Main Menu
User Menu

I. skupina Bombardovací eskadry 252 [1938-1939]

1st Group of the 252nd Bomber Wing / I. Gruppe des Kampfgeschwaders 252 (I./KG 252)

     
Název:
Name:
I. skupina Bombardovací eskadry 252
Originální název:
Original Name:
I. Gruppe des Kampfgeschwaders 252
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1939
Nástupce:
Successor:
I. skupina Bombardovací eskadry 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1938-01.05.1939 Bombardovací eskadra 252
Dislokace:
Deployed:
01.11.1938-01.05.1939 Cottbus, Fliegerhorst Cottbus /

Velitel:
Commander:
01.11.1938-01.05.1939 Krahl, Werner (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.ww2.dk/air/kampf/kg252.html
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bombardovaci-eskadry-252-1938-1939-t169310#513834Verze : 1
MOD
I. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Maj Werner Krahl, 1.11.38 - 1.5.39

zformována 1.11.38 v Cottbus :


Stab I./KG252 nový
1./KG252 nová
2./KG252 nová
3./KG252 nová


1.5.39 přejmenována na I./KG2:


Stab I./KG252 se stal Stab I./KG2
1./KG252 se stala 1./KG2
2./KG252 se stala 2./KG2
3./KG252 se stala 3./KG2


Základny:


1.11.38 - 1.5.39 Cottbus
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bombardovaci-eskadry-252-1938-1939-t169310#17691Verze : 0
MOD