Main Menu
User Menu

Slaný

okr. Kladno

     
Název:
Name:
Slaný
Originální název:
Original Name:
Slaný
Další názvy:
Other Names:
Schlan
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kladno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°13'47.48"N 14°05'05.33"E
Místní části:
Local Municipalities:
Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný, Trpoměchy, Želevčice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1239
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Městská radnice
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel svatého Gotharda
Velvarská brána
Černá bašta
Kaple Božího hrobu
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.02.1938-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Cyklistický prapor 1
1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 1
Replacement Company of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
Heavy Weapon Company of the 1st Bicycle Battalion
14.02.1938-00.05.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
20.09.1938-26.09.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 1. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 1st Rapid Division
24.09.1938-25.09.1938
Štáb 1. rychlé divise
Staff of the 1st Rapid Division
01.06.1945-01.10.1945
1. minometná brigáda
1st Mortar Brigade
01.10.1945-DD.MM.1946
Dělostřelecký pluk 201
201st Artillery Regiment
01.03.1946-01.10.1946
Kulometná rota 5/5
5th Machine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
DD.MM.1946-DD.MM.1949
1. dělostřelecká brigáda
1st Artillery Brigade
DD.MM.1946-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 201
201st Artillery Regiment
01.10.1947-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 207
207th Artillery Regiment
01.10.1949-01.10.1950
Dělostřelecká baterie 5
Artillery Battery of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Rota těžkých zbraní 6/5
6th Heavy Weapons Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Samopalná rota 4/5
4th Submachine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1950-01.01.1951
5. divise /mechanisovaná/
5th Division /Mechanized/
01.10.1950-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 5. divise
5th Division Artillery Command
01.01.1951-09.05.1955
5. chemická četa
5th Chemical Platoon
01.01.1951-09.05.1955
5. mechanizovaná divize
5th Mechanized Division
01.01.1951-01.10.1953
5. protiletadlový oddíl
5th Anti-Aircraft Division
01.01.1951-DD.MM.1953
5. průzkumný prapor
5th Reconnaissance Battalion
01.01.1951-09.05.1955
5. spojovací prapor
5th Signal Battalion
01.11.1953-09.05.1955
58. mechanizovaný pluk
58th Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
1. mechanizovaná divize
1st Mechanized Division
09.05.1955-01.12.1992
2. spojovací prapor
2nd Signal Battalion
09.05.1955-01.10.1956
3. mechanizovaný pluk
3rd Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
5. četa chemické ochrany
5th Chemical Defence Platoon
01.11.1956-01.10.1958
2. mechanizovaný pluk
2nd Mechanized Regiment
01.10.1958-31.12.1992
1. tanková divize
1st Tank Division
01.10.1958-01.10.1960
5. protiletadlový dělostřelecký oddíl
5th Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1958-01.09.1977
5. rota chemické ochrany
5th Chemical Defence Company
01.10.1960-01.09.1961
5. protiletadlový dělostřelecký pluk
5th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1969
5. protiletadlový oddíl
5th Anti-Aircraft Division
01.10.1961-01.06.1966
1. průzkumná dělostřelecká baterie
1st Reconnaissance Artillerz Battery
20.09.1964-01.09.1974
1. vrtulníková letka
1st Helicopter Squadron
01.09.1977-01.01.1981
1. velitelská baterie
1st Command Battery
01.09.1977-31.12.1992
5. prapor chemické ochrany
5th Chemical Defence Battalion
01.01.1981-31.12.1992
1. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
1st Command and Artillery Reconnaissance Battery
01.05.1985-01.05.1991
Záložní velitelské stanoviště
Reserve Command Post of the 3rd State Air Defense Division
01.03.1992-31.12.1992
56. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
56th Radar Surveillance and Warning Group
01.12.1992-31.12.1992
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.01.1993-30.06.1994
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.01.1993-30.06.1994
1. tanková divize
1st Tank Division
01.07.1994-30.10.1997
1. mechanizovaná brigáda
1st Mechanized Brigade
31.10.1997-30.09.2000
1. mobilizační základna
1st Mobilization Base
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
http://www.meuslany.cz/cs/
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#394778Verze : 0
Slaný
(okr. Kladno)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 9 739 obyvatel (z toho 9 564 osob národnosti československé a 103 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Cyklistický prapor 1


V letech 1937-1938 zde byly stavěny kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#183256Verze : 0
Slaný


Jednotky dislokované v posádce (1945 - 1992):


