Main Menu
User Menu
Reklama

Beneš, Edvard

     
Příjmení:
Surname:
Beneš
Jméno:
Given Name:
Edvard
Jméno v originále:
Original Name:
Edvard Beneš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Prof. PhDr. et JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.05.1884 Kožlany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.09.1948 Sezimovo Ústí /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prezident Československé republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#393151Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Beneš
Jméno:
Given Name:
Edvard
Jméno v originále:
Original Name:
Edvard Beneš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1896-DD.MM.1904 Gymnázium Vinohrady, Praha /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1908 Univerzita Dijon, Dijon /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1909 Karlova univezita, Praha /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1920

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1921

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1921

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Řád Britského Impéria 1. třída
Order of British Empire GBE
-

DD.MM.1923

Řád dubové koruny - velkokříž
Order of the Oak Crown - Grandcross
Ordre de la couronne de Chêne
-

DD.MM.1923

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

DD.MM.1924

Řád Karla III. - velkokříž
Order of Charles III - Grandcross
Orden de Carlos III - Gran Cruz
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození - velkokříž [1921]
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

DD.MM.1926

Čestný odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku - Velká čestná dekorace ve zlatě na stuze
Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria - Grand Decoration of Honour in Gold with Sash
Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
-

DD.MM.1927

Řád tří hvězd komandér velkého kříže (1. třída)
Order of Three Stars Commander of Grancross (1st Class)
Triju Zviagznu Ordenis
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1928

Řád Mohameda Aliho - velkokříž
Order of Muhammad Ali - Grand Cordon
Nishan al-Muhammad ´Ali
-

DD.MM.1928

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.1929

Řád velkoknížete Gediminase velkokříž (1. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Grandcross (1st Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
-

DD.MM.1929

Řád bílého orla 1. třída
Order of White Eagle 1st Class
Орден белог орла 1. cтепен
-

DD.MM.1931

Řád orlího kříže velkokříž (1. třída)
Order of Eagle Cross Grandcross (1st Class)
Kotkaristi teenetemaerk
-

DD.MM.1932

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

DD.MM.1933

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1933

Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkokříž
Military Order of Saint James of the Sword - Grandcross
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
-

DD.MM.1933

Řád Dannebrog - velkokříž
Order of Dannebrog - Grand Cross
Dannebrogordenen - Storkors
-

DD.MM.1934

Řád Sv. Charlese - velkokříž
Order of Saint-Charles - Grandcross
Ordre de Saint-Charles - grand-croix
-

DD.MM.1935

Řád republiky - velkokříž
Oreder of Republic - Grandc ross
Banda con Grand Cruz de Orden de la República
-

DD.MM.1935

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1935

Řád Bílého slona - Rytíř Velkýho kříže (1. třída)
Order of White Elephant - Knight Grand Cross (1st class)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก - มหาวราภรณ์
-

DD.MM.1935

Řád Sv. Olafa velkokříž (1. třída)
Order of St. Olaf Grandcross (1st Class)
Sanct Olavs Orden
-

DD.MM.1935

Řád Azteckého orla - velkokříž
Ribbon of the Order of the Aztec Eagle
Banda del Orden Mexicana del Águila Azteca
-

DD.MM.1936

Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
-

DD.MM.1936

Řád Bílého lva občanská skupina I. třída (Velkokříž) [1922]
Order of White Lion Civil Division 1st class
-

DD.MM.1937

Řád Karla I. - velkokříž
Order of Carol I - Grandcross
Ordin Carol I
-

DD.MM.1937

Řád Pahlavi - 1. třída
Order of Pahlavi - 1st Class
Nishan-i-Pahlavi
-

DD.MM.1937

Řád Boyacá velkokříž (1. třída)
Order of Boyacá Grandcross (1st Class)
Orden de Boyacá Gran Cruz
-

DD.MM.1945

Řád slovenské národní rady "Za hrdinstvo v práci" I. stupeň
-
Rad slovenskej národnej rady "Za hrdinstvo v práci" I. stupeň
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.1946

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
-

DD.MM.1946

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Commemorative Medal of 4th Rifle Regiment of Prokop the Great

-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Commemorative Medal of 5th Rifle Regiment of T. G. Masaryk
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#629189Verze : 0
MOD

