Main Menu
User Menu

22. ponorková flotila [1941-1945]

22nd Submarine Flotilla / 22. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
22. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
22. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1941-08.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1941-DD.02.1945 Gotenhafen, ? /
DD.02.1945-08.05.1945 Wilhelmshaven, ? /

Velitel:
Commander:
DD.01.1941-DD.01.1944 Ambrosius, Wilhelm (Korvettenkapitän)
DD.01.1944-DD.07.1944 Lüth, Wolfgang (Korvettenkapitän)
DD.07.1944-08.05.1945 Bleichrodt, Heinrich (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.12.1940-30.06.1944 U-56
01.01.1941-21.06.1941 U-146
01.01.1941-30.06.1944 U-59
01.09.1941-05.05.1945 U-146
01.04.1943-23.02.1945 U-339
05.08.1943-31.08.1943 U-316
08.09.1943-30.09.1943 U-349
15.10.1943-28.02.1945 U-369
29.10.1943-01.04.1945 U-235
01.07.1944-28.02.1945 U-351

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
22. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.uboat.net/ ; https://www.uboatnet.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/22-ponorkova-flotila-1941-1945-t12198#426591Verze : 0
MOD
22. ponorková flotila / 2. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo: 11128


Výcviková flotila od ledna 1941


Typy používaných ponorek
- Typ IIB, Typ IIC, Typ IID, Typ VIIA, Typ VIIC, Typ VIIC/41 a Typ IXA


Počet lodí: součástí 22. ponorkové flotily bylo 46 lodíZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/22-ponorkova-flotila-1941-1945-t12198#39767Verze : 0
22.flotila byla založena v Gotenhafenu v lednu 1941 , její hlavní náplní bylo zajišťovat výcviková plavidla pro 2. Ponorkovou školní divizi pro kursy základního ponorkového výcviku. Šest ponorek typu II, zařazených u flotily se krátce zapojilo do operace Barbarossa a dosáhlo určitého úspěch – byly potopeny tři sovětské ponorky. V srpnu se naopak U-144 stala obětí sovětské SC-307. Na počátku roku 1945 se flotila přesunula do Wilhelmshavenu, kde byla v květnu 1945 rozpuštěna.
Ponorky 22.flotily ztracené při výcviku/bojových plavbách
Ponorka
Typ
v provozu od
u flotily
plavby
osud


U-28
VIIA
12.9.1936
1.12.1943 – 17.3.1944
školní plavidlo
potopena při nehodě 17.3.1944 v přístavu v Neustadtu, vyzdvižena v březnu 1944 a vyřazena v4.8.1944


U-30
VIIA
8.10.1936
1.12.1943 – 12.1.1945 převelena od 24.flotily
školní plavidlo
v posledních měsících války využívána jako hlídkové plavidlo, potopena 4.5.1945 v zálivu Kupfermühlen


U-56
IIC
26.11.1938
19.12.1940 – 30.6.1944
školní plavidlo, 12 bojových plaveb, potopeny 3 lodě o 8860 BRT, 1 pomocná válečná loď o 16 923 BRT, 1 válečná loď o 3829 BRT
převelena k 19.flotile


U-96
VIIC
14.9.1940
1.7.1944 – 15.2.1945 převelena od 24.flotily
školní plavidlo
potopena 30.3.1945 při americkém náletu na Wilhelmshaven


U-139
IID
24.7.1940
1.5.1941 – 2.5.1945
školní plavidlo, 2 bojové plavby
potopena 2.5.45 ve Wilhelmshavenu


U-140
IID
7.8.1940
1.1.1941 – 31.3.1945 převelena od 1.flotily
školní plavidlo, 3 bojové plavby, potopeny 3 lodě o 12 410 BRT, 1 válečná loď o 209 BRT
převelena k 31.flotile


U-142
IID
4.9.1940
19.12.1940 – 1.5.1945
školní plavidlo, 4 bojové plavb
potopena 2.5.45 ve Wilhelmshavenu


U-144
IID
2.10.1940
20.12.1940 – 10.8.1941
školní plavidlo, 3 bojové plavby, 1 válečná loď o 209 BRT potopena
potopena s celou posádkou 10.8.1941 ve Finském zálivu torpédovaná sovětskou ponorkou SC-307, 28 mrtvých námořníků


U-149
IID
13.11.1940
1.1.1941 – 8.5.1945 převelena od 1.flotily
školní plavidlo, 1 válečná loď o výtlaku 209 BRT potopena
30.6.1945 přepravena z Wilhelmshavenu do Skotska, potopena 21.12.1945 při operaci DeadlightZdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/22-ponorkova-flotila-1941-1945-t12198#290151Verze : 0
MOD