Heinkel He 111

přehled verzí

Heinkel He 111 - přehled verzí:He 111a (V1) - prototyp dvoumotorového bombardéru, motory BMW VI 6,0 Z
He 111b (V2) - druhý prototyp bombardéru, křídlo podobné jako V3
He 111c (V3) - prototyp dopravní varianty, zkrácené křídlo, motory BMW VI U
He 111d (V4) - druhý dopravní prototyp s křídlem podobným V1, motory BMW VI 6,0 Z
He 111e (V5) - třetí bombardovací prototyp, trup jako A-0, upravené zkrácené křídlo, motory BMW VI 6,0 Z, poté DB 600 A
He 111 V6 - upravený B-0 s motory Jumo 210 Ga, později Jumo 211 A-1
He 111 V7 - upravený B-0 s křídlem s přímou náběžnou hranou, později s přídí podle V8 a novými střelišti, motory DB 600 Aa
He 111 V8 - upravený B-0 s kratší, aerodynamicky důkladně přepracovanou a prosklenou přídí
He 111 V9 - upravený B-0 s motory DB 600 Ga
He 111 V10 - upravený D-0 s motory Jumo 211 A-1 a upraveným chlazením
He 111 V11 - upravený B-1 s křídlem s přímou náběžnou hranou
He 111 V12/V13 - prototypy dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou, motory BMW VI 6,0 ZU
He 111 V14 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory BMW 132 Dc
He 111 V15 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory BMW 132 H
He 111 V16 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory DB 600 G, osobní letoun Erharda Milcha
He 111 V17/V18 - He 111 F-4 upravené na prototypy torpédonosné varianty
He 111 V19 - prototyp odpovídající He 111 P-2, ale s motory Jumo 211A-1
He 111 V20 - žádné údaje
He 111 V21 - pokusný stroj s dodatečnými Flettnerovými vyvažovacími ploškami
He 111 V22 - upravený B-1 sloužící jako prototyp průzkumné varianty s kamerou a nádržemi v pumovnici
He 111 V23 - stroj používaný k testům vybavení, např. palubního vytápění
He 111 V24 - žádné údaje
He 111 V25 - stroj používaný k testování obranné výzbroje, jako kulometu MG 7 v ocasním kuželu a boční kulomety
He 111 V26/V31 - žádné údaje
He 111 V32 - upravený H-6 sloužící jako prototyp navrhované výškové varianty He 111 R-2 s motory DB 603 U
He 111 V46/V48 - vzorové stroje odvozené od H-16 sloužící k vývoji úprav a vybavení řady H-20

He 111 A-0 - předsérie podle prototypu V2, prodloužená prosklená příď, 1000 kg pum; 10 ks

He 111 B-0 - předsérie podle prototypu V5, motory DB 600 C, 1500 kg pum; 7 ks
He 111 B-1 - sériová varianta s motory DB 600 A nebo DB 600 C, upravené vybavení; 50+ ks
He 111 B-2 - varianta s motory DB 600 CG a zjednodušenou přídí; cca 330 He 111 B-1/B-2

He 111 C-0 - předsérie dopravní desetimístné varianty, motory BMW VI U; 6 ks + prototyp V4

He 111 D-0 - sériová verze V9, nejméně 3 ks
He 111 D-1 - létající velitelské stanoviště s 4 dodatečnými členy osádky, 2x stanice FuG IIIa U1; 10 ks
He 111 D-2 - létající velitelské stanoviště s 4 dodatečnými členy osádky, stanice FuG III Y; 10 ks

He 111 E-0 - předsérie podle V10, 1700 kg pum; 2 konverze z D-1
He 111 E-1 - série, 2000 kg pum; cca 120 ks
He 111 E-2 - drobné odlišnosti ve vybavení; 1 ks
He 111 E-3 - obdoba E-1, 44 strojů mělo dodatečné nádrže; 67 ks
He 111 E-4 - místo pumovnice vnější závěsníky pro 2 1000kg pumy; cca 10 ks
He 111 E-5 - pomocná nádrž v pumovnici, 1000 kg pum; cca 10 ks

He 111 F-0 - předsérie podle prototypu V11, křídlo s přímou náběžnou hranou, motory Jumo 211 A-3, pumovnice jako u E-5; 1? ks
He 111 F-1 - série pro Turecko, 25 ks (pro Německo - ?)
He 111 F-2 - vylepšené radiovybavení, 20 ks
He 111 F-3 - projekt průzkumné varianty s kamerami v pumovnici
He 111 F-4 - varianta s vnějšími pumovými závěsníky, upraveny na cvičné s dvojím řízením; 40 ks

