CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo)

     
Název:
Name:
ACHR-90M
Originální název:
Original Name:
ACHR-90M
Kategorie:
Category:
dekontaminační vozidlo
Výrobce:
Producer:
VOP 025, Nový Jičín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1997-DD.MM.2009
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
40 (28 ACHR-90 / ACHR-90M + 12 ACHR-90 CO / ACHR-90M CO)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1997 (?)
Obsluha:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Podvozek:
Chassis:
Tatra 815-2 VP33 6x6 ARMAX
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
17 200 kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
23 840 kg
Celková délka:
Overall Length:
8337 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
3244 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
330 mm
Rozvor:
Wheelbase:
? mm - ? mm
Rozchod:
Track:
? mm (přední náprava), ? mm (zadní nápravy)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T3B-928-60
- vznětový, vidlicový, vzduchem chlazený, s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu, splňující limity exhalací EURO 2
- počet válců: 8
- objem válců: 12 667 cm3
- maximální točivý moment: ? Nm při ? ot/min
- maximální výkon: 235 kW při ? ot/min
Převodovka:
Gearbox:
Tatra 10 TS 160 (?)
- synchronizovaná 5+1; řazení mechanické s pneumatickým posilovačem, normální a redukovaný chod řazený elektropneumaticky s předvolbou
Spojka:
Clutch:
jednolamelová s průměrem 430 mm s membránovou pružinou, ovládání hydraulické se vzduchovým posilovačem
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
85 km/h (maximální rychlost)
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
? l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1 000 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
30°/28°
Svah:
Gradient:
Boční náklon:
Side Slope:
Překročivost:
Trench Crossing:
0,9 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m
Nástavba:
Superstructure:
- vodní soustava s tříkomorovou nádrží z nerezové titanové oceli a čerpadlem META;
- hydraulická soustava pro pohon odstředivého čerpadla META vodní soustavy a pro pohon vyprošťovacího navijáku podvozku,
vysokotlaký agregát SANIJET C 921 D;
- 2 plovoucí čerpadla VYDRA nebo FROGY;
- 2 skládací gumové nádrže, každá o objemu 2 000 dm3;
- elektrické přenosné čerpadlo FLUX pro práci v nebezpečném prostředí a k přečerpávání agresivních kapalin;
- vyhřívací soustava pro zabezpečení činnosti s vodou až do teplot okolí -10°C;
- dekontaminační souprava (nafukovací stan, sprchy, záchytné vany a další příslušenství);
- protipožární a záchranářské vybavení (dýchací přístroje, ochranné přilby, elektrické nářadí do příkonu 2 000 W, norné stěny, absorpční materiál aj.;
- provozní příslušenství (osvětlovací souprava pro činnost v noci, jeřábek o nosnosti 50 kg pro zvedání břemen na plošinu karoserie, kanystry na pohonné hmoty, náhradní díly a nářadí).
Technické údaje
objem tříkomorové nádrže: 6000 l
maximální šířka postřiku terénu: 12 m
ohřev vody (2000 l) na 60°C: 1 hodina
maximální vzdálenost čerpání vody: 240 m

čerpadlo META:
- maximální tlak na výstupu: 1,3 MPa
- maximální dopravované množství: 1000 dm3/min


agregát C 921 SANIJET:
- studená voda o tlaku 9 MPa: 18 dm3/min
- teplá voda 38°C o tlaku 0,4 MPa: 50 dm3/min
- horká voda 95°C o tlaku 9 MPa: 14 dm3/min
- mokrá pára 120°C o tlaku 2 MPa: 540 kg/h
- suchá pára 190°C o tlaku 2 MPa: 300 kg/h
- elektrická energie: 12V, 220V/2000W

čerpadlo FROGGY:
- maximální dopravní množství při tlaku 0,15 MPa: 800 dm3/min
- maximální dopravní množství: 1 200 dm3/min
- maximální tlak na výstupu: 0,3 MPa