Edvard BenešNarodil se 28. května 1884 v obci Kožlany na sever od Plzně jako nejmladší z deseti dětí sedláka Matěje Beneše a jeho ženy Anny. Protože se dobře učil, poslal ho otec studovat na gymnázium do Prahy-Vinohrad, kde také odmaturoval. Ve studiích poté pokračoval na univerzitě v Praze, Paříži a Dijonu, kde získal v roce 1908 doktorát práv. O rok později získal doktorát filosofie na UK v Praze a poté působil jako středoškolský učitel na pražské obchodní akademii. Před tím, než se stal v roce 1912 docentem UK, absolvoval studijní stáže na berlínské univerzitě a v Londýně. Již od dob studií byl přívržencem sociální demokracie a často přispíval do jejího stranického tisku. Později se přiklonil k České straně pokrokové (realistické) vedené T. G. Masarykem.

Za první světové války se podílel na organizování domácího odboje, tzv. Maffie, než v září 1915 ilegálně odešel přes Švýcarsko do Francie, kde se později vedle T. G. Masaryka a M. R. Štefánika stal jednou z vůdčích osobností čs. zahraničního odboje. V květnu 1916 se ujal funkce tajemníka Československé národní rady, jejímž úkolem bylo především přimět dohodové mocnosti k uznání myšlenky samostatného státu Čechů a Slováků. Edvard Beneš přitom prosazoval koncepci čechoslovakismu, podle které jsou Češi a Slováci dvě větve jediného národa. Tohoto cíle se mu podařilo dosáhnout na jednání představitelů dohodových mocností v prosinci 1916. Po odjezdu T. G. Masaryka do Ruska v květnu 1917 stanul de facto v čele čs. zahraničního odboje a 14. října 1918 byl pověřen funkcí ministra zahraničí a vnitra v prozatímní československé vládě v Paříži. Koncem října se na jednáních s představiteli domácího odboje v Ženevě dohodnul na složení první vlády Československé republiky, v níž zaujal křeslo ministra zahraničí.

Dr. Edvard Beneš zastupoval ČSR na pařížských mírových jednáních v letech 1919 - 20 a také stál u zrodu Společnosti národů, kde v letech 1927 – 28 zastával funkci předsedy Výboru bezpečnosti. Tvůrcem československé zahraniční politiky zůstal prakticky po celý svůj život. Vycházel přitom z koncepce spolupráce s vítěznými mocnostmi, především pak s Francií, a ochraně zájmů republiky proti možné restauraci Habsburků. Na tomto základě byla z jeho podnětu vytvořena tzv. Malá dohoda mezi ČSR, Rumunskem a Královstvím SHS (později Jugoslávií). Benešova nekompromisní obhajoba demokratických principů a mírového řešení sporů mezi národy z něho učinily světově uznávanou osobnost. V době nástupu nacismu v Německu, který od samého počátku považoval za zdroj nebezpečí pro mír v Evropě, se přiklonil k politice spolupráce se Sovětským svazem, se kterým uzavřel v roce 1935 Smlouvu o vzájemné pomoci, vázanou na předchozí obdobnou smlouvu uzavřenou s Francií.

V domácí politice se dr. Edvard Beneš opíral o vlivnou skupinu tzv. politických stran Hradu, zejména národně sociální stranu, jejíž byl členem a za kterou byl opakovaně v letech 1920 – 26 a 1929 – 35 zvolen poslancem Národního shromáždění. 18. prosince 1935, po abdikaci T. G. M. se stal jeho nástupcem ve funkci prezidenta publiky.
Do úřadu nastoupil v době sílícího tlaku nacionalistických totalitních režimů na revizi tzv. versailleského systému. Také v tehdejším Československu začaly výrazně narůstat národnostní konflikty. Prezident E. Beneš byl ochoten přistoupit na jejich řešení udílením rozsáhlých autonomií národnostním menšinám a učinil v tomto směru i patřičné politické kroky. Stále se stupňující požadavky separatistů ze Sudetoněmecké strany a také Hlinkovy slovenské ĺudové strany však již nebylo možno uspokojit v rámci společného státu. Proti otevřeným územním požadavkům nacistického Německa hledal prezident Beneš podporu u představitelů Velké Británie a Francie. Ti však, ve snaze usmířit Hitlera a uspokojit jeho požadavky, přiměli vládu v Praze přijmout 30. září 1938 podmínky tzv. mnichovské dohody. 5. října prezident E. Beneš abdikoval a poté odletěl do Londýna a v listopadu téhož roku do USA, kde krátce přednášel na chicagské univerzitě.