He 111 G-0 - služební označení pro He 111 V12/13
He 111 G-3 - služební označení pro He 111 V14/15
He 111 G-4 - obdoba G-3 s motory DB 600 G, 5 ks včetně V16
He 111 G-5 - obdoba G-4 s motory DB 600 Ga, 4 ks

He 111 H-0 - předsérie podle prototypu V19 - nová příď a motory Jumo 211 A-1; 25 ks
He 111 H-1 - sériová varianta, 136 ks
He 111 H-2 - motory Jumo 211 A-3, výzbroj podobná jako He 111 P-4; 502 ks
He 111 H-2/R1 - úprava pro výcvik protilodních operací
He 111 H-3 - motory Jumo 211 D-1, dodatečné pancéřování; 504 ks, 30 ks postaveno v Rumunsku firmou SET
He 111 H-4 - možnost nést pomocnou nádrž v pravé části pumovnice, 2x závěsník PVC 1006L nebo 1x ETC 2000; motory Jumo 211 D-1, později Jumo 211 F-1; 150 ks
He 111 H-5 - možnost nést dvě torpéda LT F5, upravená výzbroj a prosklení kabiny; cca 500 ks
He 111 H-5/R1 - úprava s upravenou radioinstalací
He 111 H-5/R2 - úprava s kulometem MG 15 místo kanonu MG FF v fondole
He 111 H-5/R3 - stroje se závěsníky PVC 1006
He 111 H-5/R4 - stroje používající závěsníky i pumovnici
He 111 H-6 – motory Jumo 211 F-1, později F-2, 1x závěsník PVC 1006L a 1x ETC 2000, později 2x ETC 2000 nebo 2x 1800 kg v pumovnici včetně torpéd; cca 1800 ks
He 111 H-7 – navrhovaná noční bombardovací varianta s odstraněným pancéřováním a střeleckou výzbrojí nahrazenou dálkově ovládanými stanovišti
He 111 H-8 – varianta upravená pro řezání poutacích lan barážových balonů; 30 konverzí He 111 H-3 a H-5
He 111 H-8/R2 - 20 přeživších H-8 upravených pro vlekání kluzáků
He 111 H-9 - mírné odlišnosti od H-6, vyrobeno malé množství
He 111 H-10 - noční bombardér s motory Jumo 211 F-1, tlumiči plamenů na výfucích a lehkými řezači balonových lan; 425 konverzí
He 111 H-11 - motory Jumo 211 F-2, kulomety MG 15 nahrazeny za MG 131 nebo MG 81Z, upravené pancéřování, …; 230 + 100 konverzí H3
He 111 H-11/R1 - úprava s kulomety MG 15 v bocích nahrazenými za MG 81Z, toto později standard
He 111 H-11/R2 - úprava pro vlekání kluzáků
He 111 H-12 - obdoba H-11 pro vypouštění protizemních střel, odstraněna břišní gondola, x HS 293 A pod křídly; 37 ks
He 111 H-13 - označení vynecháno
He 111 H-14 - obdoba H-10 s motory Jumo 211 F-2 a novým navigačním vybavením, určena pro označování cílů pro noční bombardéry; 50 ks
He 111 H-15 - obdoba H-12 nesoucí dvě klouzavé bomby BV 246, pouze několik pokusných strojů
He 111 H-16 - noční bombardér podobný H-14, obranná výzbroj jako H-11, až 3000 kg pum; 1155 + 280 konverzí H-6 a 35 konverzí H-11
He 111 H-16/R1 - úprava se střeleckou věží DL131 místo horního střeliště
He 111 H-16/R2 - úprava pro vlekání kluzáků
He 111 H-16/R3 - specializovaná úprava pro označování cílů
He 111 H-17 - navrhovaná cvičná varianta s dvojím řízením
He 111 H-18 - dálkový noční bombardér podobný H-16/R3, 2000 kg pum, zjednodušená výzbroj, tříčlenná osádka, radar FuG 200; 30 ks
He 111 H-18/R1 - dodatečné pancéřování
He 111 H-18/R2 - úprava se střeleckou věží DL131 místo horního střeliště
He 111 H-18/R3 - tlumiče plamenů na výfucích
He 111 H-19 - navrhovaná cvičná varianta s dvojím řízením
He 111 H-20 - víceúčelová varianta s hřbetní věží jako standardem, motory Jumo 213 E-1; 550 ks + 586 konverzí H-16
He 111 H-20/R1 - transportní úprava, tříčlenná osádka a prostor pro 16 výsadkářů
He 111 H-20/R2 - nákladní a vlekací úprava, tříčlenná osádka
He 111 H-20/R3 - noční bombardér, pětičlenná osádka
He 111 H-20/R4 - noční rušící varianta, 20x 50kg puma
He 111 H-21 - obdoba H-20 s motory Jumo 211 F-2; 22 ks
He 111 H-22 - varianta nesoucí letounovou bombu V-1 pod křídlem, cca 80 konverzí H-16 a H-20
He 111 H-23 - dálkový transportní letoun pro 8 parašutistů; 12 H-20 upraveno na výrobní lince, u jednotek přestavěny na noční bombardéry

