Main Menu
User Menu

Jihlava, Velké kasárny

Jihlava, Large Barracks

     
Název:
Name:
Jihlava, Velké kasárny
Originální název:
Original Name:
Jihlava, Velké kasárny
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velké kasárny
Obec:
Municipality:
Jihlava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°23'51.27"N 15°35'29.72"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-06.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu III. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu III. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu III. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Letecká skupina štábu III. sboru
Air Force Section of the Staff of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Nižší polní soud III. sboru
Lower Field Court of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Polní věznice III. sboru
Field Prisons of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství III. sboru
Headquarters of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství dělostřelectva III. sboru
Artillery Headquarters of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství telegrafního vojska III. sboru
Signal Troops Headquarters of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství ženijního vojska III. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Vyšší polní soud III. sboru
Higher Field Court of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora III. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora III. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Corps
27.09.1938-06.10.1938
Štáb III. sboru
Staff of the 3rd Corps
00.09.1963-01.09.1967
4. dělostřelecká dílna
4th Artillery Workshop
00.09.1963-01.09.1978
4. technické opravny
4th Technical Workshop
01.09.1974-01.09.1976
6. radiotechnický pluk
6th Radio-Regiment
01.09.1976-DD.MM.1982
183. protiletadlový raketový oddíl
183rd Anti-Aircraft Missile Division
01.09.1976-DD.MM.1982
185. protiletadlový raketový oddíl
185th Anti-Aircraft Missile Division
01.09.1976-DD.MM.1982
187. protiletadlový raketový oddíl
187th Anti-Aircraft Missile Division
01.09.1976-DD.MM.1982
82. protiletadlová raketová brigáda
82nd Anti-Aircraft Missile Brigade
01.09.1978-31.10.1990
4. prapor oprav techniky
4th Hardware Service Battalion
01.09.1983-31.10.1991
4. protiletadlový raketový pluk
4th Anti-Aircraft Missile Regiment
31.10.1990-01.10.1992
4. sklad technického materiálu
4th Technical Material Depot
31.10.1991-15.01.1992
171. protiletadlový raketový pluk
171st Anti-Aircraft Missile Regiment
01.10.1992-31.12.1992
4. prapor oprav techniky
4th Hardware Service Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojensko.cz
URL : https://www.valka.cz/Jihlava-Velke-kasarny-t203052#578978Verze : 0
MOD