Po vypuknutí války se E. Beneš postvil do čela československého zahraničního odboje ve Velké Británii, kam se krátce předtím vrátil. Po nástupu W. Churchilla do funkce premiéra sestavil v červenci 1940 v Londýně exilovou vládu a stanul v jejím čele. Základní prioritou této vlády se stalo uznání právní kontinuity předmnichovské ČSR vládami protihitlerovské koalice. Tohoto cíle dosáhla v létě 1941, nejprve u britské a poté i sovětské vlády. K úplné anulace mnichovské dohody však došlo až poté co nacisté 10. června 1942 vypálili obec Lidice jako odvetu za atentát na R. Heydricha. Tato v Evropě bezprecedentní akce odboje byla naplánována a provedena z přímého rozkazu E. Beneše a výrazně zviditelnila československý odboj. E. Beneš, nyní již opět prezident Československé republiky, si uvědomoval klíčovou úlohu SSSR v boji s nacistickým Německem a jeho spojenci. Rovněž věděl, že to bude právě tato mocnost, která bude po válce hrát ve východní Evropě rozhodující roli. Proto v prosinci 1943 uzavřel s J. V. Stalinem Čs. – sovětskou spojeneckou smlouvu, která předjímala úzkou poválečnou spolupráci obou zemí. Rovněž zahájil jednání s představiteli moskevského vedení KSČ, které vyvrcholilo v dubnu 1945 sestavením vlády Národní fronty a přijetím levicového tzv. košického vládního programu. Tím byl dán základ k postupnému převzetí klíčových funkcí ve státním, zejména bezpečnostním aparátu, komunisty. 16. května se pak E. Beneš vrátil do osvobozené Prahy jako „obnovitel“ republiky. Pro mnohé občany byl právě on zárukou svobodného a demokratického vývoje v zemi. Poté, co se oficiálně ujal prezidentského úřadu, provedl nezbytná opatření k zabezpečení územní celistvosti ČSR tím, že na základě a v souladu s rozhodnutím vítězných mocností vydal tzv. prezidentské dekrety o potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců, odsunu Němců a Maďarů z území Československa a konfiskace jejich majetku. Zároveň byla provedena první znárodňovací opatření na základě Košického vládního programu. Platnost dekretů potvrdil následně 19. června 1946 i nově zvolený parlament, který zároveň znovu zvolil E. Beneše do funkce prezidenta republiky.

Edvard Beneš v poválečném období počínající studené války usiloval o zachování parlamentně-demokratického systému a udržení vazeb na západní velmoci. Neúspěšně se pokoušel prosadit přijetí Marshallova plánu v létě 1947. V době vládní krize v únoru 1948 byl již těžce nemocný a z obav před sovětskou intervencí a občanskou válkou ustoupil požadavkům komunistického předsedy vlády K. Gottwalda na přijetí demise nekomunistických ministrů a jmenování tzv. obnovené vlády Národní fronty. Tím komunistům otevřel cestu k neomezené moci a svým dalším setrváním v úřadě dal tomuto puči zdání ústavnosti. Poté, co odmítl v květnu téhož roku podepsat oktrojovanou ústavu, podal 7. června abdikaci a odešel do ústraní v Sezimově Ústí. Tam také 3. září 1948 zemřel. Jeho pohřeb se stal první velkou demonstrací proti nastupující totalitní moci.
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#120681Verze : 1
Vrchní velitel československé branné moci E. Beneš v doprovodu ministra národní obrany gen. L. Svobody a ostatních velitelů.
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#120682Verze : 0
Prezentace "v září 1915 ilegálně odešel přes Švýcarsko do Francie, kde se spolu s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem stal jednou z vůdčích osobností čs. zahraničního odboje" je naprosto anachronická, neboť k období "září 1915" a krátce po něm přiřazuje situaci, která nastala až o tři roky později.