čerpadlo FLUX:
- maximální dopravované množství: 140 dm3/min
- maximální tlak na výstupu: 0,24 MPa

vak na vodu:
- objem: 2 000 dm3
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Provozní možnosti:
- dekontaminace bojové, dopravní a speciální techniky, staveb, komunikací, terénu a osob;
- příprava, přeprava a dočasné skladování dekontaminačních směsí a roztoků a jejich aplikaci ručními proudnicemi s postřikovými, vysokotlakými a pěnotvornými tryskami a proudnicemi s průtočnými kartáči;
- ohřev vody a generace vodní páry, která je využívána převážně k dekontaminaci silně zamaštěných motorových prostorů;
- dekontaminace osob v ochranných oděvech nebo k jejich hygienické očistě sprchováním teplou vodou nebo mycí směsí;
- mytí a dekontaminace vozovek, letištních ploch a terénu se zpevněným povrchem proudy vody nebo mycí směsí za jízdy před automobilem;
- přečerpávání a přeprava agresivních kapalných látek;
- hašení požárů klasickou hasební technikou nebo vysokotlakými proudy o tlaku až 9 MPa;
- zásobování vojsk nebo zásahových havarijních jednotek vodou, směsmi, vodní parou a elektrickou energií;
- vyprošťování a tažení poškozené techniky;
- k automobilu lze připojit manipulační plošina s dosahem do výše 15 m pro zajištění dekontaminace budov, objektů a velkorozměrné techniky.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322965Verze : 1
MOD
ACHR-90


Vozidlo bylo vyvinuto na počátku devadesátých let úsilím VTÚ 70 Brno a VOP 025 Nový Jičín v reakci na zkušenosti s nasazením vozidel ARS-12M v operaci Pouštní štít / Poštní bouře v oblasti Peského zálivu v roce 1990 a 1991. Projekt byl armádě představen na začátku roku 1992. Prototyp vozidla se do podnikových a kontrolních zkoušek zapojil v dubnu 1993.


Z vozidla ACHR-90 byl odvozen dekontaminační automobil APZ-94 určený pro použití v civilním sektoru při likvidaci ekologických havárií. Jeden APZ-94P byl vyroben pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.
ACHR-90M
Modernizované vozidlo, jehož zásadním rozpoznávacím znakem je využití podvozku z řady T815-2 ARMAX. Ve výzbroji AČR od konce devadesátých let nahrazuje prehistorická vozidla ARS-12M. První ACHR-90M byl české armádě dodán v roce 1997, do konce roku 2008 bylo zavedeno celkem 33 těchto vozidel.


Technické vybavení automobilu ACHR-90M umožňuje praktickou aplikaci všech základních principů dekontaminace - otírání povrchů průtočnými kartáči, nástřik dekontaminačních směsí o hustotě 0,2 až 3 dm3/m2, nástřik dekontaminačních směsí ve formě pěny, nástřik suspenzí, mytí vysokotlakou vodou nebo směsí o tlaku 9 MPa a působení proudy vodní páry.


Vozidla byla nasazena do operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda, na území Kuvajtu a Iráku, 2002-2003), kde měla v případě, že by irácká armáda použila zbraně hromadného ničení, plnit dekontaminační úkoly. Po obsazení Iráku koaličními vojsky nakonec zásobovala pitnou vodou obyvatelstvo iráckého města Basra.


V sestavě jednotek rychlé reakce NATO se příslušníci 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany v roce 2004 podíleli dva měsíce na zabezpečení XXXVIII. letních olympijských a XII. paralympijských her v řeckých Aténách. Do akce bylo nasazeno šest dekontaminačních vozidel ACHR-90M. V případě ohrožení měli čeští specialisté působit na sportovištích, resp. kdekoli v prostoru Atén a pomáhat řeckým záchranným složkám.


ACHR-90M dále operovaly v letech 2007 - 2009 v rámci mise ISAF na mezinárodním letišti v afghánském Kábulu (kontingenty AČR polní nemocnice a chemické jednotky / kontingenty AČR ISAF KAIA a chemické jednotky), kde chemické jednotky jednotlivých kontingentů plnily úkoly týkající se chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu (vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek, odběr vzorků a jejich analýza). ACHR-90M se v Afghánistánu také používaly k zásobování pracovišť a ubytovacích prostorů AČR na kábulském letišti užitkovou vodou. Vozidla byla dále využívána pro mytí vojenské techniky českých kontingentů a komunikací letiště.


