Main Menu
User Menu

9. zajišťovací divize [1944-1945]

9th Security Division / 9. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
9. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
9. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.06.1944-08.05.1945 Admiralát východní Baltské moře
Dislokace:
Deployed:
17.06.1944-DD.02.1945 Windau, ? /
DD.02.1945-DD.03.1945 Libava, ? /
DD.03.1945-08.05.1945 Gotenhafen, ? /
Velitel:
Commander:
17.06.1944-DD.10.1944 Böhmer, Kurt (Konteradmiral)
DD.10.1944-08.05.1945 Blanc, Adalbert von (Fregattenkapitän)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/9-zajistovaci-divize-1944-1945-t14581#493867Verze : 0
MOD
9. Sicherungs-Division


založena:


červen 1944


rozpuštěna:


květen 1945


oblast použití:


východní část Baltského moře a Pomořany


9. Sicherungsdivision byla pod velením:


Kommandierender Admiral Ostland


velitel:


červen 1944 – říjen 1944 – kontraadmirál Kurt Böhmer
říjen 1944 – květen 1945 – fregatní kapitán Adalbert von Blanc


sídlo štábu:


červen 1944 – únor 1945 – velitelská loď Windau
únor 1945 – březen 1945 - Libau
březen 1945 - Gotenhafen


podřízené jednotky:


1.Minensuchflottille
3.Minensuchflottille
25.Minensuchflottille
31.Minensuchflottille
1.Räumbootsflottille
17.Räumbootsflottille
3.Vorpostenflottille
9.Vorpostenflottille
3.Sicherungsflottille
14.Sicherungsflottille
13.Landungsflottille
21.Landungsflottille
24.Landungsflottille
3.Artillerieträgerflottille
7.Artillerieträgerflottille
URL : https://www.valka.cz/9-zajistovaci-divize-1944-1945-t14581#55130Verze : 0