Main Menu
User Menu

553. divize lidových granátníků [1945-1945]

553rd People's Grenadier Division

553. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
553. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
553. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.01.1945-DD.04.1945 Velitelství záložního vojska
DD.04.1945-08.05.1945 XIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
31.01.1945-08.05.1945 Utz, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.01.1945-08.05.1945 Divizní jednotky 1553
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/553-divize-lidovych-granatniku-1945-1945-t144243#465205Verze : 0
MOD