Main Menu
User Menu
Reklama
Fliegerkompanie 3


2.AK ako Division Kompanie
Umiestnenie: Brazanowa,


10.AK ako Jagdflieger Kompanie
Umiestnenie: Gardolo, Romagnano
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#63784Verze : 0
Flik 3


Flik 3 byla zformována v srpnu 1914 na letišti Aspern u Vídně.
Velitelem byl jmenován Hauptmann Karl Stohanzl.
Jednotka byla nasazena od 18. října 1914 u 2. armády na ruské frontě na polním letišti v Bažanówce v Haliči. Vojáci trávili noc ve stanech a důstojníci v nedalekých domech. Později příchodem zimy byli i vojáci též ubytováni v domech.

Na konci února 1915 byl velením jednotky pověřen Oberleutnat Rudolf Holeka. Flik 3 byl v té době umístěn na polním letišti v Minaji asi 2 km jižně od Užhorodu, později u obce Lesko u řeky San. Jednotka operovala s letadly Aviatik B.II (série 32).
Velitel Oberleutnat Rudolf Holeka byl 1. května 1915 povýšen na Hauptmann. Druhý den 2. května 1915 začala úspěšná Rakousko-Uhersko Německá ofenzíva u Gorlicea a Flik 3 brzo následoval frontové jednotky. Přesunuli se na polní letiště u Sambor a k později k městu Brody.
Pravděpodobně na podzim 1915 Flik 3 opouští velitel Hauptmann Rudolf Holeka.


Na začátku roku 1917Flik 3 velel Rittmeister Vojtěch Bárta (*Poděbrady, FAI č. 559 z 15. 12. 1916). Od něj převzal velení na jaře nebo začátkem léta 1917 Oberleutnant Johann Zwierzina.

Reorganizací celého Königlich und Kaiserlich Luftfahrtruppen byla i Flik 3 v létě 1917 přidělena specializace D – Divisions Fliegerkompanie. Tedy byla určena pro vojenský průzkum a podporu pozemních jednotek na úrovni divize. (1


Po podepsání Brest-litevského míru byla Flik 3 22. března 1918 poslána na italskou frontu. Kde se změnila její specializace na J – Jagd Fliegerkompanie, tedy stíhací jednotku určenou k ničení nepřátelských letadel a k ochraně vlastních. (2


Byla přesunuta na letiště Gardolo v Itálii, kde procházela přezbrojením a zaškolovacím a doplňovacím výcvikem. V průběhu tohoto výcviku zahynul 23. května 1918 při cvičném letu velitel Flik 3J Hauptman Johann Zwierzina.


Velení převzal jeho zástupce chefpilot Oberleutnant Friedrich Navratil.
Pod jeho velením byla přesunuta na polní letiště Romagnano v Itálii odkud začala opětovně operovat od 28. června 1918. A hned tento den si Oberleutnant Friedrich Navratil připsal na Albatrosu D.III (Oef)153.198 sestřelení nepřátelského italského Spadu.


Dne 31. srpna 1917 potkala jednotku asi největší ztráta, kdy během jednoho letu tři britští piloti dokázali sestřelit čtyři příslušníky Flik 3J během jednoho bojového letu Oberleutnant Josef Pürer, Leutnant Jaroslav Kubelík, Leutnant Stanislaus Maria Tomicki von Tomice, Stabsfeldwebel Otto Förster.
První tři jmenovaní zahynuli a jen Stabsfeldwebel Otto Förster skončil v zajetí v nepřátelské nemocnici
Toho to osudného bojového letu zúčastnil i velitel Flik 3J Oberleutnant Friedrich Miroslav Navratil a Oberleutnant Stefan Stec ti se však v zápalu boje od ostatních nováčků oddělili a čtyři výše jmenovaní byli snadnou kořistí pro nepřátelský roj vedený britským leteckým esem kapitánem Joseph Cottle.
Velitel Flik 3J Oberleutnant Friedrich Miroslav Navratil se po návratu z toho to letu psychicky zhroutil a pravděpodobně se z tohoto otřesu plně nevzpamatoval, protože 21. září při přistání havaroval v letounu a byl zraněn. Při dalším cvičném letu 21. října 1918 opětovně havaroval po nezdařeném nouzovém přistání kvůli poškození sedačky. Letoun byl zničen a Oberleutnant Friedrich Navratil byl s vážným zraněním odvezen do nemocnice. Do konce války se k jednotce nevrátil.
Velení Flik 3J převzal chefpilot Oberleutnant Franz Peter. Pod jeho velením se jednotka zúčastnila posledních bojových dnů Velké války.
Po ústupu Rakousko-Uherska na Italské frontě na přelomu října a listopadu 1918, se 2. listopadu 1918 ocitla v Innsbrucku.