He 111 J-0 - předsérie protilodní varianty podle prototypu V17, motory DB 600 G, závěsníky pro dvě torpéda LT F5b nebo 2000kg miny; 10 ks
He 111 J-1 - stroje převzaté Luftwaffe jako bombardovací, pumovnice; 40 ks

He 111 L - přejmenované He 111 G-3

He 111 P-0 - předsérie podle konečné verze prototypu V7 s novou přídí, neznámý počet
He 111 P-1 - sériová podoba, motory DB 600 A-1, 2000 kg pum; 67 ks
He 111 P-2 - nová radiostanice; 739 ks (pravděpodobně celkový počet He 111 P!)
He 111 P-3 - odzbrojená cvičná varianta s dvojím řízením; 48 konverzí
He 111 P-4 - dodatečná pancéřová ochrana, zesílená kulometná výzbroj, pomocná nádrž v levé části pumovnice, možnost nést 2x závěsník PVC 1006L nebo 1x ETC 2000; 224 ks
He 111 P-5 - mírně odlišné vybavení, později upravené na protilodní nebo pro meteoprůzkum; 24 ks
He 111 P-6 - opět zesílená výzbroj a pancéřování, motory DB 601 N
He 111 P-6/R2 - stroje které dostaly vybavení pro vlekání kluzáků
He 111 P-7 - malé množství cvičných strojů
He 111 P-8 - malé množství cvičných strojů
He 111 P-9 - exportní varianta P-4 pro Maďarsko, zabaveny Luftwaffe; malé množství

He 111 R-1 - návrh výškového bombardéru s motory Jumo 211 F-1 se dvěma turbokompresory
He 111 R-2 - návrh výškového bombardéru s motory DB 603 U s turbokompresorem

He 111 Z-1 - dvoutrupá varianta pro transport a vlekání kluzáků Me 321 Gigant, odvozena od H-6, 6x Jumo 211 F-2; 12 ks
He 111 Z-2 - navrhovaná dálková bombardovací varianta, 7000 kg pum
He 111 Z-3 - navrhovaná dálková průzkumná varianta

CASA 2.111 - španělská licenční verze He 111 H-16; cca 130 ks A/C/F
CASA 2.111-A/A1/A2/A3 - bombardovací subvarianty
CASA 2.111-C/C1/C2/C3 - průzkumné subvarianty
CASA 2.111-F/F1 - subvarianty s dvojím řízením
CASA 2.111-B - varianta s motory Rolls-Royce Merlin 500-20/500-29; 70 ks B/T8/D
CASA 2.111-T8 - neozbrojená transportní varianta pro 8 pasažérů
CASA 2.111-D/D1 - průzkumná varianta

Punka, George. Heinkel He 111 in Action, In Action No. 184. Squadron/Signal Publications, Carrollton 2002. ISBN 0-89747-446-5.
Regnat, Karl-Heinz. Vom Original zum Modell: Heinkel He 111. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2000. ISBN: 3-7637-6022-9.
Stachura, Petr; Zazvonil, Jaroslav; Haladěj, Dan. Heinkel He 111. Modelpress, Praha 1993. ISBN: 80-901328-3-9.
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#50574 Verze : 4
Heinkel He 111 H 5J+GN od 5. / KG 4, prosinec 1941
Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#633712 Verze : 3
Zľava do prava - navigátor, palubný strelec a pilot v kabíne bližšie nešpecifikovanej verzie Heinkelu He-111.


www.worldwarphotos.info

Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#548146 Verze : 0
Heinkel He-111 H-11 niesol v prednej časti kabíny 2 cm kanón MG FF.

Griehl, M.: Rohrwaffen in flugzeugen der Luftwaffe bis 1945 - Waffenstände, Waffen-Arsenal, Band 188, 2001, ISBN: 3-7909-0733-2

Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#642652 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více