Main Menu
User Menu

Jízdní jednotka 14. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Oddział konny 14 Dywizjonu Artylerii Konnej/14th Horse Artillery Battalion Cavalry Unit

     
Název:
Name:
Jízdní jednotka 14. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Oddział konny 14 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
14 oddíl jízdního dělostřelectva 1)
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-06.10.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
16.09.1939-17.09.1939 Michnówka/? / 3)
17.09.1939 Michnówka-Siemianówka-Leśna-Olchówka / -Popielewo-Pieniążki-Przykolesie/přesun / 3)
18.09.1939 Przykolesie-Suchopol-Wielkie Sioło-Czachec-Orańczyce-Berezna-Hruszowo-prostor Ziołowo/Zaniwie/přesun / 3)
19.09.1939 prostor Ziołowo/Zaniwie-Tołkowo-Wołowel-Górka-Wólka Popiska-Kublik (Lachowicze)/přesun / 3)
20.09.1939 Lachowicze-Bielinek / -Horki-Lubiaż/přesun / 3)
21.09.1939 Lubiaż-Derewek-Farynki-Hołoby Małe-Jajno-Werchy/přesun / 3)
22.09.1939 Werchy/? / 3)
23.09.1939 Werchy-Karpiłówka-Karasin-Niesuchojeże-Grabów-Serechowicze/přesun / 3)
24.09.1939 Serechowicze-Bucyń-Siedliszcze-Wyżwa Nowa-Stara Huta/přesun / 3)
25.09.1939 Stara Huta-Sukacze-Płoskie-Chutor Grabowo-Świtaź/přesun / 3)
26.09.1939 Świtaź-Zalesie-Pulmo/přesun / 3)
27.09.1939 Pulmo-prostor Komarówka / -Krasówka/přesun / 3)
28.09.1939 Krasówka-Mosty-Jabłoń (boj)/přesun / 3)
29.09.1939 Jabłoń-Czeberaki-Kostry-Milanów-Cichostów/přesun / 3)
30.09.1939 Cichostów-Suchowola/přesun / 3)
30.09.1939-01.10.1939 Suchowola-Niewęgłosz-Olszewnica-Wola Chomejowa-Wola Bystrzycka/noční přesun / 3)
01.10.1939-02.10.1939 Wola Bystrzycka/? /
02.10.1939 Wola Bystrzycka-Siedliska-Burzec/přesun / 3)
03.10.1939-04.10.1939 prostor Burzec/? /
04.10.1939 prostor Burzec-Krzywda/přesun /
04.10.1939-05.10.1939 prostor Krzywda (kanony - Orle Gniazdo) (boj 05.10.1939)/severně /
05.10.1939-06.10.1939 Krzywda-Ofiara-dvůr Gułów/noční přesun + kapitulace /

Velitel:
Commander:
16.09.1939-06.10.1939 Przyłuski, Bronisław (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Kolem 100 příslušníků jednotky vyzbrojených karabinami a šavlemi. 04(03?).10.1939 přepravila část jednotky pod vedením dipl. pplk. Żyborského společně s kpt. Przyłuskim a por. Tazbirem z bývalého bojiště u obce Stoczek k brigádě 2 kanony ráže 75 mm, dělostřeleckou a pěchotní munici. 05.10.1939 se k jednotce připojila část trénu 1. baterie ztraceného v boji u Domanowa.
Při kapitulaci bylo v jednotce 12 důstojníků a 117 příslušníků mužstva.
Poznámka:
Note:
1) Jednotka vznikla ze zbytků 14. oddílu jízdního dělostřelectva po ztrátě všech kanonů. Její součástí byly:
I. četa ze zbytků 1. baterie – velitel ppor. Tomasz Bernard Ignacy Lerchenfeld. Po získání dvou kanonů (04(03?).10.1939) je v některých zdrojích označena znovu jako 1. baterie.
II. četa ze zbytků velitelství oddílu – velitel por. Leon Hyży
III. četa ze zbytků 3. baterie – velitel por. Zygmunt Julian Tazbir
2) Jednotka zanikla rozpuštěním po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“. Oba kanony byly zakopány u hájenky Ofiara.
3) Pravděpodobný přesun jednotky jako součásti kolony Podleské jezdecké brigády.
Zdroje:
Sources:

Boguski, Jerzy: Działania 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej 1939 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/6
Lerchenfeld, Tomasz: Dziennik działań 1 baterii 14 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/4
Szczepański, Kajetan: Wspomnienia o 14 Dywizjonie Artylerii Konnej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku-Stowarzyszenie „Formacje Graniczne”, Białystok 2004
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-jednotka-14-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t179929#528240Verze : 0
MOD