Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L]

Mil Mi-171Sh
Миль Ми-171Ш
     
Název:
Name:
Mil Mi-171Š Mil Mi-171Sh
Originální název:
Original Name:
Миль Ми-171Ш
Kategorie:
Category:
víceúčelový vrtulník utility helicopter
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2002-DD.MM.20RR OAO Ulan-Udenský letecký závod, Ulan-Ude Ulan-Ude
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2002-DD.MM.20RR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~701) (Rusko / Russia)
42 (Alžírsko / Algeria)
8 (Bangladéš / Bangladesh)
16 (ČR, přehled / Czech Republic, overview)
10 (Chorvatsko / Croatia)
4 (Ghana)
20? (Írán - policie / Iran - police)
6 (Kazachstán / Kazakhstan)
5 (Keňa / Kenya)
10+ (Nigérie / Nigeria)
6+ (Peru) + 8 (12/2014)
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1996
Osádka:
Crew:
3-5
- 2 piloti / 2 pilots
- 1-3 technici/střelci / 1-3 flight engineers /gunners
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
hlavní a vyrovnávací rotor main and antitorque rotor
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
7642 kg 16848 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
11100 kg 24471 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
13000 kg 28660 lb
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
25,35 m 83 ft 2in
Délka trupu:
Fuselage Length:
18,65 m 61 ft 2 ¼ in
Šířka trupu:
Fuselage Width:
2,50 m 8 ft 2 ⅜ in
Celková výška:
Overall Height:
5,522) m 18 ft 1 ¼ in 2)
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
21,29 m 69 ft 10 ¼ in
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
3,91 m 12 ft 9 ⅞ in
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
355,93 m2 3831.2 ft2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
11,99 m2 129.06 ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
turbohřídelový turboshaft
Počet motorů:
Number of engines:
2
Typ:
Type:
Klimov TV3-117VM
- výkon jednoho motoru: 1618 kW (2200 k)
Klimov TV3-117VM
- power output of one engine: 2170 shp
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
vnitřní: 1930 l
přídavné: 1388 l
internal: 510 US gal / 425 Imp gal
auxiliary: 367 US gal / 305 Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
250 km/h v 1000 m 155 mph in 3281 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
230 km/h v 1000 m 143 mph in 3281 ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
4,5 m/s 886 ft/min
Statický dostup:
Static Ceiling:
3980 m 13058 ft
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
6000 m 19685 ft
Dolet:
Range:
4603) km 2863) mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
10654) km 6624) mi
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
osoby:
- 20 vojáků v plné polní
- 36 cestujících
- 12 nosítek

náklad:
- v kabině: 4000 kg
- v podvěsu pod trupem: 4000 kg (3000 kg)
persons:
- 20 fully equipped troops
- 36 passengers
- 12 litters

cargo:
- in cabin: 8818 lb
- externally slung load: 8818 lb (6614 lb)
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
přední a zadní (rampa) střeliště:
- PKT
levé a pravé boční střeliště
- PK
- PKM
- RPK

nebo

levé a pravé boční střeliště (+ rampa):
- PK
- PKM
- RPK
- M134


vnější závěsníky (6x, nosnost 1400 kg):
- 4x raketnice UB-16-57
- 4x raketnice UB-32-57
- 4x raketnice B8V20-A
- 4x 250kg puma
- 4x kanónový kontejner UPK-23-250
- 8x protitanková řízená střela 9M114
- 8x protitanková řízená střela 9M120 Ataka
- 6x přídavná nádrž
front and rear (ramp) gun port:
- PKT
port and starboard gun port:
- PK
- PKM
- RPK

or

port and starboard gun port (+ ramp):
- PK
- PKM
- RPK
- M134


external pylons (6x, payload 3086 lb):
- 4x rocket pod UB-16-57
- 4x rocket pod UB-32-57
- 4x B8V20-A rocket pod
- 4x 250 kg (551 lb) bomb
- 4x UPK-23-250 gun pod
- 8x 9M114 anti-tank guided missile
- 8x 9M120 Ataka anti-tank guided missile
- 6x external fuel tank
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:
1)

1)

Poznámka:
Note:
1) Mi-8AMTŠ
2) s otáčejícími se rotory, 4,75 m bez rotorů
3) taktický dolet
4) maximální přeletová vzdálenost
1) Mi-8AMTSh
2) with rotors turning, 15ft 7in without rotors
3) tactical range
4) ferry range
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#166778 Verze : 0
Mil Mi-171Š (Mi-171Sh, Ми-171Ш) - nová generácia bojových vrtuľníkov vychádzajúca z typovej rady Mi-8 / Mi-17 (v Rusku označovaný ako Mi-8AMTŠ).

