Main Menu
User Menu

CZK - vz. 18/40 N na platforme Turán (105mm ľahká húfnica)

     
Název:
Name:
105mm húfnica vz.18/40 N na platforme Turán
Originální název:
Original Name:
105mm húfnica vz.18/40 N na platforme Turán
Kategorie:
Category:
samohybná húfnica
Výrobce:
Producer:
Škoda, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5 (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
16500 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
2230 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Manfred Weisz V-8H (?)
Výkon:
Power:
kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
10,5cm le.F.H.18/40 L/28 (50 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
?
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
I.Pejčoch, O.Pejs - Obrněná technika 6 - Strědní Evropa 1919-1945 II.část, ISBN 80-86158-46-2
Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs. armády 1945-50, HPM č.6/2001
Mgr.Martin Dubánek - Naše vojsko 11/2008, ISSN 0027-8211
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-18-40-N-na-platforme-Turan-105mm-lahka-hufnica-t19454#428803Verze : 0
MOD
16.6.1947 rozhodol Vojenský technický ústav na nariadenie Hlavného štábu čs.armády o prestavbe ukoristených maďarských tankov Turán na samohybné delo vyzbrojené 105 mm húfnicou le.F.H.18. Toto rozhodnutie vzniklo na základe vyhláseného programu vývoja nových československých konštrukcií samohybných diel z roku 1946.
Na stavbu prototypov a náhradné diely boli vybrané z najzachovalejších ukoristených tankov Turán I (evidenčných čísel H-803, H-822 a 1H-203) a Turán II (evidenčné číslo 2H-223). Podľa pána Dubánka sa malo jednať o stroje evidenčných čísel H 803 a 1H 503 (2H 225 a H 822 boli určené k vyťaženiu náhradných dielov). V dokumentoch z 10.6.1947 figurujú dve modifikácie stroja. Jeden mal húfnicu lafetovanú v osi vozidla, druhá modifikácia mala lafetovanú húfnicu mimo os vozidla (druhá verzia umožňovala znížiť výšku stroja o 420 mm). Zbraň bola vyosená o 195 mm vľavo. Celkovo mala byť dosiahnutá celková výška 2230 mm. Námer sa pohyboval v rozmedzí -5° až +42°, odmer 23° vľavo a 7° vpravo. Verzia so zbraňou mimo os vozidla však mala pre vojakov nedostačujúci odmer. Tento problém bol prednesený firme Škoda Plzeň a tá 11.12.1947 vyhotovila výkresovú dokumentáciu modifikovanej podoby návrhu (výkresy Zb 16070-16072). I po tejto úprave však bol odmer malý.
Upravená dvojica strojov Turán obdržala spomenuté húfnice, ktoré chránila jednoduchá pancierová konštrukcia s max. hrúbkou panciera 15 mm. Pancierový štít vozidla mal mať podľa pána Dubánka 50 mm (??? skôr sa malo jednať o čelný pancier korby). Jednalo sa o zhora otvorenú konštrukciu. Kanón s lafetou prešli miernou modifikáciou. Práca na prototypoch bola sťažená nedostatkom náhradných dielov a dohotovené stroje boli v továrni otestované v 11/1948 a vojenské testy prebehli v 12/1948. Skúšobné jazdy 22.12.1948 nedopadli pre technické problémy dobre a prototypy museli podstúpiť opravy.
10.3.1949 úspešne zvládli strelecké skúšky v Jincích a 15.3.1949 a 16.3.1949 jazdné skúšky v okolí Plzne. 28.6.1949 ešte prebehli porovnávacie skúšky samohybných a poľných delostreleckých systémov vo VVP Dědice. Úspešné skúšky viedli k prevzatiu oboch prototypov armádnymi zložkami, no o nejakú sériu armáda neprejavila záujem.
Prototypy dostali evidenčné čísla 67.491 a 67.492 (Ivo Pejčoch). Pán Francev uvádza evidenčné čísla 67.591 a 67.592. Vzhľadom na to, že ev.č. 67.591 a 67.592 boli pridelené tankom T-40/75 (Pz.Kpfw.IV), tak predpokladám, že údaj pána Franceva je preklep a údaje pána Pejčocha sú správne.
Vozidlá boli pridelené ako skúšobné a výcvikové vozidlá do delostreleckého útvaru č. 4677 v Olomouci.
Koncom 50. rokov boli obidva prototypy zrušené, odzbrojené a ponúknuté do civilného sektoru. Obe platformy doslúžili vo firme Energostav, kde sa využívali pri stavbe stožiarov elektrického napätia. Obe platformy boli oficiálne odkúpené a vyňaté z majetku vojenskej správy 12.10.1950 za cenu 25.000.-Kčs za kus.

I.Pejčoch, O.Pejs - Obrněná technika 6 - Strědní Evropa 1919-1945 II.část, ISBN 80-86158-46-2
Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs. armády 1945-50, HPM č.6/2001
Mgr.Martin Dubánek - Naše vojsko 11/2008, ISSN 0027-8211
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))

CZK - vz. 18/40 N na platforme Turán (105mm ľahká húfnica) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-18-40-N-na-platforme-Turan-105mm-lahka-hufnica-t19454#72480Verze : 4
MOD