Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 108 [1938-1938]

108th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 109
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 109
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství III. sboru
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Brno
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 108-A-1
- Velitelství XIV. hraničního pásma
Mobilisovaný útvar 108-A-2
- Polní justiční útvary XIV. hraničního pásma
Mobilisovaný útvar 108-B-3
- Velitelství III. sboru
Mobilisovaný útvar 108-B-4
- Polní justiční útvary III. sboru
Mobilisovaný útvar 108-B-5
- Doplněk regulační komise
Mobilisovaný útvar 108-C-6
- Velitelství III. sborové oblasti
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-108-1938-1938-t54132#587384Verze : 4
MOD