Main Menu
User Menu

Berliner-Joyce Aircraft Corp. [1929-193R]

     
Název:
Name:
Berliner-Joyce Aircraft Corp.
Originální název:
Original Name:
Berliner-Joyce Aircraft Corp.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1929-DD.MM.193R Berliner-Joyce Aircraft Corp.
DD.MM.193R-DD.MM.1934 B/J Aircraft Corp.
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1929-DD.MM.1934 Dundalk (Maryland)
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
04.02.1929
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1934 sloučení s North American Aviation
Produkty:
Products:
DD.MM.1929-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce CM-4
DD.MM.1929-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce E
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce P-16
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce XFJ-1
DD.MM.1931-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce OJ
DD.MM.1931-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce Flying Boat
DD.MM.1933-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce XF2J-1
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Berliner-Joyce XF3J-1
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aerofiles.com/_berlin.html
https://www.aviastar.org/manufacturers/0380.html
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Berliner-Joyce-Aircraft-Corp-1929-193R-t139778#454577Verze : 0
MOD