Je určený pre vysokoefektívny boj s pancierovanou i nepancierovanou technikou protivníka (tanky, obrnené vozidlá, vozidlá), hladinovými plavidlami a vzdušnými prostriedkami. Okrem toho je súčasne schopný plniť vzdušno-výsadkové operácie a ďalšie špeciálne úlohy.
Hlavné využitie vrtuľníka sa predpokladá vo vojenských aeromobilných operáciách, kde sa dá účinne využiť výzbroj na ničenie uzlov odporu protivníka a palebnú podporu vlastných výsadkov. Na variantu Mi-171Š je možné upraviť ľubovoľnú predchádzajúcu variantu Mi-17/Mi-171.

Zdroj:
www.uuaz.ru
www.arms-expo.ru
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#166765 Verze : 0
Mi-8AMTŠ určený pro ruské letectvo vzlétá z továrního letiště Ulan-udenského závodu.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Russian Helicopters)

(Russian Helicopters)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#523782 Verze : 0
Mi-171Š v AČR:

Vrtuľníky Mi-171Š sú bojovou verziou transportných vrtuľníkov Mi-171. Vrtuľník má oproti transportnej verzii rozšírené prístrojové vybavenie, 6 vonkajších závesníkov pre celú škálu výzbroje (vrátane potrebných prístrojových prvkov na navedenie a ovládanie výzbroje) a integrovanú guľometnú výzbroj. Vzhľadom k schopnosti niesť protitankové riadené strely (prípadne neriadené rakety rôznych kalibrov a bomby) môže byť vrtuľník Mi-171Š účinnou zbraňou proti opancierovaným i neopancierovaným cieľom, poľným opevneniam, ale aj plošným cieľom. Vrtuľník má, vzhľadom na svoje použitie, aj pancierovanie pilotnej kabíny a ďalších dôležitých agregátov.

Vzhľadom k tomu, že vrtuľník je okrem palebnej podpory určený aj na prepravu nákladov a transport pasažierov, je na pravej strane vybavený rozšírenými dverami na vstup do nákladovej kabíny a na želanie zákazníka môže by v zadnej časti vybavený hydraulicky sklopnou nájazdovou rampou (miesto dvojkrídlových dverí).

Česká republika pri objednávke vrtuľníkov Mi171Š nepožadovala práve útočné schopnosti vrtuľníkov, takže nie sú vybavené výzbrojou a potrebným prístrojovým vybavením na ovládanie výzbroje. Jediné čo z tohto zostalo zachované je šesť vonkajších závesníkov, ktoré sú určené na prídavné palivové nádrže. Celkovo bolo objednaných 16 vrtuľníkov Mi-171Š, s možnosťou dodatočnej dodávky ďalšej dvojice (dodávka vrtuľníkov mala byť ukončená do konca roku 2007).

Vrtuľníky Mi-171Š pre AČR sú vybavené:
- motory TV3-117VM
- zadná hydraulicky sklopná nájazdová plošina (iba 8 ks)
- rozšírené pravé dvere nákladového prietoru
- palubný žeriav u pravých bočných dverí s nosnosťou 300 kg, u ľavých bočných dverí bežný žeriav s nosnosťou 170 kg
- tlmič vybrácií hlavy nosného rotoru (znižuje vybrácie celého vrtuľníku hlavne pri štarte a pristátí)
- systém ochladzovania výstupných plynov z motorov (tzv. EVO)
- pomocná energetická jednotka SAFÍR českej výroby
- vonkajšie bočné závesníky pre až 6 prídavných palivových nádrží
- snímateľné pancierovanie častí pilotnej kabíny a pevné pancierovanie vybraných prvkov motoru a hlavného reduktoru
- úpravy kabíny a vonkajších svetiel pre použitie systému nočného videnia, vrátane vlastných noktovizorov
- odpovedač civilného identifikačného systému, ktorý umožňuje lety nad územím ČR bez obmedzenia
- nové prvky signalizácie, ovládania, pilotáže a záznamu letových parametrov
- lafetácia guľometov kalibru 7,62 mm v obidvoch bočných dverách nákladnej kabíny.

