Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
5. četa chemické ochrany
5th Chemical Defence Platoon
01.11.1956-01.10.1958
2. mechanizovaný pluk
2nd Mechanized Regiment
01.10.1958-31.12.1992
1. tanková divize
1st Tank Division
01.10.1958-01.10.1960
5. protiletadlový dělostřelecký oddíl
5th Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1958-DD.MM.1977
5. rota chemické ochrany
5th Chemical Defence Company
01.10.1960-01.09.1961
5. protiletadlový dělostřelecký pluk
5th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1969
5. protiletadlový oddíl
5th Anti-Aircraft Division
DD.MM.1961-DD.MM.1967
1. průzkumná dělostřelecká baterie
1st Reconnaissance Artillerz Battery
20.09.1964-DD.MM.1974
1. vrtulníková letka
1st Helicopter Squadron
DD.MM.1977-31.12.1992
1. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
1st Command and Artillery Reconnaissance Battery
DD.MM.1977-DD.MM.1991
5. prapor chemické ochrany
5th Chemical Defence Battalion
01.05.1985-01.05.1991
Záložní velitelské stanoviště
Reserve Command Post of the 3rd State Air Defense Division
01.03.1992-31.12.1992
56. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
56th Radar Surveillance and Warning Group
01.12.1992-31.12.1992
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.01.1993-30.06.1994
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.01.1993-30.06.1994
1. tanková divize
1st Tank Division
01.07.1994-30.10.1997
1. mechanizovaná brigáda
1st Mechanized Brigade
31.10.1997-30.09.2000
1. mobilizační základna
1st Mobilization Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.1977
1. velitelská baterie
1st Command Battery
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
https://www.meuslany.cz/cs/
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#394778Verze : 0
Slaný
(okr. Kladno)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 9 739 obyvatel (z toho 9 564 osob národnosti československé a 103 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Cyklistický prapor 1


V letech 1937-1938 zde byly stavěny kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#183256Verze : 0
Slaný


Jednotky dislokované v posádce (1945 - 1992):


- velitelství 1. minometné brigády (1945)
- minometný dělostřelecký pluk 1 (1945)
- minometný dělostřelecký pluk 2 (1945)
- dělostřelecký pluk 207 (201) (1946 - 1947)
- dělostřelecký pluk 201 (1947 – 1950)
- Škola důstojníků v záloze protitankového dělostřelectva (1946 – 1947)
- velitelství 5. mechanizované divize (1950 - 1955)
- velitelství 1. mechanizované divize (1955 – 1958)
- velitelství 1. tankové divize (1958 – xxxx)
- 5. protiletadlový oddíl (1950 – 1955)
- 5. průzkumný prapor (1950 – 1954)
- 58. (3.) mechanizovaný pluk (1953 - 1955)
- 3. mechanizovaný pluk (1955 – 1956)
- 2. mechanizovaný pluk (1956 – 1958)
- 5. protiletadlový oddíl (1958 – 1969)
- 5. (1.) spojovací prapor (1950 - 1991)
- 1. spojovací prapor (1991 – xxxx)
- 5. četa chemické ochrany (1950 - 1955)
- 5. rota chemické ochrany (1955 - 1958)
- 5. prapor chemické ochrany (1958 – 1991)
- 1. průzkumná dělostřelecká baterie (1961 – 1967)
- 1. četa PVO (1961 – 1967)
- 1. vrtulníková letka (1964 – 1974)
- 1. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu (1977 – xxxx)
- 1. baterie radiolokačního průzkumu a velení (1991 – xxxx)
- 1. divizní sklady (1977 – 1983)
- Okresní vojenské velitelství (1951 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 - 1960)
- Nižší vojenský soud (1952 – 1955)
- Nižší vojenský prokurátor (1952 – 1955)
- velitelství 71. protiletadlové raketové brigády (1985 – xxxx)
- 56. radiotechnický prapor (1985 - 1992)
- 56. skupina radiolokačního průzkumu (1992 – xxxx)Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#191570Verze : 0
MOD