Při vzniku první politické instituce zahraniční akce, Českého komitétu zahraničního (říjen 1915), byla domácí politika zastoupena pouze poslanci Masarykem a Dürichem, všichni ostatní signatáři pocházeli z řad krajanů. V první řídící instituci, Národní radě zemí českých (únor 1916) byli jmenovitě a s pravomocemi uvedeni pouze Masaryk jako předseda, Dürich jako místopředseda a Beneš jako tajemník, což však měla být zpočátku jen výkonná funkce.

Po rozkolu ve vedení odboje na počátku 1917 (díky němuž však mohlo dojít k vytváření vojenských jednotek z řad zajatců v Rusku), jenž byl překonán až vznikem Odbočky Československé národní rady v Rusku v květnu 1917, zůstal jedinou vůdčí osobností zahraniční akce Masaryk.

O trojici M-Š-B jako vůdcích odboje lze hovořit až od září 1918, kdy tito tři byli oznámeni jako členové prozatímní československé vlády.
Ono řízení zahraniční akce bylo celkově dosti problematické, neboť od jara 1917 se oni tři deklarovaní představitelé dohromady nesešli.
Masaryk působil ve Velké Británii, od jara 1917 do jara 1918 v Rusku, odkud pokračoval do Spojených států amerických a do Evropy odjel až koncem října 1918. Dürich odjel v červnu 1916 do Ruska a v únoru 1917 (legálně až v květnu 1917) byl zbaven všech funkcí. Beneš po celou dobu zůstal ve Francii. Štefánik až do února 1918 vykonával své povinnosti důstojníka francouzské armády (i když od července 1916 souzněly s úkoly exilu), od února do dubna 1917 se nacházel v Itálii a v červnu 1918 odjel přes Spojené státy americké a Japonsko do Ruska.

Problematika politického řížení československého zahraničního odboje za první světové války je velice složitá a zaplněná jak mýty z meziválečného období, tak odsudky z komunistické éry. Zatím se stále ještě nepodařilo všechny tyto nánosy odstranit, takže přispěvatelé na toto téma by měli být velice zdrženliví ve výrazech (oslavných i pejorativních) a striktně se držet pouhých faktů. Pouze nad fakty lze totiž diskutovat.
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#175499Verze : 1
MOD

Citace - Jiří Fidler :

Prezentace "v září 1915 ilegálně odešel přes Švýcarsko do Francie, kde se spolu s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem stal jednou z vůdčích osobností čs. zahraničního odboje" je naprosto anachronická, neboť k období "září 1915" a krátce po něm přiřazuje situaci, která nastala až o tři roky později..Jedná se pouze stylistickou nepřesnost, odstraněnou pouhým slovíčkem "později". Jinak díky za upřesněný výklad tohoto období ... Wink
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#177098Verze : 0
Edvard Beneš byl literárně zdatným politikem, svoji životní a politickou dráhu sám zmapoval v několika knihách.
Zde jsou pouze některé z nich.Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata (I.)
Nakladatel: Karolinum
ISBN: 80-246-1224-0, EAN: 9788024612249
Formát: 632 stran, 24x16cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2006 (1. vydání)


Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata (II.)
Nakladatel: Karolinum
ISBN: 978-80-246-1473-1, EAN: 9788024614731
Formát: 790 stran, 24,5x17,3cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2008


Edvard Beneš: Paměti 1938-45
Nakladatel: Academia
ISBN: 978-80-200-1529-7, EAN: 9788020015297
Formát: 1516 stran, 25,5x16,5cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)


Edvard Beneš : Paměti
Nakladatel: Naše vojsko
ISBN: 80-206-0709-9, EAN: 9788020607096
Formát: 534 stran, 20,5x14cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2004


Závěť Edvarda Beneše
Nakladatel: Společnost Edvarda Beneše
ISBN: 978-80-86107-43-1
Formát: 152 stran, 20X13,5cm, česky, brožovaná vazba
Rok vydání: 2008Zdroj: www.kosmas.cz
URL : https://www.valka.cz/Benes-Edvard-t13469#308882Verze : 0