Main Menu
User Menu

Okres Presidio

Presidio County, Texas

     
Název:
Name:
okres Presidio
Originální název:
Original Name:
Presidio County
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Texas
Sídlo:
Capital:
Marfa
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
9987 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Hudspeth
okres Jeff Davis
okres Brewster
Chihuahua
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Presidio-t143238#462683Verze : 0
MOD