Main Menu
User Menu

Zaragoza

Saragossa

     
Název:
Name:
Zaragoza
Originální název:
Original Name:
Zaragoza
Další názvy:
Other Names:
Saragossa (katalánsky, anglicky)
Caesaraugusta (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Zaragoza
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°39'00.00"N 0°52'59.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
24 p.n.l
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
20.08.1710-DD.08.1710
Pěší pluk Hraběte Huntingdona
Earl of Huntingdon\'s Regiment of Foot
DD.MM.1749-DD.MM.1752
2. lombardský pěší pluk
2nd Infantry Regiment of Lombardy
DD.MM.1944-15.01.1960
5. armádní sbor
5th Army Corps
DD.MM.1944-10.07.1965
5. vojenská oblast
5th Military Region
DD.MM.1944-15.01.1960
51. horská divize
51st Mountain Division
15.01.1960-10.07.1965
3. armádní sbor
3rd Army Corps
15.01.1960-10.07.1965
3. jezdecká brigáda "Castillejos"
3rd Cavalry Brigade "Castillejos"
15.01.1960-10.07.1965
51. horská divize "Teruel"
51st Mountain Division "Teruel"
10.07.1965-01.05.1988
1. smíšený ženijní pluk
1st Mixed Engineer Regiment
10.07.1965-DD.MM.1985
12. lehký pěší pluk "Las Navas"
12th Light Infantry Regiment "Las Navas"
10.07.1965-DD.MM.RRRR
20. polní dělostřelecký pluk
20th Field Artillery Regiment
10.07.1965-DD.MM.1986
5. lehká jezdecká skupina
5th Light Cavalry Group
10.07.1965-05.01.1984
5. skupina logistiky
5th Logistic Group
10.07.1965-05.01.1984
5. smíšené mobilizační seskupení
5th Mixed Mobilisation Groupment
10.07.1965-05.01.1984
5. vojenská oblast
Vth Military Region
10.07.1965-05.01.1984
5. zdravotnická skupina
5th Medical Group
10.07.1965-DD.MM.RRRR
51. rota speciálních operací
51st Special Operations Company
01.12.1965-31.12.2015
72. protiletadlový dělostřelecký pluk
72nd Antiaircraft Artillery Regiment
DD.MM.1965-05.01.1984
5. pěší brigáda operativní obrany teritoria
5th Infantry Brigade of Operational Defense Territories
DD.MM.1965-05.01.1984
5. smíšený ženijní prapor
5th Mixed Engineer Battalion
DD.MM.1966-01.07.1996
65. pluk vysokohorských myslivců "Valladolid"
65th Alpine Mountain Jaeger Regiment "Valladolid"
15.07.1972-31.10.1992
406. taktické stíhací výcvikové křídlo
406th Tactical Fighter Training Wing
DD.MM.1976-01.05.1988
Speciální pontónový ženijní pluk
Special Pontoon Engineer Regiment
DD.MM.1981-01.01.2010
4. obrněný jezdecký pluk "Pavía"
4th Armored Cavalry Regiment "Pavía"
DD.03.1986-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny "general Ricardos"
Services Unit of the Base "General Ricardos"
01.05.1986-01.01.2017
11. lehký obrněný jezdecký pluk "España"
11th Light Armored Cavalry Regiment "España"
01.05.1986-01.01.2017
2. jezdecká brigáda "Castillejos"
2nd Cavalry Brigade "Castillejos"
01.05.1986-DD.05.1987
9. lehký obrněný jezdecký pluk "Numancia"
9th Armored Light Cavalry Regiment "Numancia"
01.05.1986-DD.05.1987
Lehká obrněná jezdecká skupina "Cazadores de Tetuán" I/9
1st Light Armored Cavalry Group "Cazadores de Tetuán"
01.05.1986-DD.MM.RRRR
Lehká obrněná jezdecká skupina "Lanceros de Borbón" I/11
1st Light Armored Cavalry Group "Lanceros de Borbón"
01.05.1986-01.01.2010
Mechanizovaná jezdecká skupina "Húsares Españoles" II/11
2nd Mechanized Cavalry Group "Húsares Españoles"
01.05.1986-DD.MM.2006
Obrněná jezdecká skupina "María Cristina" I/4
1st Armored Cavalry Group "María Cristina"
18.12.1986-01.01.2008
22. obrněná ženijní skupina
22nd Armored Engineer Group
01.01.1987-04.03.1997
2. skupina logistické podpory
2nd Logistic Support Group of the 2nd Cavalry Brigade
DD.05.1987-01.01.2010
9. lehký obrněný jezdecký pluk "Numancia"
9th Armored Light Cavalry Regiment "Numancia"
DD.05.1987-01.01.2010
Lehká obrněná jezdecká skupina "Cazadores de Tetuán" I/9
1st Light Armored Cavalry Group "Cazadores de Tetuán"
01.05.1988-01.04.1988
1. ženijní pluk
1st Engineer Regiment
01.05.1988-DD.MM.RRRR
12. speciální pontónový ženijní pluk
