Main Menu
User Menu

III. skupina Bombardovací eskadry 1 [1944-1944]

3rd Group of the 1st Bomber Wing / III. Gruppe des Kampfgeschwaders 1 (III./KG 1)

     
Název:
Name:
III. skupina Bombardovací eskadry 1
Originální název:
Original Name:
III. Gruppe des Kampfgeschwaders 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
I. skupina Bombardovací eskadry 100
Datum zániku:
Disbanded:
25.08.1944
Nástupce:
Successor:
II. skupina Stíhací eskadry 7
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1944-DD.06.1944 Wittmund, Fliegerhorst Wittmundhafen /
DD.06.1944-25.08.1944 Fassberg, Fliegerhorst Faßberg /
Velitel:
Commander:
DD.06.1944-25.08.1944 Maier, Kurt (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.ww2.dk/air/kampf/kg1.htm
URL : https://www.valka.cz/III-skupina-Bombardovaci-eskadry-1-1944-1944-t123035#513727Verze : 0
MOD
Znovu zformována 6.44 v Wittmundhafen ze I./KG100 :


Stab III./KG1 ze Stab I./KG100
7./KG1 ze 1./KG100
8./KG1 ze 2./KG100
9./KG1 ze 3./KG100


25.8.44 přejmenována na II./JG7:


Stab III./KG1 se stal Stab II./JG7
7./KG1 se stala 3./JG7
8./KG1 se stala 4./JG7
9./KG1 se stala 5./JG7


Gruppenkommandeure:


Hptm Kurt Maier(?), 5.44 - 8.44


Základny:


5.44 - 8.44 Fassberg He 177A
URL : https://www.valka.cz/III-skupina-Bombardovaci-eskadry-1-1944-1944-t123035#419439Verze : 0
MOD