Main Menu
User Menu

1939 - 1940 Zimní (sovětsko-finská) válka

Organizacja armii fińskiej
(stan w dniu 30 listopada 1939)


Naczelne Dowództwo
naczelny dowódca armii fińskiej – marszałek Carl Gustaf Mannerheim,
szef sztabu – gen. por. Karl Lennart Oesch.

* Armia Przesmyku Karelskiego – dowódca: gen. por. Hugo Viktor Österman


** II Korpus Armijny – dowódca: gen. por. Harald Öhquist:
*** 4 Dywizja Piechoty,
*** 5 Dywizja Piechoty,
*** 11 Dywizja Piechoty,
*** Grupa "U" (Uusikirkko),
*** Grupa "M" (Mualaa),
*** Grupa "L" (Lipola);


** III Korpus Armijny – dowódca: gen. mjr Ajax Erik Heinrichs:
*** 8 Dywizja Piechoty,
*** 10 Dywizja Piechoty,
*** Grupa "R" (Rautu);


** odwód:
*** 1 Dywizja Piechoty,
*** 1 Rezerwowa Brygada Piechoty,
*** 2 Rezerwowa Brygada Piechoty,
*** trzy dywizjony artylerii;


* IV Korpus Armijny – dowódca: gen. mjr Juho Heiskanen:
** 12 Dywizja Piechoty,
** 13 Dywizja Piechoty,
** Grupa "Räsänen",
** 11 Samodzielny Batalion Piechoty;
** odwód: 7 Batalion Kolarzy.


* Grupa "Północna Finlandia" – dowódca: gen. mjr Wiljo Tuompo:


** Grupa "Północna Karelia" – dowódca: płk Erkki Raappanan:
*** 12 Samodzielny Batalion Piechoty,
*** 13 Samodzielny Batalion Piechoty,
*** 14 Samodzielny Batalion Piechoty;


** Grupa "Laponia" – dowódca: gen. mjr Kurt Martti Wallenius:
*** 17 Samodzielny Batalion Piechoty;


** 15 Samodzielny Batalion Piechoty,


** 16 Samodzielny Batalion Piechoty.


* Grupa Alandzka – dowódca: gen. mjr Edvard Hanell:
** 22 Pułk Piechoty,
** 8 Batalion Kolarzy,
** II dywizjon 6 Pułku Artylerii Polowej,
** I dywizjon 9 Pułku Artylerii Polowej.

* Obrona Wybrzeża Jeziora Ładoga – dowódca: płk Eino Iisakki Järvinen.


Odwody Naczelnego Dowództwa:
* 6 Dywizja Piechoty w Luumäki,
* 9 Dywizja Piechoty w Oulu,
* Rezerwowa Brygada Artylerii Polowej (9 dywizjonów),
* 6 Batalion Kolarzy.


Wojska Lotnicze – dowódca: gen. mjr Jarl Frithiof Lundquist:
* 1 Pułk Lotniczy w Suur-Merijoki – dowódca: płk Yrjö Opas,
* 2 Pułk Lotniczy w Utti – dowódca: ppłk Richard Lorenz,
* 4 Pułk Lotniczy w Immoli – dowódca: ppłk Toivo Somerto.


Marynarka Wojenna – dowódca: gen. mjr Väinö Valve.


Korpus Obrony Kraju – dowódca: gen. por. Kaarlo Lauri Torvald Malmberg


Pomocnicza Służba Kobiet "Lotta" – szef: Fanny Luukonen
Źródło: Zygmunt Czarnotta, Zbigniew Moszumański, Wojna zimowa, Warszawa 1994.
URL : https://www.valka.cz/1939-1940-Zimni-sovetsko-finska-valka-t15631#219903Verze : 0
Organizacja wojsk radzieckich (30 listopada 1939 r.)


Leningradzki Okręg Wojskowy:
dowódca: komandarm 2 stopnia Kiriłł A. Miereckow,
szef sztabu: komdiw Nikandr J. Czybisow.


* 7 Armia – dowódca: komandarm 2 stopnia Wsiewołod F. Jakowlew:


** 19 Korpus Strzelecki – dowódca: komdiw Filipp N. Starikow:
*** 24 Dywizja Strzelecka,
*** 43 Dywizja Strzelecka,
*** 70 Dywizja Strzelecka,
*** 123 Dywizja Strzelecka,
*** 40 Brygada Pancerna;


** 50 Korpus Strzelecki – dowódca: komdiw Filipp D. Gorielenko:
*** 49 Dywizja Strzelecka,
*** 90 Dywizja Strzelecka,
*** 142 Dywizja Strzelecka,
*** 35 Brygada Pancerna;


** 10 Korpus Pancerny – dowódca: komdiw Prokofij Ł. Romanienko:
*** 1 Brygada Pancerna,
*** 13 Brygada Pancerna;


** odwód:
*** 138 Dywizja Strzelecka,
*** 136 Dywizja Strzelecka (w trakcie transportu),
*** 150 Dywizja Strzelecka (w trakcie transportu),
*** 20 Brygada Pancerna,
*** 101 Pułk Artylerii Odwodu Naczelnego Dowództwa (OND),
*** 136 Pułk Artylerii OND,
*** 301 Pułk Artylerii OND,
*** 302 Pułk Artylerii OND,
*** 311 Pułk Artylerii OND,
*** 316 Dywizjon Artylerii OND,
*** 317 Dywizjon Artylerii OND;


* 8 Armia – dowódca: komdiw Iwan N. Chabarow:


** 1 Korpus Strzelecki – dowódca: kombrig Roman I. Panin:
*** 139 Dywizja Strzelecka,
*** 155 Dywizja Strzelecka;


** 56 Korpus Strzelecki – dowódca: komdiw Aleksandr I. Czerepanow:
*** 18 Dywizja Strzelecka,
*** 56 Dywizja Strzelecka,
*** 168 Dywizja Strzelecka,

** odwód:
*** 75 Dywizja Strzelecka,
*** 34 Brygada Pancerna (w trakcie transportu)
*** 108 Pułk Artylerii OND,
*** 315 Dywizjon Artylerii OND;


* 9 Armia – dowódca: komkor Michaił P. Duchanow:


** 47 Korpus Strzelecki – dowódca: komdiw Iwan F. Daszyczew:
*** 122 Dywizja Strzelecka,
*** 163 Dywizja Strzelecka;


** Korpus Specjalny – dowódca: komdiw Maksim S. Szmyrow:
*** 54 Dywizja Strzelecka,
*** 44 Dywizja Strzelecka (w trakcie transportu),
*** 97 Batalion Czołgów;


* 14 Armia – dowódca: komdiw Walerian A. Frołow:
** 14 Dywizja Strzelecka,
** 52 Dywizja Strzelecka,
** 104 Dywizja Strzelców Górskich,
** odwód:
*** 104 Pułk Artylerii OND.


Marynarka Wojenna – ludowy komisarz i naczelny dowódca marynarki wojennej: fłagman fłota II stopnia Nikołaj G. Kuzniecow:


* Flota Bałtycka – dowódca: fłagman fłota II stopnia Władimir F. Tribuc,
* Flota Północna – dowódca: fłagman fłota II stopnia Walentin P. Drozd,
* Ładoska Flotylla Wojenna – dowódca kpt. I stopnia S. M. Kobylskich.Źródło: Zygmunt Czarnotta, Zbigniew Moszumański, Wojna zimowa, Warszawa 1994.
URL : https://www.valka.cz/1939-1940-Zimni-sovetsko-finska-valka-t15631#219905Verze : 0