Dekontaminační vozidlo ACHR-90M na podvozku Tatra 815 VP33 6x6 je určeno k:
- dekontaminaci bojové, dopravní a speciální techniky, staveb, komunikací, terénu a osob
- přípravě, přepravě a dočasnému skladování dekontaminačních směsí a roztoků a jejich aplikaci ručními proudnicemi s postřikovými, vysokotlakými a pěnotvornými tryskami a proudnicemi s průtočnými kartáči
- ohřevu vody a generaci vodní páry, která je využívána převážně k dekontaminaci silně zamaštěných motorových prostorů
- dekontaminaci osob v ochranných oděvech nebo k jejich hygienické očistě sprchováním teplou vodou nebo mycí směsí
- mytí a dekontaminaci vozovek, letištních ploch a terénu se zpevněným povrchem proudy vody nebo mycí směsí za jízdy před automobilem
- přečerpávání a přepravě agresivních kapalných látek
- hašení požárů klasickou hasební technikou nebo vysokotlakými proudy o tlaku až 9 MPa
- zásobování vojsk nebo zásahových havarijních jednotek vodou, směsmi, vodní parou a elektrickou energií
- vyprošťování a tažení poškozené techniky


Dekontaminace budov, objektů a velkorozměrné techniky je zajišťována pomocí manipulační plošiny s dosahem do výše 15 m, která může být připojena za automobil.


Hlavní části a příslušenství:
- podvozek Tatra 815-2 VP33 6x6
- vodní soustava
- hydraulická soustava
- 2 vysokotlaké agregáty SANIJET C 921 D,
- 2 plovoucí čerpadla VYDRA nebo FROGY
- 2 skládací gumové nádrže, každá o objemu 2000 dm3
- elektrické přenosné čerpadlo FLUX
- vyhřívací soustava
- protipožární a záchranářské vybavení
- provozní příslušenství, hadice, proudnice, náhradní díly, zásoba provozních hmot, spojovací technika apod.


Verze ACHR-90M CO je vybavena dvěma přenosnými plovoucími čerpadly VYDRA nebo FROGGY, jedním zařízením SANIJET C 921 D 18/50, jedním čerpadlem FLUX a dvěma 2 skládacími gumovými nádržemi (vaky) na 2000 dm3.


Z vojenského chemického automobilu ACHR-90M byl odvozen civilní dekontaminační automobil APZ-94A, který se od vojenské verze odlišuje rozšířenou protipožární a záchranářskou výbavou. Dva APZ-94A s pravostranným řízením byly dodány do Jihoafrické republiky.
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#58664Verze : 4
MOD
Kolona vozidel ACHR-90 a ACHR-90M z rámce 1. česko-slovenského praporu radiační, chemické a biologické ochrany nasazeného v roce 2003 do operace Enduring Freedom, během které působil ze základny Camp Doha v Kuvajtu.

(zdroj neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#277742Verze : 0
MOD
Způsoby použití ACHR-90M.

(VOP 025)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#296509Verze : 0
MOD
Prototyp ACHR-90.

Zdroj: Modifikácie vojenských a ďalších špeciálnych vozidiel, TATRA Kopřivnice


ACHR-90 maskovací náter.
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#315532Verze : 0
Prototyp ACHR-90.

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#355226Verze : 0
MOD
ACHR-90 (VPZ 217 91-62) ze sestavy 1. česko-slovenského praporu radiační, chemické a biologické ochrany, Irák/Kuvajt, jaro 2003.

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#321632Verze : 0
MOD
ACHR-90 CO (VPZ 408 04-00) z výzbroje 155. záchranného praporu, léto 2004.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#82471Verze : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 325 69-16) z výzbroje 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, květen 2005.
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#123968Verze : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 345 05-32) z výzbroje 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, červen 2006.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#292845Verze : 0
MOD
ACHR-90M CO (VPZ 431 44-86) z výzbroje 156. záchranného praporu, srpen 2007. Cena jednoho vozidla v roce 2004 činila 20 497 500,60 Kč.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#259139Verze : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 293 36-14) z výzbroje 215. praporu bojového zabezpečení, 21. základna taktického letectva, Čáslav, květen 2009.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#313952Verze : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 335 34-26) ze sestavy 2. kontingentu AČR ISAF KAIA a CHJ zachycený při oplachu komunikací kábulského mezinárodního letiště, březen 2009.