Odtud 11. listopadu 1918 (někdy se udává 21. listopadu 1918) uletěl Zugsführer Adolf Bláha – dezertoval s druhým osobním letadlem velitele jednotky, s letadlem Albatros D.III (Oef) 253.116. Spolu s ním dezertoval Zugsführer Béla Mayer s letadlem Albatros D.III (Oef) 253.114. Oba pravděpodobně důsledkem navigační chyby za špatného počasí přistáli ve Schlieren u Curychu ve Švýcarsku. Zde byly piloti internováni..


Flik 3J byl rozpuštěn v Innsbrucku pravděpodobně koncem listopadu 1918.


Do konce války si Flik 3J na italské frontě připsala 15 vítězství (z niž 9 získal Oberleutnant Friedrich Navratil), vykonala na 400 bojových letů a ztratila 8 pilotů z toho 5 při bojových akcích. (V srpnu 1918 vykonal Flik 3J 164 bojových letů a ztratil 4 piloty v jediné bojové akci.)
Na ruské frontě se jejím letcům Flik 3 nebo Flik 3D podařilo sestřelit celkem 8 nepřátelských letadel.
Dohromady tedy letci z Flik 3 sestřelili 23 nepřátelských letadel.Poznámky:
1) Disponovat měla podle předpisu 4 - 6 průzkumnými letadly a několika stíhacími letouny. Dva letouny měli býti uloženy v rezervním skladu. Předpisem z 30. ledna 1918 měl Flik-D disponovat 4 dvoumístnými průzkumnými a lehkými bombardovacími letouny a 2 stíhacími letouny.
2) Jagd Fliegerkompanie měla disponovat 18 stíhacími letouny a 18 stíhacími piloty, tvořena třemi Kette (roji) po 6 letounech a pilotech. Což se vzhledem k hospodářské situaci a vývoji celé války nikdy nepodařilo naplnit. A pravděpodobně ani u žádné jiné stíhací Flik.Zdroje:
Vlastní archiv
www.up.krakow.pl
Historie a Vojenství 1/2010 – Jiří Rajlich, Vzduchem 1. světovou válkou
Historie a Vojenství 2/2010 – Jiří Rajlich, Letecká bitva národů
Rudolf Holeka Kronika prvního vojenského letce národnosti české, Jan Zahalka, Corona 1997
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#419325Verze : 0


Tento Albatros D.III Oeffag 253.08 byl osobním strojem Lt. von Tomickiho. Občas jej také používal Lt. Stec, který s ním 10. 8. 1918 získal sestřel. Tomicki padl 31. 8. 1918 v jiném letounu a 253.08 zůstal Stecovi. Stec (možná z piety, možná pro štěstí) pak Tomickiho červenobílou šachovnici používal i na svých dalších letounech.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/397431
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#397433Verze : 0
MOD


Albatros D.III Oeffag na němž létal Lt. Stefan Stec. Ležaté S s červenobílou čtyřcípou hvězdou bylo jeho osobním označením. Stroj je zajímavý umístěním kulometů před pilotem na trupu (normálně byly zabudované uvnitř trupu). Stroj byl ztracen 18.8. 1918, když s ním smrtelně havaroval Oblt. Ernst Herold von Stoda.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/397512
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#397514Verze : 0
MOD