- velitelství 1. minometné brigády (1945)
- minometný dělostřelecký pluk 1 (1945)
- minometný dělostřelecký pluk 2 (1945)
- dělostřelecký pluk 207 (201) (1946 - 1947)
- dělostřelecký pluk 201 (1947 – 1950)
- Škola důstojníků v záloze protitankového dělostřelectva (1946 – 1947)
- velitelství 5. mechanizované divize (1950 - 1955)
- velitelství 1. mechanizované divize (1955 – 1958)
- velitelství 1. tankové divize (1958 – xxxx)
- 5. protiletadlový oddíl (1950 – 1955)
- 5. průzkumný prapor (1950 – 1954)
- 58. (3.) mechanizovaný pluk (1953 - 1955)
- 3. mechanizovaný pluk (1955 – 1956)
- 2. mechanizovaný pluk (1956 – 1958)
- 5. protiletadlový oddíl (1958 – 1969)
- 5. (1.) spojovací prapor (1950 - 1991)
- 1. spojovací prapor (1991 – xxxx)
- 5. četa chemické ochrany (1950 - 1955)
- 5. rota chemické ochrany (1955 - 1958)
- 5. prapor chemické ochrany (1958 – 1991)
- 1. průzkumná dělostřelecká baterie (1961 – 1967)
- 1. četa PVO (1961 – 1967)
- 1. vrtulníková letka (1964 – 1974)
- 1. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu (1977 – xxxx)
- 1. baterie radiolokačního průzkumu a velení (1991 – xxxx)
- 1. divizní sklady (1977 – 1983)
- Okresní vojenské velitelství (1951 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 - 1960)
- Nižší vojenský soud (1952 – 1955)
- Nižší vojenský prokurátor (1952 – 1955)
- velitelství 71. protiletadlové raketové brigády (1985 – xxxx)
- 56. radiotechnický prapor (1985 - 1992)
- 56. skupina radiolokačního průzkumu (1992 – xxxx)Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#191570Verze : 0
MOD
Kostel sv. Gotharda


Kostel byl založen ve 12. století benediktinskými mnichy z Ostrova. Před koncem 12. století zde stála románská trojlodní bazilika. K první gotické přestavbě došlo až ve 2. polovině 14. století. Po dobytí města husity (tábority) roku 1425 bylo několik obránců upáleno přímo v kostelní věži. V období let 1450 až 1520 došlo k zásadní gotické přestavbě. V letech 1874 a 1890 byl kostel zásadně rekonstruován.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
https://www.hrady.cz/kostel-sv-gotharda

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650141Verze : 0
Klášter františkánů s kostelem Nejsvětější Trojice


Původně samostatný kostel vystaven v letech 1581 až 1602 jako protestantský, roku 1623 značně poškozen. Klášterním se stal po roku 1655, kdy k němu byl v letech 1655 až 1662 přistaven klášter františkánů, ti dali již roku 1657 uvnitř areálu postavit Loretánskou kapli. Na základě Josefínských patentů měl být klášter zrušen roku 1782, ale díky přímluvě Karlu Clam-Martinicovi přímo u císaře Josefa II. k tomu nedošlo. V roce 1950 byl klášter zestátněn a františkání vyhnáni. Roku 1992 jim byl klášter vrácen, později (1995) jej předali bosým karmelitánům.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650143Verze : 0
Městské opevnění


V současnosti fragmentárně dochované městské hradby původního městského opevnění mají několik zachovalejších úseků. Jedná se o část opevnění kolem kostela sv. Gotharda se zbytkem příkopu (dnes požární nádrž). Ze čtyř městských bran Pražské na jihovýchodě, Velvarské na severu, Lounské na západu a Všehlušické na jihovýchodu, se do dnes dochovala (viditelně) pouze brána Velvarská. Fortifikace města vznikla ve 13. století, za husitů byla pobořena a následně opravena a později dále modernizována. Od 19. století došlo postupně k záníku jednotlivých částí opevnění. Opevnění tvořily hlavní hradba s hranolovými věžemi, parkánem, parkánovou hradbou s různými baštami, příkopem a valem.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/operna-zed-14579593

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650473Verze : 0
Radnice


Radnice stojí na místě domuk, který městu roku 1378 daroval Karel IV. s tím, aby si na jeho místě zbudovalo radnici. Budova prošla renesančními a barokními přestavbami. Roku 1751 dal na jejím místě hrabě Michal z Martinic postavit radnici novou, ta však vyhořela již roku 1795, záhy snad znovu postavena (obnovena). Na konci 19. století přestavěna neorenesančně.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-slany
https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-slany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_(Slan%C3%BD)
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-2315553

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650477Verze : 0
Pomník popraveným a umučeným 1939–1945

