Main Menu
User Menu

Velitelství III. sboru [1938-1938]

Headquarters of the 3rd Corps

     
Název:
Name:
Velitelství III. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství III. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 108 - Mobilisovaný útvar 108-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
13.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství IV. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Jihlava, Velké kasárny /
06.10.1938-13.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-13.10.1938 Ingr, Sergej (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-13.10.1938 Pohunek, František (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 14. divise
27.09.1938-29.09.1938 4. rychlá divise, velitelství
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství 19. divise
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství 2. skupiny
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství dělostřelectva III. sboru
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství intendanční služby III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství telegrafního vojska III. sboru
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství zdravotnické služby III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství ženijního vojska III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Vyšší polní soud III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Úřad vyššího polního prokurátora III. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Štáb III. sboru
30.09.1938-DD.10.1938 Kanonová rota 77 /motorisovaná/
DD.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 53

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HÁLEK 1
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hálek"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-III-sboru-1938-1938-t57694#589374Verze : 2
MOD