Main Menu
User Menu

Štábní automobilní kolona 83 [1938-1938]

83rd Staff Car Column

     
Název:
Name:
Štábní automobilní kolona 83
Originální název:
Original Name:
Štábní automobilní kolona 83
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 509 - Mobilisovaný útvar 509-A-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-15.12.1938 Stan velitelství 3. rychlé divise
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-16.10.1938 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.10.1938-18.10.1938 Tekovské Šarluhy, ? /
18.10.1938-22.11.1938 Šala, ? /
22.11.1938-13.12.1938 Trnava, ? /
13.12.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-15.12.1938 ?
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "David"
URL : https://www.valka.cz/Stabni-automobilni-kolona-83-1938-1938-t208974#590860Verze : 3
MOD