12th Special Pontoon Engineer Regiment
22.09.1988-DD.MM.RRRR
41. seskupení logistické podpory
41st Logistic Support Group
01.02.1996-01.01.2017
4. lehký obrněný jezdecký pluk "Pavía"
4th Light Armored Cavalry Regiment "Pavía"
04.03.1997-01.01.2017
2. skupina podpory velení
2nd Command Support Group of the 2nd Cavalry Brigade
04.03.1997-01.01.2017
22. skupina logistické podpory
22nd Logistic Support Group of the 2nd Cavalry Brigade
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
13. železniční pluk
13th Railways Regiment
06.09.2002-21.01.2011
2. skupina pozemní logistické podpory
2nd Land Logistic Support Group
DD.12.2004-DD.MM.RRRR
3. zdravotní skupina
3rd Medical Group
DD.MM.2006-01.01.2017
Lehká obrněná jezdecká skupina "Húsares de la Princesa" I/4
1st Light Armored Cavalry Group "Húsares de la Princesa"
01.01.2008-01.01.2017
22. ženijní prapor
22nd Engineer Battalion
01.01.2010-01.01.2017
Průzkumná jezdecká skupina "Numancia" II/11
2nd Reconnaissance Cavalry Group "Numancia"
21.01.2011-DD.MM.RRRR
Logistická brigáda
Logistic Brigade
01.01.2017-DD.MM.RRRR
1. brigáda "Aragón"
1st Brigade "Aragón"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
01.01.2017-DD.MM.RRRR
11. jezdecký pluk "España"
11th Cavalry Regiment "España"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
4. obrněný pluk "Pavía"
4th Armored Regiment "Pavía"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Lehká obrněná jezdecká skupina "Numancia" II/11
2nd Light Armored Cavalry Group "Numancia"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Obrněná jezdecká skupina "Húsares de la Princesa" II/4
2nd Armored Cavalry Group "Húsares de la Princesa"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Tankový prapor "Flandes" I/4
1st Tank Battalion "Flandes"
DD.MM.RRRR-15.12.2008
13. železniční pluk
13th Railways Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ubytovací zařízení vojenské logistiky Castillejos
Residence of Military Logistic Castillejos
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ubytovací zařízení vojenské logistiky Palafox
Residence of Military Logistic Palafox
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství staveb č. 3
Command of Constructions No. 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka diskontinuální základny San Jorge
Services Unit of Discontinued Military Base San Jorge
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny “Agustina de Aragón”
Services Unit of Quarters “Agustina de Aragón”
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny “San Fernando”
Services Unit of Quarters “San Fernando”
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny “Sangenis”
Services Unit of Quarters “Sangenis”
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
URL : https://www.valka.cz/Zaragoza-t82711#303149Verze : 1
MOD
Vojenské jednotky, zväzky a veliteľstvá dislokované v meste:Zväzky:
XXXX-souč. 2. jazdecká brigáda "Castillejos" / Brigada de Caballeria "Castillejos" II. (2nd Cavalry Brigade "Castellejos")
41. logistická podporná skupina / Agrupación de Apoyo Logístico nº41. (41st Logistics Support Group)


Útvary a jednotky:
1987-souč. 9. ľahký obrnený pluk "Numancia" / Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Numancia″ No. 9
12. ľahký obrnený pluk "Farnesio" / Regimiento de caballería ligero acorazado "Farnesio" No. 12.
12. pluk ženijných špecialistov a pontonierov / Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 (12th Engineering Specialities and Pontoneer Regiment)
13. železničný pluk / Regimiento de Ferrocarriles nº13 (13th Railway Regiment)
72. protilietadlový delostrelecký pluk / Regimiento de Artillería Antiaérea nº 72. (72nd Anti-aircraft Artillery Regiment)


Ďalšie vojenské inštitúcie
Všeobecná vojenská akadámia / Academia General Militar (General Military Academy)Zdroj: www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Zaragoza-t82711#303152Verze : 0
MOD