Main Menu
User Menu

Okres Grayson

Grayson County, Texas

     
Název:
Name:
okres Grayson
Originální název:
Original Name:
Grayson County
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Texas
Sídlo:
Capital:
Sherman
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
2535.6 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Marshall, Oklahoma
okres Bryan, Oklahoma
okres Fannin
okres Collin
okres Denton
okres Cooke
okres Love, Oklahoma
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Grayson_County,_Texas
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Grayson-t144465#465683Verze : 0
MOD