Po dodaní vrtuľníkov nasledovala modernizácia vrtuľníkov v domácich leteckých opravovniach, kde sa vrtuľníky vybavili zariadeniami nevyhnutnými pre spoluprácu v rámci NATO, ale aj pre ďalšie využitie vrtuľníkov, napr. v integrovanom záchrannom systéme (IZS):
- stabilizovaná plošina s optolelektronickým systémom nočného vienia FLIR
- systém pohyblivej mapy
- letecká rádiostanica AN/ARC-210
- štandartný palubný odpovedač NATO
- rádionavigačný systém (VOR, LOC, GS, MKR a TACAN)
- havarijná rádiostanica
- poveternostný rádiolokátor
- vonkajší podtrupový záves s hmotnosťou 4.000 kg (miesto štandartného s nosnosťou 3.000 kg)
- vyhľadávací svetlomet s infračerveným filtrom (SX-16)
- družicový navigačný systém GPS
- nová kamufláž podľa štandartov AČR a NATO
- klimatizácia kabíny
- systém plánovania a bojovej podpory
- multifunkčné displeje

Vrtuľníky určené pre IZS ďalej obdržali:
- rádiostanica MATRA pre IZS
- zariadenie pre hasenie požiarov
- sanitné vybavenie (nosítka).

A-report, Zbraně a Technika 2005-2006, AVIS 2007, ISBN 97880-7278-400-4
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#261747 Verze : 1
Mi-171Š (9813) z výzbroje 232. vrtulníkové letky českého letectva.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#169638 Verze : 0
Mi-171Š (9774), 232. vrtulníková letka, 23. základna vrtulníkového letectva, Den NATO 2007.

Zdroj: vlastní archív

Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#279483 Verze : 0
Mi-171Š 226 (c/n 171S00071913010U) chorvatského letectva při zastávce na letišti Pardubice na cestě na cvičení Joint Action ve Švédsku.

Mi-171Š 226 náleží k letce víceúčelových vrtulníků příslušející k 91. základně Záhřeb-Pleso, letka sídlí na letecké základně Lučko (Eskadrila višenamjenskih helikoptera, 91. zrakoplovna baza Zagreb - Pleso, Zračno pristanište Lučko)

letiště Pardubice 26.10.2006
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - vlastní foto

vlastní foto
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#375214 Verze : 3
Mi-171Š SOF II (9774) z výzbroje 222. vrtulníkové letky (LOSO) při nácviku zásahu proti teroristům, kdy na místo zasazovala úderné síly, cvičení Jackal Stone 2014, americká kasárna Baumholder v SRN, 12. září 2014. Cvičení Jackal Stone vzniklo na základě cvičení Shamrock Key z roku 2006, kdy jednotky z Polska, Litvy, Estonska, Lotyšska a Norska cvičily na území pobaltských států. Jackal Stone 2014 probíhalo na území Německa ve výcvikových prostorech Grafenwoehr, Hohenfels a Baumholder a na území a ve vodách patřících Nizozemsku. Cvičení se včetně podpůrného personálu zúčastnilo na 1.500 cvičících, kteří zastupovali Českou republiku, Finsko, Litvu, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, USA a Velkou Británii. Z České republiky se cvičení účastnilo 109 příslušníků 601. skupiny speciálních sil, 103. centra CIMIC/PSYOPS, LOSO a pozemní personál z 22. základny vrtulníkového letectva.

Scénář cvičení se odehrával ve fiktivní zemi Freedonii ohrožované teroristickou sítí, která ji činností svých skupin destabilizuje a ohrožuje životy místních obyvatel. Země se proto obrátila o pomoc na OSN, která schválila vojenskou podporou vlády Freedonie, a to v podobě působení jednotek pro speciální operace. Mezi hlavní cíle cvičení patřilo především procvičení narušování činností teroristických skupin prostřednictvím ofenzivních činností. Příslušníci štábu při plánování operací procvičovali standardní operační postupy při práci v mezinárodním štábu a otestovali komunikaci s jednotkami v různých prostorech bojové činnosti. České vrtulníky vyčleňované pro plnění úkolů speciálních sil se tohoto cvičení účastnily vůbec poprvé v rámci nově budované schopnosti LOSO.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (US Army / Erich Backes)

