Fierlinger, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Fierlinger Fierlinger
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdenek
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Fierlinger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.07.1891 Olomouc /
11.07.1891 Olomouc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.05.1976 Praha /
02.05.1976 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- predseda vlády Československej republiky - Prime Minister of Czechoslovak republic
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- veliteľ 9. roty v bojoch u Zborova - Company Commander of the 9th Company in the fighting at Zborov
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
prawo.sejm.gov.pl
biography.hiu.cas.cz
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#646178 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Fierlinger Fierlinger
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdenek
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Fierlinger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Milan Mojžíš; Michal Rak: Zborov 1917-2017, ISBN 9788075571809
prawo.sejm.gov.pl
www.prazskyhradarchiv.cz
https://issuu.com/nv_sample/docs/legie2014
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#646179 Verze : 0
Zdeněk Fierlinger


* 11.07.1891, Olomouc
+ 02.05.1976, Praha


- předseda československé vlády


Jeho otec byl středoškolský profesor


Po obecné škole studoval na gymnáziu a obchodní škole


1910-1914 po maturitě odjíždí pracovat do ruského Rostova na Donu jako americké firmy MacCormick International Harvester, služebně pobýval také v New Yorku v USA


31.8.1914 přijat v první skupině tzv. starodružiníků k České družině, přátelil se s J. Švecem


9.6.1915 zařazen do vzniklé Sokolské komandy, elitního oddílu v rámci ČD v hodnosti desátníka, byl instruktorem a poté i velitelem čety


2.7.1917 v bitvě u Zborova velitelem 9. roty


30.12.1917 odeslán v hodnosti majora do USA k náboru československých dobrovolníků do legie


8.4.1918 presentován u francouzských legií, účastní se bojových akcí na francouzsko - německé frontě


květen 1919 vojenský přidělenec v Paříži


30.11.1919 v hodnosti plukovníka demobilizován


zima 1919 přednosta obchodního oddělení na ministerstvu zahraničí


1921-1924 vyslanec v Nizozemsku


1924-1925 velvyslanec v Rumunsku


1924 stává se členem sociálnědemokra­tické strany


1925-1928 velvyslanec v USA


1928-1932 velvyslanec ve Švýcarsku


1932-1936 velvyslanec v Rakousku, stává se blízkým přítelem E. Beneše


1937-1939 vyslanec v SSSR, v těchto letech získán ke spolupráci NKVD


1941-1945 velvysanec v SSSR


05.04.1945-02.07.1946 předseda vlády


1945-1971 poslanec Národního shromáždění


1945-listopad 1947 předsedou ČSSD


1946/1947 stává se tzv. tajným členem KSČ


25.02.1948-15.06.1948 ministr průmyslu


02.07.1946-25.11.1947; 15.06.1948-13.09.1953 náměstek předsedy vlády ČSR


po únoru 1948 se spolupodílí na začlenění ČSSD do KSČ


1948-1966 člen předsednictva ÚV KSČ


1951-1953 ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní


15.09.1953-12.06.1964 předseda Národního Shromáždění


1966-1971 člen ÚV KSČ


1968 po okupaci vedl delegaci ÚV na sovětské velvyslanectví s tzv. protestní nótou


2.5.1976 zemřel v PrazeByl také předsedou Svazu československo-sovětského přátelstvíVyznamenání :


4x Kříž sv. Jiří
Zborovská pamětní medaile
Zdroj : https://www.vuapraha.army.cz/, zivotopisyonline.cz, cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#314231 Verze : 1

Diskuse

Byl to mimořádně statečný člověk. Na výstavě o čs. legii byl vystaven i jeho kříž Sv. Jiří 1. třídy, což v praxi znamená, že byl "plným rytířem" tedy zde bez diskuzí. Nevím dále, ale stal se profesním politikem a to hovoří za vše (viz současná politická scéna).
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#314220 Verze : 0
Předsedou vlády byl pouze od dubna 1945 do voleb v roce 1946 (tzv. vláda Košického vládního programu), poté mimo vládu (prohrál souboj a B. Laušmanem o předsednictví ČSSD), místopředsedou vlády od roku 1948 do roku 1953 (předseda vlády A. Zápotocký), následně předseda Národního shromáždění.
(Admin může připojit poznámku, že hledám chyby za každou cenu Wink).
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#647163 Verze : 0

Citace - pilot.pirx :

(Admin může připojit poznámku, že hledám chyby za každou cenu Wink).Opravené.


PS: A nemajú sa správne chyby opravovať? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#647166 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více