S Oeffagem D.III (s. č. 153.198) létal v červnu 1918 u Flik 3J z letiště Romagno nový velitel Fliku Oblt. Friedrich Navratil (10 sestřelů). Hned prvního operačního dne (28. 6. 1918) s ním otevřel skóre jednotky, když sestřelil italský SPAD. Stroj v červenci havaroval a do služby se vrátil v srpnu. Kromě Navratila s letounem létali také Stfw. Otto Förster (nejméně 1 sestřel) a Kpl. August Korkisch. Stroj v počátcích své kariéry létal kompletně v barvě materiálu.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/431777
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#431779Verze : 0
MOD


Oeffag D.III (153.198) ve své pozdější podobě. Jako ostatní letouny Flik 3J dostal novou kamufláž, sestávající z nátěru tmavě zelenou barvou na trupu a na horních plochách křídel a VOP, na nějž byly natupovány skvrny tmavě hnědou. Komu patřil emblém na trupu není známo.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/431777
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#431781Verze : 0
MOD


Oeffag D.III (s. č. 153.246), s nímž v létě 1918 u Flik 3J na letišti Gargolo létali Oblt. Friedrich Navratil a Stwf. Otto Förster. Stroj v červenci 1918 těžce havaroval. Letoun nesl na trupu a horních plochách křídel a VOP nátěr tmavě zelenou barvou, doplněný natupovanými tmavě hnědými skvrnami. Spodní plochy zůstaly v barvě materiálu. Komu patřil emblém na trupu není známo.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/431782
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#431784Verze : 0
MOD


Oeffag D.III (s. č. 253.06) byl osobním strojem velitele Flik 3J Oblt. Friedricha Navratila, který s ním v létě 1918 operoval z letišť Romagno a Gargolo. Byl to také Navratilův nejúspěšnější stroj, neboť na něm dosáhl 8 ze svých 10 sestřelů. Navratil s tímto strojem 21. 10. 1918 havaroval při cvičném letu. Letoun nese na trupu a horních plochách křídel a VOP nátěr tmavě zelenou barvou, na níž byly natupovány tmavě hnědé skvrny. Emblém na trupu je Navratilovým osobním označením. Trámový kříž je pouze na směrovce. Spodní plochy zůstaly v barvě materiálu.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/431785
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#431787Verze : 0
MOD
.
 - Oeffag D.III (s. č. 253.116). Jde o druhý osobní letoun velitele Flik 3J Oblt. Friedricha Navratila. Ten s ním nezískal žádný sestřel, neboť po havárii na D.III 253.06 v říjnu 1918 musel do nemocnice. S letounem potom v listopadu 1918 dezertoval do Švýcarska Zgsf. Adolf Bláha. Stroj je zajímavý umístěním kulometů na trupu před pilotem. letoun nese standardní kamufláž Fliku 3: na trupu a na horních plochách křídel a VOP je nanesena tmavá zelená , doplněná natupovanými tmavě hnědými skvrnami.

Oeffag D.III (s. č. 253.116). Jde o druhý osobní letoun velitele Flik 3J Oblt. Friedricha Navratila. Ten s ním nezískal žádný sestřel, neboť po havárii na D.III 253.06 v říjnu 1918 musel do nemocnice. S letounem potom v listopadu 1918 dezertoval do Švýcarska Zgsf. Adolf Bláha. Stroj je zajímavý umístěním kulometů na trupu před pilotem. letoun nese standardní kamufláž Fliku 3: na trupu a na horních plochách křídel a VOP je nanesena tmavá zelená , doplněná natupovanými tmavě hnědými skvrnami.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLink z : https://www.valka.cz/topic/postview/431795
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#431797Verze : 1
MOD


Albatros D.III Oeffag sériového čísla 153.234, letiště Romagnano Dne 31. 8. 1918 byl na tomto stroji sestřelen a zahynul Oberleutnant Josef Pürer (6 sestřelů) od jednotky Flik 3. Sestřelil jej Capt. Joseph Cottle (14 sestřelů) na Camelu od 45. perutě. Jako ostatní letouny Flik 3J dostal kamufláž, sestávající z nátěru tmavě zelenou barvou na trupu a na horních plochách křídel a VOP, na nějž byly natupovány skvrny tmavě hnědou. Spodní plochy zůstaly v barvě lakovaného plátna.


Link z : https://www.valka.cz/topic/postview/611966
URL : https://www.valka.cz/FliK-3-t17411#611968Verze : 0
MOD