Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva III. sboru [1938-1938]

Artillery Headquarters of the 3rd Corps

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva III. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva III. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 108 - Mobilisovaný útvar 108-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
13.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství dělostřelectva IV. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Jihlava, Velké kasárny /
06.10.1938-13.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-13.10.1938 Klimša, Eduard (plukovník dělostřelectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký pluk 106
27.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký pluk 125
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství dělostřelectva 19. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HÁLEK 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hálek"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-III-sboru-1938-1938-t203249#589381Verze : 2
MOD