Main Menu
User Menu

3. rychlá divise, stan [1938-1938]

Support the Headquarters of the 3rd Rapid Division

     
Název:
Name:
3. rychlá divise, stan
Originální název:
Original Name:
3. rychlá divise, stan
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 132
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-15.12.1938 3. rychlá divise, velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-16.10.1938 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.10.1938-18.10.1938 Tekovské Šarluhy, ? /
18.10.1938-22.11.1938 Šala, ? /
22.11.1938-13.12.1938 Trnava, ? /
13.12.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-15.12.1938 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-15.12.1938 Oddíl polního četnictva 3. rychlé divise
24.09.1938-15.12.1938 Štábní automobilní kolona 83
24.09.1938-15.12.1938 Štábní eskadrona 83

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno DAVID 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "David"
URL : https://www.valka.cz/3-rychla-divise-stan-1938-1938-t208973#590858Verze : 3
MOD