(US Army / Erich Backes)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#536027 Verze : 5
Mi-171Š SOF II (9806) z výzbroje 222. vrtulníkové letky (LOSO) na cvičení Trident Juncture 2015, 9. října 2015. Cvičení Trident Juncture 2015 se uskutečnilo v 16 lokalitách ve Španělsku, Portugalsku a Itálii a bylo jedním z největších aliančních cvičení. Zapojeny do něj byly vyčleněné vzdušné, pozemní, námořní i speciální síly. Zúčastnilo se ho celkem 36 000 vojáků z více než 30 zemí NATO a partnerských států. Cvičení probíhalo v několika fázích od 3. října do 16. listopadu 2015 a bylo součástí přípravy aliančních sil rychlé reakce (NRF) a sil velmi rychlé reakce (VJTF). Za AČR se tohoto cvičení zúčastnili určení příslušníci vzdušných (212. taktická letka, 222. vrtulníková letka/LOSO), pozemních (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany) a speciálních sil (601. skupina speciálních sil). Celkem se jednalo o více než 250 vojáků. Z letecké techniky byly nasazeny 4 vrtulníky Mi-171Š SOF II (9774, 9799, 9806, 9813) a 6 letounů L-159A ALCA (6052, 6057, 6058, 6062, 6064, 6066), které působily ze základny ve španělské Zaragoze.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#541918 Verze : 5
Mi-171Š SOF II (9806) z výzbroje 222. vrtulníkové letky (LOSO) při nácviku rychlého slanění (Fast Roping), cvičení Trident Juncture 2015, 24. října 2015. Při plnění výcvikového úkolu v rámci tohoto cvičení došlo přibližně 15 km severovýchodně od Zaragozy dne 5. listopadu 2015 v 16.45 k havárii vrtulníku Mi-171Š SOF II (9774). Stroj měl za úkol provést vysazení vojáků při přepadu. K nehodě došlo těsně předtím, než byli vojáci vysazeni za pomoci rychlého slanění. Na palubě se v tu dobu nacházelo jedenáct "operátorů" a pět členů osádky, přičemž došlo ke zranění druhého pilota a čtyř přepravovaných vojáků z 601. skupiny speciálních sil. Zhruba v 10 metrech nastalo prosednutí vrtulníku s následným dopadem na zem. Stroj byl vážně poškozen.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#541921 Verze : 6
Mi-171Š SOF II (9799) z výzbroje 222. vrtulníkové letky (LOSO) společně se španělským strojem CH-47D Chinook (španělské označení HT.17) od Praporu transportních vrtulníků V provádí zasazení speciálních sil do boje o fiktivní město Casas Altos, polygon San Gregorio, cvičení Trident Juncture 2015, 4. listopadu 2015.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - (US Army / Visual Information Specialist Martin Greeson)

(US Army / Visual Information Specialist Martin Greeson)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#541925 Verze : 2
Mil Mi-8AMTŠ

autor: Erik Romanenko (Erik Rostovspotter)
https://www.facebook.com/erik.rostovspotter
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] -Web autora : https://www.facebook.com/erik.rostovspotter
Zveřejněno s laskavým svolením autora

Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] -Web autora : https://www.facebook.com/erik.rostovspotter
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#531235 Verze : 0
...
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - Mi-171, transportná varianta (foto: výrobca)

Mi-171, transportná varianta (foto: výrobca)
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - Mi-171, transportná varianta (foto: výrobca)

Mi-171, transportná varianta (foto: výrobca)
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#166766 Verze : 1

Diskuse

Označení Mi-171Š je běžně používané v dokumentech naší armády jako označení těchto vrtulníků takže nevidím důvod nazývat je jinak.Je sice pravda že závěsníky jsou určené pouze pro nesení přídavných palivových nádrží (tudíž odpadá možnost vrtulníky použít pro útočné operace) ovšem základem je typ Mi-171Š (přestavba respektive zneschopnění závěsníků a demontáž střeliště je pokud se nepletu provedena z důvodu platnosti mezinárodních smluv,díky kterým byly svého času i všechny stávající Mi-17 a Mi-8 zbaveny vnějších závěsníků pro UB-16 a UB-32).
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#246959 Verze : 0

Citace - Darkfold :

Označení Mi-171Š je běžně používané v dokumentech naší armády jako označení těchto vrtulníků takže nevidím důvod nazývat je jinak.Je sice pravda že závěsníky jsou určené pouze pro nesení přídavných palivových nádrží (tudíž odpadá možnost vrtulníky použít pro útočné operace) ovšem základem je typ Mi-171Š (přestavba respektive zneschopnění závěsníků a demontáž střeliště je pokud se nepletu provedena z důvodu platnosti mezinárodních smluv,díky kterým byly svého času i všechny stávající Mi-17 a Mi-8 zbaveny vnějších závěsníků pro UB-16 a UB-32).

