Main Menu
User Menu

Warrington, Pevnost Barrancas [1839-1947]

Fort Barrancas

     
Název:
Name:
Pevnost Barrancas
Originální název:
Original Name:
Fort Barrancas
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1689-DD.MM.1716 Fort San Carlos de Austria
DD.MM.1763-DD.MM.17RR Royal Navy Redoubt
DD.MM.1787-DD.MM.1839 San Carlos de Barrancas
Obec:
Municipality:
Warrington, Florida
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
30°20'52.22"N 87°17'51.21"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1839 rekonstruovaná
Velitelé:
Commanders:
DD.02.1869-25.05.1870 Gibson, Horatio Gates (Major)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
15.04.1947 zrušená a včlenená do NAS Pensacola
Poznámka:
Note:
Súčasťou pevnosti je samostatný objekt vybudovaný v predpolí a spojený s hlavnou pevnosťou podzemnou chodbou. Objekt bol vybudovaný v roku 1878 ako Water
Bateria de San Antonio (španieli, Briti), neskôr bol rekonštruovaný a známy ako Fort San Carlos (Španieli a USA) a po roku 1839 ako Water Battery.
Zdroje:
Sources:
https://www.fortwiki.com/Fort_Barrancas_(1)
URL : https://www.valka.cz/Warrington-Pevnost-Barrancas-1839-1947-t199667#572154Verze : 0
MOD