Florida

Florida, FL
     
Název:
Name:
Florida Florida
Originální název:
Original Name:
State of Florida
Stát:
Country:
USA
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Okresy:

Alachua,
Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia,
DeSoto, Dixie, Duval,
Escambia,
Flagler, Franklin,
Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf,
Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes
Indian River,
Jackson, Jefferson,
Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty,
Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami‑Dade, Monroe,
Nassau,
Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola,
Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam,
Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee,
Taylor,
Union, Volusia,
Wakulla, Walton, Washington
Counties:


Alachua,
Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia,
DeSoto, Dixie, Duval,
Escambia,
Flagler, Franklin,
Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf,
Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes
Indian River,
Jackson, Jefferson,
Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty,
Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami‑Dade, Monroe,
Nassau,
Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola,
Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam,
Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee,
Taylor,
Union, Volusia,
Wakulla, Walton, Washington
Sídlo:
Capital:
Tallahassee Tallahassee
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
170304 km2 65755 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Britton Hill - 105 m Britton Hill - 345 ft
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Atlantický oceán - 0 m Atlantic Ocean - 0 ft
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Alabama
Georgia
Alabama
Georgia
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Florida
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Florida-t88815#391891 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více