Pomník vybudovaný a odhalený roku 1965 svazem protifašistických bojovníků ve Slaném. Pomník o výšce 2 m, je tvořený kamennou stélou s plastikou ruky dávající znak přísahy pod ní místa utrpení a smrti Slánských rodáků:

OSVĚTIM
DACHAU
BUCHENWALD
MAUTHAUSEN
RAWENSBRŰCK
TEREZÍN
PANKRÁC

Před ní se pak nachází deska se jmény:

Andrášek Václav, Becková Karolina, Benešová Anna, Beneš Artur, Beneš Josef, Beneš Josef, MUDr. Beneš Karel, Beneš Mořic, JUDr. Beneš Ota, Beneš Vladimír, Bureš Václav, Červenka Václav, Čížek Josef, Dufek Sylvestr, Eckstein Josef, Ecksteinová Elsa, Elznic Jiří, Elznic Josef, Epsteinová Luisa, Fanta Richard, Fantová Hana, Feldman Oskar, Fišer Josef, Fleischnerová Josefa, MUC. Formánek Jan, Formánek Karel, Freundová-Fantová Věra, JUDr. Haken Miroslav, Hampejs Václav, Harmáček Josef, Hlinovský Ladislav, Holeček Josef, Holý Štěpán, Hrubý Boris, Hybš Rudolf, Hybšová Albína, Hybš Eduard, Hybš Pavle, Chadalík Emil, Kapalín Karel, Kerner Karel, Klán Otta, Klaus Josef, Kolář František, Korcová Berta, Korec Karel, Korcová Marta, 2 děti Korcových, Kraus Rainhold, Kotmel Josef, Kubíček Václav, Lískovec Miloslav, Lekner Emil, Leknerová Amílie, Lőwy Arnošt, Lőwy Otta, Lőwyová Anna, 2 děti Lőwyových, Lőwyová Arnoštka, Macek Bohuslav, Malec Antonín, Mařík Josef, JUC. Mašek Bohumil, Michálek Bohumil., Míšek Václav, Náhlovský Václav, Neuman Viktor, Ing. Neuman Vladimír, Neumanová Jiřina, Neumanová Julie, Neumanová Miloslava, Oplt Stanislav, Penížek Ferdinand, Pokorný Alois, JUDr. Popper Egon, Popper Hugo, Popperová Elsa, Presser Egon, Presser František, Presser Ota, Presserová Rosálie, JUDr. Pugnar Jan, Pugnarová Eliška, Růžička Jaroslav, Sainer Karel, Smetana Oldřich, Sušánek Josef, Svítek Zdeněk, Svoboda Josef, Svobodová Aloisie, Svobodová Irena, Šebesta Václav, Šmídl Václav, Štrobl Alois, Tušer František, Urie Josef, Vacek Jaroslav, Vidimský Ferdinand, Weisový Anna, Winternitz Josef, Winternitz Ludvík, Winternitzová Anna, Žídek Vilém


Zdroje:
www.vets.cz
www.evidencevh.army.cz

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650478Verze : 1
Socha sv. Františka z Assisi


Socha se nachází u cesty ke klášteru. Jedná se o kopii barokního díla z roku 1734, dnes je zde jeho kopie z roku 1891 od Adolfa Havla.


Zdroje:
https://www.drobnepamatky.cz/node/25108
www.pamatkyslany.cz

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650481Verze : 0
Socha sv. Antonína Paduánského


Socha se nachází při kostele sv. Gotharda kam byla přemístěna roku 2011. Dílo Adolfa Havla z konce 19. století


Zdroj:
old.kultura.slansko.cz

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650482Verze : 0
Socha (pomník) T. G. Masaryka


Socha se nachází na Masarykově náměstí.
Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650483Verze : 0
Masarykovo náměstí

Na Masarykově náměstí v centru města se nachází socha T. G. Masaryka a kašna. Dále řada historických stavení, v tom radnice, ungelt, piaristická kolej, budova nové radnice a Nedvědovský dům.
Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650489Verze : 1
Ungelt

V jádru gotický dům ze 14. století, přestavovaný renesančně, barokně a klasicistně přiléhá k budově radnice. Prochází jím průchod s uličkou.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/?OID=12155

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650490Verze : 1
Modletický dům


Původně gotický dům přestavěný roku 1536 na pivovar, po přestavbě roku 1578 dostal prakticky současnou podobu. Od roku 2010 se zde opět vaří pivo.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/palac-dum-modleticky-dum

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650506Verze : 0
Nedvědovský dům


Původně dva renesanční domy přestavěné barokně v jeden. Nad vchodem plastika medvěda datovaná do roku 1779


Zdroj:
https://www.hrady.cz/palac-dum-nedvedovsky-dum

Slaný - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slany-t46831#650508Verze : 0