To že sa tak "bežne" označujú je sice pravda, ale prave to "Š" znamená "šturmovyj" a bez výzbroje ními nemôžu byť.
Š-ka sú na prvý pohľad zistiteľné zástavbou lafety guľometu PKT v nose vrtuľnika, kde je stredové okno nahradené textilnym krytom guľometu s mieridlami.
Obsahuje aj lafetu zadného guľometu PKT , ktorá však zvonku nemusí byť viditeľna.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - zadná lafeta PKt v transportnej polohe

zadná lafeta PKt v transportnej polohe
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - zadná lafeta guľometu PKT v bojovej polohe.

zadná lafeta guľometu PKT v bojovej polohe.
Mil Mi-171Š [Kód NATO: Hip-L] - Kryt lafety predného guľometu PKT s mieridlami.

Kryt lafety predného guľometu PKT s mieridlami.
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#246993 Verze : 0

Citace - Lubo :

Citace - Darkfold :

Označení Mi-171Š je běžně používané v dokumentech naší armády jako označení těchto vrtulníků takže nevidím důvod nazývat je jinak.Je sice pravda že závěsníky jsou určené pouze pro nesení přídavných palivových nádrží (tudíž odpadá možnost vrtulníky použít pro útočné operace) ovšem základem je typ Mi-171Š (přestavba respektive zneschopnění závěsníků a demontáž střeliště je pokud se nepletu provedena z důvodu platnosti mezinárodních smluv,díky kterým byly svého času i všechny stávající Mi-17 a Mi-8 zbaveny vnějších závěsníků pro UB-16 a UB-32).

To že sa tak "bežne" označujú je sice pravda, ale prave to "Š" znamená "šturmovyj" a bez výzbroje ními nemôžu byť.
Š-ka sú na prvý pohľad zistiteľné zástavbou lafety guľometu PKT v nose vrtuľnika, kde je stredové okno nahradené textilnym krytom guľometu s mieridlami.
Obsahuje aj lafetu zadného guľometu PKT , ktorá však zvonku nemusí byť viditeľna.No,ono to bude ještě trošku složitější.Samozřejmě souhlasím s tím že bez výzbroje byl to správně Š být neměla ale zapomínáme ještě na avionické změny a změny uvnitř nákladového prostoru a na vnějšku vrtulníku (například pancéřování kolem kabiny,které je standart pro Mi-171Š ale nikoli pro Mi-171) oproti standartní Mi-171,které jsou ale u Mi-171Š AČR zachovány (pochopitelně se změnou ve faktu že jsou demontovány zbraně) takže ve výsledku je ten vrtulník někde na půli cesty mezi Mi-171 a Mi-171Š.Mimochodem ono to "běžné" označení je opodstatněné protože tyto vrtulníky skutečně byly vyrobeny jako Mi-171Š přičemž bezvýzbrojní úprava (například okno místo příďového kulometu nebo demontáž/nemontáž zbraňového ovládání ze závěsníků) byla provedena až na přání zákazníka (když to řeknu přeneseně na mě podrobněji známějším typu,Su-22M4 zůstává verzí Su-22M4 ať už si zákazník z modifikačního balíku vybere cokoli a to včetně jiného motoru Smile ).


Na závěr jedna perlička-píšeš že příďové střeliště je charakteristické.Bohužel jak je vidno z některých fotografií Mi-171Š, není tomu tak.Jsou mi známy fotografie (k nalezení na webu) Mi-171Š bez předního střeliště ovšem s kompletní výzbrojí.
Mrkni třeba do těchto odkazů:


www.defesanet.com.br


http://milparade.udm.ru/21/40.html
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#247003 Verze : 0
Na závěr jedna perlička-píšeš že příďové střeliště je charakteristické.Bohužel jak je vidno z některých fotografií Mi-171Š, není tomu tak.Jsou mi známy fotografie (k nalezení na webu) Mi-171Š bez předního střeliště ovšem s kompletní výzbrojí.
Mrkni třeba do těchto odkazů:


www.defesanet.com.br


http://milparade.udm.ru/21/40.html


Netreba zasa verit vsetkemu co je na webe.


k prvemu odkazu. Samozrejme ze najnovsie serie MI-171Š a MI-8MTV5 (su to dvojicky) so spicatym predkom predny gulomet PKT nemaju.
k druhemu odkazu. nie je to MI-171Š ale MI-17
URL : https://www.valka.cz/Mil-Mi-171S-Kod-NATO-Hip-L-t42315#375226 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více