(2. kontingent AČR KAIA a chemické jednotky - www.kaia.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322980Verze : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 324 85-57, rok výroby 2003 ?), 1. rota chemické ochrany, 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany, červen 2010.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#363963Verze : 0
MOD
ACHR-90M CO (VPZ 023 50-13, rok výroby 2009), 3. rota chemické ochrany, 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany, IDET 2011, květen 2011. Zobrazený exemplář patří k posledním vyrobeným vozidlům řady ACHR-90M. Typ ACHR-90M CO byl předurčen k plnění úkolů civilní ochrany v sestavě záchranných praporů. V době, kdy se 023 50-13 vyráběl, však už všechny tyto útvary byly zrušeny a samostatné záchranné roty patřičným vybavením již disponovaly. Vozidlo tak nakonec putovalo do řad 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. To, že se jedná o verzi ACHR-90M CO je mj. patrné z toho, že v zadní části vozidla je přepravován pouze jeden agregát C 921 SANIJET.


URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#420917Verze : 0
MOD
ACHR-90M na letišti v Kábulu na cestě k připravenému transportnímu letounu An-124 Ruslan, který ho dopraví zpátky do ČR, prosinec 2013. Dekontaminační vozidlo ACHR-90M bylo na území Afghánistánu nasazeno od dubna 2007 do prosince 2008 v sestavě 1., 2., 3., 4. a 5. jednotky polní nemocnice a chemické jednotky. Od prosince 2008 do června 2010 pak v rámci 1., 2. a 3. kontingentu AČR Kabul International Airport a chemické jednotky na letišti v Kábulu. Poté operovalo v sestavě 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. jednotky chemické a biologické ochrany v sestavě sil ISAF dislokované taktéž na kábulském letišti.

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#502588Verze : 0
MOD
Vozy ACHR-90M společně s automobily T810-V, T-815-2 Multilift MK.IV, úpravnou vody ÚV-2000, systémem Linka-82 a rozvinutou soupravou pro dekontaminaci osob z výzbroje 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany na španělském polygonu San Gregorio, cvičení Trident Juncture 2015, 24. října 2015. Hlavní části aliančního cvičení Trident Juncture 2015 se zúčastnilo čtyřicet příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Na starost měli dekontaminaci techniky a osob cvičících partnerů. Liberecká četa dekontaminace byla zařazena do mezinárodní protichemické roty spolu s bulharskou a britskou četou chemického průzkumu a týmem odběru vzorků. Rotě veleli polští vojáci. Cvičení Trident Juncture 2015 se uskutečnilo v 16 lokalitách ve Španělsku, Portugalsku a Itálii a bylo jedním z největších aliančních cvičení. Zapojeny do něj byly vyčleněné vzdušné, pozemní, námořní i speciální síly. Zúčastnilo se ho celkem 36 000 vojáků z více než 30 zemí NATO a partnerských států. Cvičení probíhalo v několika fázích od 3. října do 16. listopadu 2015 a bylo součástí přípravy aliančních sil rychlé reakce (NRF) a sil velmi rychlé reakce (VJTF). Za AČR se tohoto cvičení zúčastnili určení příslušníci vzdušných (212. taktická letka, 222. vrtulníková letka/LOSO), pozemních (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany) a speciálních sil (601. skupina speciálních sil). Celkem se jednalo o více než 250 vojáků. Z letecké techniky byly nasazeny 4 vrtulníky Mi-171Š SOF II (9774, 9799, 9806, 9813) a 6 letounů L-159A ALCA (6052, 6057, 6058, 6062, 6064, 6066), které působily ze základny ve španělské Zaragoze.

(Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#541953Verze : 3
MOD
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!